• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 4

INFOTEKA 4

Rozdział IV. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (05 02 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych

 

Wystąpienie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do MSWiA z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w sprawie stosowania art. 8a ustawy represyjnej https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf Pismo zawiera pytania o konkretne algorytmy i kryteria stosowane przez MSWiA w trakcie realizacji art. 8a ustawy represyjnej w praktyce.

 

Odpowiedź MSWiA na wystąpienie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w sprawie stosowania art. 8a ustawy represyjnej https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.02.01_ODPOWIEDZ_MSWiA_na_169_2018_FSSM.pdf Z odpowiedzi MSWiA wynika, że pojęcie „krótkotrwała służba” jest w Ministerstwie doskonale znane, jednak do zdefiniowania tej  „krótkotrwałości” żadnych konkretnych kryteriów nie przyjęto, czyli że nadal jest ona określana absolutnie dowolnie.

 

„PORZUĆCIE WSZELKĄ NADZIEJĘ, WY, KTÓRZY MNIE PROSICIE”  

https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/?hc_ref=ARSzpxWJS99s6qnxs_E9cE1SN7OT9EphSxvv_e_fWkT3l9hQce7PW-PIvYDBXg79xgk&fref=nf  Taką parafrazą cytatu znad wejścia do piekła ("Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie”) z ”Boskiej komedii” Dantego Alighieri, powinna być opatrzona każda odpowiedź wysyłana przez MSWiA do represjonowanych emerytów w związku z art. 8a.

https://fssm.pl/mswia-o-realizacji-wnioskow-zlozonych-w-trybie-art_8a-ustawy-represyjnej Art. 8a ustawy represyjnej, dający urzędnikowi administracji rządowej (Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) prawo arbitralnego, jednoosobowego i w pełni uznaniowego decydowania o tym, który z byłych policjantów i funkcjonariuszy, objętych tą ustawą, zasługuje na emeryturę w pełnym wymiarze, a który nie, jest przepisem absolutnie kuriozalnym, nieznanym w państwie o kulturze europejskiej.

 

Art. 8a, czyli rzecz o miłosierdziu ministra https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/ Wojciech Raczuk .1.02.2018, Wczoraj otrzymałem decyzję Ministra MSW i A Nr. 63/ kadr / 18, który postanowił odmówić przywrócenia mojej renty inwalidzkiej z kwoty 854 złotych do dawnej 2866 złotych. Tak to jest w "w rodzinie" mundurowych. Nie przyjął moich argumentów i dowodów.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22345849,podczas-proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html

Podczas próby zatrzymania zabójcy dostał sześć kul. Dla PiS jest esbekiem. Renta 854 zł http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,140290,22338344,podczas-proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html Jacek Brzuszkiewicz 08 września 2017. Chorąży Wojciech Raczuk w 1982 roku podczas próby zatrzymania bezwzględnego zabójcy dostał serię sześciu strzałów z pepeszy w szyję i brzuch. Przeżył cudem. Miał 2886 zł renty inwalidzkiej. Od października, zgodnie z ustawą "dezubekizacyjną", dostanie 854 zł.

 

Zaskarżona co czwarta decyzja o dezubekizacji emerytur. 30 stycznia 2018, (http://www.tvn24.pl)https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-zaskarzenia,810709,s.html 

Blisko dziesięć tysięcy skarg na obniżenie emerytur i rent na mocy ustawy dezubekizacyjnej byłym funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa wpłynęło do ministra spraw wewnętrznych i do sądu. Pierwsze procesy już w marcu.

 

Interpelacja nr 16881 w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=49D4F736&view=6

Odpowiedź na interpelację nr 16881 w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej Odpowiadający: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=62E629C7&view=6

 

Interpelacja nr 17033 w sprawie bezczynności dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącej odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych policyjnych w wyniku wejścia w życie ustawy.  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F5B2DB4&view=6 

Odpowiedź na interpelację nr 17033 w sprawie bezczynności dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącej odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych policyjnych w wyniku wejścia w życie ustawy. Odpowiadający: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=656B92C9&view=6

 

Karani za nieswoje winy. Joanna Augustynowska  01.02.2018. http://joannaaugustynowska.natemat.pl/228751,ustawa-o-deubekizacji-odebrala-godnosc-wielu-ludziom-sa-karani-za-nieswoje-winy. Ponad 55 tys. osób ukarano na mocy przyjętej przez PIS tzw. ustawy deubekizacyjnej, co do której są poważne wątpliwości, czy została uchwalona zgodnie z prawem.

 

Kogo by tu jeszcze obronić, Roman Kurkiewicz Sierpień 28.2017 /…/ Dzisiaj nasze milczenie w sprawie dezubekizacyjnej przyniesie kolejne opresyjne decyzje tej władzy, za chwilę karane będzie nieprzynależenie do PiS. Nie ma zgody na dezubekizację, dekomunizację (w zeszłym tygodniu na otwartą debatę w IPN o dekomunizacji, policja państwowa na żądanie pracowników policji historycznej nie wpuszczała na salę osób chcących wziąć udział w dyskusji – dzisiaj nie wpuszcza, jutro będzie wsadzać). Samo z siebie PiS się nie zatrzyma. https://www.tygodnikprzeglad.pl/kogo-by-jeszcze-obronic/

 

31 stycznia 2018 Posiedzenie w Sali Kolumnowej i wydarzenia przed Sejmem RP a „sprawa publiczna” Autor: Szymon Osowski. Wydarzenia z 16 grudnia 2016 r. w Sejmie RP przejdą do historii. Dostępność informacji o tym, jak przebiegały obrady w Sali Kolumnowej oraz co się działo przed budynkiem Sejmu RP ma kluczowe znaczenie dla oceny działania władz publicznych https://siecobywatelska.pl/obrady-sejmu-a-sprawa-publiczna/

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty