• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Jubileusz A. Milczanowskiego

Jubileusz Andrzeja Milczanowskiego – życzenia Prezesa ZG SEiRP – kolegi Antoniego Dudy

         Andrzej Milczanowski - prawnik, polityk, działacz opozycji, uczestnik strajków w sierpniu 1980 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego przywódca strajku w Stoczni Szczecińskiej w grudniu 1981 roku, wielokrotnie aresztowany, w marcu 1982 roku skazany na pięć lat więzienia, zwolniony w kwietniu 1984 roku, w sierpniu 1988 roku współorganizator strajku w szczecińskim porcie, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego szef UOP, w latach 1992-95 minister spraw wewnętrznych. Nasz zwierzchnik i mentor, prawy odważny człowiek, w dniu 26 maja 2019 roku ukończył 80. lat.

         W związku z Urodzinami Pana Ministra Prezes ZG SEiRP skierował na ręce Jubilata najserdeczniejsze życzenia (treść życzeń - tu kliknij)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty