• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Katowice. Obywatelski Parlament Seniorów

Sala Sejmu Śląskiego przyjazna seniorom

1 lutego 2019 roku kolejny już raz w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach miał miejsce zjazd delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z województwa śląskiego.To już tradycja, że delegaci spotykają się w tej prestiżowej historycznej sali. Tematami, w ramach których toczyła się ciekawa dyskusja to m. in.: Działania woj. śląskiego na rzecz zwiększenia  dostępu seniorów do rynku dóbr i usług w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – „Śląska Karta Seniora”; Program „Opieka 75+” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Założenia polityki senioralnej realizowanej z ramienia wojewody; Aspekty dobroczynne spuścizny kulturowej wielkich potentatów przemysłowych Górnego Śląska; Działania na rzecz seniorów w Europie, zwłaszcza w krajach ościennych.

Swoje wystąpienia zaprezentowali m. in.: Tomasz Musiał, przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego; Marietta Hełka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej; Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego; Barbara Dziuk, posłanka na Sejm RP oraz Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Miasto Mysłowice jako delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów reprezentowali: Mieczysław Skowron i Jan Dziedzic, radni Mysłowickiej Rady Seniorów. Z zaproszenia skorzystała również Alina Skowron, która reprezentowała Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło Nr 27 w Mysłowicach.

tekst: Mieczysław Skowron, zdjęcia: Alina Skowron

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty