• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Komisja OPP


Uchwała ZG

Uchwała Zarządu Głównego nr 10/VII/2015 w/s Komisji Organizacji Pożytku Publicznego z dnia 24.04.2015 r. (tekst uchwały)


Regulamin Działania Komisji

Regulamin Działania Komisji d/s Organizacji Pożytku Publicznego Zarządu Głównego SEiRP


Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej

Wzór wniosku o  przyznanie  pomocy finansowej  ze środków  pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych


Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2015

Odpisy podatkowe OPP. Wpłaty w latach 2010 - 2014. Wypłaty w latach 2010 - 2015


Odpisy podatkowe OPP w latach 2010 - 2016


Sprawozdanie merytoryczne SEiRP z działalności Organizacji Pożytku Publicznego za 2015 r

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty