• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Komunikat Biura Zarządu Głównego SEiRP

Komunikat Biura Zarządu Głównego SEiRP. Zmiana terminu posiedzenia ZG

Prezes ZG podjął decyzję o przesunięciu planowanego wcześniej terminu i zwołaniu posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Warszawie w sali konferencyjnej, obok Biura Zarządu

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty