• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

KE zbada ustawę represyjną

Komisarz Marianne Thysen zbada sprawę obcięcia emerytur mundurowych w Polsce

http://www.sld.org.pl/aktualnosci/2463-komisarz-marianne-thysen-zbada-sprawe-obciecia-emerytur-mundurowych-w-polsce

Jean-Claude Junker, przewodniczący Komisji Europejskiej – udzielił odpowiedzi na list Bogusława Liberadzkiego, Krystyny Łybackiej i Janusza Zemke

LIST EURODEPUTOWANYCH SLD DO SZEFA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE PRAW PODSTAWOWYCH OBYWATELI UE W POLSCE

7 marca 2018 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego: Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke zwrócili się do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junkera z pismem, które podkreślało problem obcięcia emerytur funkcjonariuszom mundurowym w Polsce. Działanie to było pokłosiem konferencji pt. „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy w Polsce” , która odbyła się Parlamencie Europejskim 28 lutego 2018 r.

„Uczestnicy konferencji zobligowali nas do wystąpienia w ich imieniu do Komisji Europejskiej, by kwestia naruszenia praw podstawowych obywateli UE w Polsce poprzez wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej – została uwzględniona przez Komisję Europejską w agendzie rozmów z rządem Polski, jako jeden z elementów naruszania zasady demokratycznego państwa prawnego” - można było przeczytać w piśmie do szefa KE.

 

5 kwietnia 2018 r. Jean-Claude Junker poinformował eurodeputowanych, iż Komisja zbada sprawę obcięcia emerytur mundurowych w Polsce, a osobą odpowiedzialną za ten proces będzie Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników – Marianne Thysen, która po analizie sytuacji udzieli w imieniu Komisji Europejskiej oficjalnej odpowiedzi.

  1. List eurodeputowanych
  2. Odpowiedź Szefa KE

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty