• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

BARDZO WAŻNE!

 
Właśnie mijają dwa miesiące od rozpoczęcia naszej akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w części zmienionej ustawą represyjną z 16 grudnia 2017 r.

Musimy zebrać co najmniej 100.000 podpisów obywateli popierających projekt, a tak naprawdę dużo więcej. Tylko wtedy pokażemy rządzącym, że nie jesteśmy sami, że naszą krzywdę widzą także inni i nie zgadzają się na łamanie prawa i poniżanie tych, którzy przez lata stali na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków, a także chronili granice naszego Kraju. Damy też dowód naszej determinacji w dążeniu do wyeliminowania z systemu prawa Rzeczypospolitej Polskiej tej nieludzkiej i sprzecznej z Konstytucją „ustawy”.

Jeżeli chcemy być silnym i liczącym się partnerem w pracach nad końcowym kształtem naszej ustawy emerytalnej, to wyrazem tej siły będzie także końcowy wynik podjętej przez nas, tu i teraz, inicjatywy ustawodawczej.

Po dwóch miesiącach realizacji projektu, pracy przedstawicieli Komitetów Protestacyjnych, członków stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych, wolontariuszy, członków i sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz wsparciu struktur tej partii, a także popierających nas ugrupowań opozycyjnych, wynik naszych działań nie jest w pełni zadawalający.

Zwracam się do wszystkich, którzy rozumieją znaczenie naszej Inicjatywy Ustawodawczej!!!

Zintensyfikujmy nasze wysiłki i wytrwajmy w pełnym zaangażowaniu w zbieranie podpisów. Ten ostatni miesiąc, a tak naprawdę czas do końca 2017 r. musi być wykorzystany najlepiej jak to tylko możliwe!

Wykorzystajmy wszystkie kontakty koleżeńskie i rodzinne, odszukajmy naszych dawnych przyjaciół i znajomych, zwróćmy się do sąsiadów a na pewno spotkamy się ze zrozumieniem i poparciem naszej inicjatywy. Niech także Święta Bożego Narodzenia będą okazją do przedstawienia naszym bliskim prawdziwego oblicza i skutków represji jaka spotyka nas i nasze rodziny.

Zróbmy wszystko, co jest w naszej mocy, aby osiągnąć zamierzony cel. Innej możliwości nie ma!

Zdzisław CZARNECKI

Prezydent FSSM RP

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty