• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA I

INFOTEKA 1

Rozdział I. INTERPELACJE

Zawiera teksty interpelacji i odpowiedzi na interpelacje poselskie dot. ustawy represyjnej opublikowane w II połowie 2017 roku

 

Interpelacja nr 16318 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, w szczególności w zakresie rent rodzinnych...

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16318http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1004EA7Fhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1BFC08BE

Interpelacja nr 13605 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie niewłaściwego stosowania ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... oraz ich rodzin...

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13605http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4FBB6083http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4FBB6083

Interpelacja nr 13654 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie stosowania art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji....

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13654http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=28E8EABDhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3C561800

Interpelacja nr 14041 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej...

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14041&view=nullhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4212BBB4&view=nullhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3E9784C9&view=nullhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=05FF1AB5&view=nullhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0283E3CA&view=null

Interpelacja nr 14428 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy...

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14428http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2382D5C1http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=533AEDFC

Interpelacja nr 14750 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie naruszenia praw emerytalnych funkcjonariuszy, którzy w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa czynnie wspierali osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości państwa polskiego...

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14750&view=nullhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=54ADB0F9&view=nullhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=47FEE0C4&view=null

Interpelacja nr 14851 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przypadków śmierci byłych funkcjonariuszy, którym obniżono emerytury…

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14851&view=nullhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DF25D7B&view=nullhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1C6754C2&view=null

Interpelacja nr 15361 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej...

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15361http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32DA1B74http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F681509

Interpelacja nr 16535 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej...

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16535http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=79DAFE7Chttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3BA7F401

Interpelacja nr 18072 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie odwołania od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obniżającej świadczenia emerytalne….

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=2579C43F138D6C37C12581F4004F60C1&view=6http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=46CDC86E&view=6http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7559A68F&view=6

Interpelacja nr 13278 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13278http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7B51103Bhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=29755202

Interpelacja nr 13301 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie realizacji przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (tzw. ustawy dezubekizacyjnej)...

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13301http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DC26C7Chttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1F9C0601

Interpelacja nr 13386 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie realizacji niektórych przepisów ustawy dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji...

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13386http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4526A2F9http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=67C26EC4

Interpelacja nr 13387 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie danych dotyczących świadczeń emerytalnych służb mundurowych w kontekście ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.....

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13387http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1B51917Ahttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AD42083http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0AD42083

Interpelacja nr 13388 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zapisu w ustawie dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji... totalitarne państwo...

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13388http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=717C7FFBhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2DE5D242

Interpelacja nr 13389 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie procedur....

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13389http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=47A76E7C; http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=50F78401

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty