• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Koło 10 w Brzegu

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Restauracji „Mario” w Brzegu odbyło się coroczne rodzinne spotkanie świąteczno - noworoczne członków Koła nr 10 w Brzegu. W spotkaniu udział wzięli: kol. Ryszard Żak, Prezes ZW SEiRP w Opolu, kol. Danuta Początek, zaprzyjaźnieni prezesi kół emerytów mundurowych z terenu Brzegu: kol. Mieczysław Makowski, ZEiRP RP, Koło nr 1w Brzegu, kol. Marek Wysocki, KZEiR SW - Koło Terenowe ZK w Brzegu oraz liczne grono członków stowarzyszenia z terenu Brzegu wraz z osobami najbliższymi. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 42 osób. Imprezę poprowadził prezes Koła nr 10 kol. Czesław Czekaj.

Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć długoletniego prezesa Koła nr 10 SEiRP w Brzegu śp. Emiliana Garbuli. Po wzajemnych życzeniach uczestnicy spotkania przy muzyce bawili się do rana. Uroczystość była okazją do spotkania z koleżankami i kolegami, odświeżenia znajomości, wymiany poglądów, powspominania minionego czasu i podzielenia się troskami dnia dzisiejszego.

tekst i foto: Zbigniew Pasternak, rzecznik prasowy Koła nr 10

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty