• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 27

Infoteka nr 27. Przegląd mediów – 9. 09. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. 777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1428080,sprawy-bylych-esbekow-umorzenia-z-powodu-smierci.html Byli esbecy umierają, czekając na wyroki. autor: Bożena Wiktorowska 02.09.2019, Już 777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. A do Trybunału Konstytucyjnego zgłoszono właśnie kolejne pytanie prawne. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło drugie pytanie prawne dotyczące obniżki esbeckich rent i emerytur (sygn. akt P16/19). Przy czym jego treść nie została jeszcze upubliczniona. Podobnie jak w przypadku pierwszego pytania prawnego (sygn. akt P 4/18) wątpliwości powziął Sąd Okręgowy w Warszawie. Tym razem zastrzeżenia dotyczą obniżenia wysokości renty rodzinnej – pomimo znacznego upływu czasu od zakończenia służby na rzecz totalitarnego państwa przez zmarłego funkcjonariusza SB. Przepisy zaskarżonej ustawy przerzucają na uprawnionych do tego świadczenia obowiązek udowodnienia, że zmarły funkcjonariusz, po którym ustalono ich prawo do renty rodzinnej – podjął współpracę i czynnie wspierał osoby i organizacje działające na rzecz niepodległości Polski. Tylko bowiem w takim przypadku renta może być przywrócona do pierwotnej wysokości. Dodatkowo sąd pytający zwrócił uwagę, że ustawa dezubekizacyjna nierówno traktuje członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej, dzieląc ich w zależności od tego, kiedy zmarły wstąpił do służby. Wyklucza także możliwość zwiększenia wysokości emerytury w związku z inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą.

2. Ustawa dezubekizacyjna to jawna obraza ustawy zasadniczej - ustawa jest sprzeczna z prawem unijnym. https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html Sąd nakazał oddać rentę esbekowi. To pierwszy taki wyrok w Polsce 25.08.2019, Paulina Nowosielska Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna m.in. z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. I uznał, że byłemu funkcjonariuszowi należy przywrócić utracone świadczenia. To pierwszy taki wyrok w Polsce.

3. Sąd przywrócił policyjną rentę byłemu funkcjonariuszowi SB. https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/308269966-Sad-przywrocil-policyjna-rente-bylemu-funkcjonariuszowi-SB.html Aktualizacja: 26.08.2019, Katarzyna Wójcik Obniżanie świadczenia bez badania winy byłego funkcjonariusza narusza jego godność i jest sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej. Funkcjonariusz, który przepracował dziewięć lat w SB, powinien otrzymywać świadczenie w dawnej wysokości. Na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej obniżono mu rentę do 854 zł, choć jak zaznaczał mężczyzna, do SB nie trafił z własnej woli, ale na podstawie rozkazu, po ukończeniu szkoły w Szczytnie. W milicji zabrakło miejsc. Twierdził, że nigdy nie naruszył prawa oraz nie wykorzystał stanowiska służbowego do celów pozasłużbowych, a swoje obowiązki wykonywał w sposób nienaruszający praw i godności innych. Jego służba dotyczyła głównie ścigania przestępstw gospodarczych – malwersacji, marnotrawstwa, i korupcji. Jednak przy obniżeniu świadczenia nikt tego nie badał. W toku procesu pełnomocnik Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ujawnił żadnych dowodów przestępczej działalności odwołującego. I takie pociągnięcie byłego funkcjonariusza do odpowiedzialności zbiorowej, zdaniem Sądu Okręgowego w Częstochowie, narusza godność mężczyzny. Jak uzasadnił skład orzekający, niedopuszczalne jest zastosowanie represji tylko za to, że ktoś pracował lub służył w okresie poprzedzającym zmianę ustroju państwa polskiego, tj. przed rokiem 1990.

4. Sąd miażdży ustawę dezubekizacyjną. https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html?fbclid=IwAR3AFLVabXNaDXDphVpFt05xtsLL6uojt17JClPQEV99X8lkJR8Fsq7SH_4 Politycy niechętnie komentują przełomowy wyrok, 26.08.2019 Paulina Nowosielska Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna m.in. z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. I uznał, że byłemu funkcjonariuszowi należy przywrócić utracone świadczenia. To pierwszy taki wyrok w Polsce.

5. Czartoryski:...wpływy ludzi z rodowodem PRL są wszechpotężne. https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606134,ustawa-dezubekizacyjna-wyrok-renta-esbek-prl.html Ustawa dezubekizacyjna niezgodna z prawem UE. Czartoryski: To dowód, że wpływy ludzi z rodowodem PRL są wszechpotężne 28.08.2019, Rozmawiała Paulina Nowosielska Arkadiusz Czartoryski, autor ustawy dezubekizacyjnej, broni jej, mówiąc, że jest dowodem sprawiedliwości dziejowej, na którą III RP nie potrafiła się zdobyć.

6. Adwokatka esbeków: Mam klienta, który służył cztery dni. Politycy stracili kontrolę nad prawem.,28.08.2019. Rozmawiała Paulina Nowosielska https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606137,dezubekizacja-esbek-renta-prl-wywiad.html. Orzeczenie z Piotrkowa ma znaczenie uniwersalne - mówi DGP Aleksandra Karnicka, radczyni prawna specjalizująca się w sprawach funkcjonariuszy służb mundurowych Czy sędzia w Częstochowie zlekceważył Trybunał Konstytucyjny?. Ten wyrok nie ma nic wspólnego z TK. Podobnie sprawy, jakie toczą się w Piotrkowie. Sędziowie dopuścili możliwość rozstrzygania, uznając, że trybunał ich nie blokuje. W Częstochowie sąd nie rozważał, czy istnieje możliwość rozpoznania na podstawie ustawy dezubekizacyjnej. On ją zanegował. Uznał, że przepisy prawa międzynarodowego są nadrzędne, a w ich kontekście ustawa jest sprzeczna z konstytucją i prawem europejskim. Orzeczenie ma dla nas wielkie znaczenie, bo jest uniwersalne. Gdyby inne sądy przyjęły podobną retorykę, blokada postępowań, która jest skutkiem bierności TK w tych sprawach, nie miałaby znaczenia.

7. Konstytucja w obecnej Polsce nie obowiązuje. Tak jak prawo. http://gazetabaltycka.pl/promowane/prawo-nie-obowiazuje-czlonkow-pis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR21NA0PffUzOoAqubgnQrr1HfKUnvDW8Tq2cTB-_xdIXh8n0j-ZTK17B8g. Opublikowano: 2.09.2019. „Prawo nie obowiązuje członków PiS” Konstytucja w obecnej Polsce nie obowiązuje. Tak jak prawo. Prawo nie obowiązuje członków partii PiS, a obowiązuje jedynie zwykłych szarych obywateli. Członkowie partii PiS nie muszą wykonywać wyroków sądu, zwykły szary człowiek – TAK – mówi Danuta Leszczyńska, emerytowana oficer Policji, członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, współdziała w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z którą rozmawia Bronisław Waśniewski-Ciechorski

8. Ta ustawa to jawna obraza ustawy zasadniczej. https://oko.press/tk-milczy-sedzia-marek-przysucha-uznaje-ustawe-represyjna-za-niedopuszczalna/?fbclid=IwAR3d_sZBTiMAhdeDxporXiLTfZV2x3ySMRA7xO7FfBUeKWgWZKJZmDYvO3Y Anna Wójcik, 2.09.2019. Przełomowy wyrok sądu: ustawa represyjna obniżająca emerytury i renty to jawna obraza Konstytucji. W przełomowym wyroku sędzia Marek Przysucha z Sądu Okręgowego w Częstochowie orzekł, że przepisy ustawy represyjnej (zwanej też dezubekizacyjną) nie licują z demokratycznym państwem prawa, a sądy, które je uznają, nie są niezawisłe w rozumieniu prawa unijnego. Odważny sędzia orzekał na podstawie Konstytucji i prawa UE. Nie czekał dalej na wyrok TK. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał za niezgodną z prawem decyzję o obniżeniu renty byłemu pracownikowi służby bezpieczeństwa PRL na podstawie tak zwanej ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku (zwanej też potocznie drugą ustawą dezubekizacyjną). „Ta ustawa to jawna obraza ustawy zasadniczej”, ocenił sędzia Marek Przysucha.

9. Sędzia bierze sprawy w swoje ręce. https://opinie.wp.pl/makowski-ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-konstytucja-kolejna-wazna-sprawa-robiona-po-lebkach-opinia-6417667551627393a?fbclid=IwAR3yoZKy-4gBPNRkhehwX2RMGmUULhe_5La7zCcanHGQKSOuN5I5VEJAm5k 26.08.2019r Marcin Makowski: "Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z konstytucją? Kolejna ważna sprawa robiona po łebkach". Sąd Okręgowy w Częstochowie - nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego - orzekł, że ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna z konstytucją i prawem unijnym. W związku z tym przywrócił świadczenia emerytalne sądzącemu się z państwem funkcjonariuszowi. Przekroczył uprawnienia? Być może, ale mści się tutaj załatwianie przez PiS spraw po łebkach. To miała być ustawa przywracająca elementarne poczucie sprawiedliwości. W retoryce Prawa i Sprawiedliwości dezubekizacja oznaczała obcięcie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz służb jej pokrewnych w czasach PRL do najniższej stawki w Polsce. Na chłopski rozum, kto chciałby protestować przeciw ucinaniu, często niezwykle wysokich emerytur osobom, których praca polegała na śledzeniu, sabotowaniu i zamykaniu ludzi antykomunistycznej opozycji oraz Kościoła?

10. Wpływowi policjanci dzięki ministrowi odzyskali pełne emerytury. https://www.rp.pl/Dezubekizacja/309049904-Laska-ministra---wplywowi-policjanci-odzyskali-emerytury.html Łaska ministra - wpływowi policjanci odzyskali emerytury. Ustawa dezubekizacyjna miała przywrócić sprawiedliwość dziejową. PAP. Wpływowi policjanci dzięki ministrowi odzyskali pełne emerytury. Kazimierz Szwajcowski, Mirosław Hakiel i Bronisław Buniowski otrzymali z MSWiA decyzje uchylające obniżenie emerytur na mocy ustawy dezubekizacyjnej – ustaliła „Rzeczpospolita". Ci wpływowi, choć mający w karierze kontrowersyjne karty, funkcjonariusze policji z przeszłością m.in. w ZOMO, są w grupie 39 byłych funkcjonariuszy, wobec których zastosowano art. 8a ustawy, czyli wyłączenia w „wyjątkowych przypadkach". Mgliste kryteria. Artykuł ten mówi, że minister może odstąpić od dezubekizacji „w szczególnie uzasadnionym przypadku", jeśli służba w aparacie represji (przed 31 lipca 1990 r.), trwała krótko, a po 12 września 1989 r. funkcjonariusz szczególnie zasłużył się dla wolnej Polski. Dezubekizacja objęła ponad 38 tys. byłych funkcjonariuszy, odwołanie do ministra w oparciu o art. 8a złożyło 4,6 tys.

11. Były milicjant dostał decyzję uchylającą obniżenie emerytury. https://m.niezalezna.pl/286957-byly-milicjant-dostal-decyzje-uchylajaca-obnizenie-emerytury-teraz-na-jaw-wyszly-nowe-fakty Były milicjant dostał decyzję uchylającą obniżenie emerytury. Teraz na jaw wyszły nowe fakty. POLSKA / WIADOMOŚĆ / 06.09.2019. Bronisław Buniowski, wieloletni milicjant, szef rzeszowskiej prewencji, otrzymał niedawno decyzję uchylającą obniżenie emerytury na mocy ustawy dezubekizacyjnej. Teraz na jaw wychodzą bulwersujące fakty z życiorysu Buniowskiego. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", jako dowódca rzeszowskiego ZOMO brał on udział w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach z grudniu 1981 r. Jak pisze gazeta, Buniowski kilka dni temu otrzymał decyzję wiceministra spraw wewnętrznych cofającą obniżenie mu policyjnej emerytury, mimo pracy w aparacie bezpieczeństwa PRL.

12. Minister Mariusz Kamiński osobiście zwrócił się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o pilne przekazanie wszystkich materiałów… https://www.rp.pl/Polityka/190909439-Szef-MSWiA-zamraza-emeryture-za-Wujka.html Aktualizacja: 06.09.2019. Szef MSWiA "zamraża” emeryturę za „Wujka". Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka. Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych wstrzymał wypłatę pełnej emerytury Bronisławowi Buniowskiemu po tym jak ujawniliśmy, że w 1981 r. w stanie wojennym brał on udział - jako dowódca rzeszowskiego ZOMO - w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. Buniowski kilka dni temu otrzymał decyzję wiceministra spraw wewnętrznych cofającą obniżenie mu policyjnej emerytury, mimo pracy w aparacie bezpieczeństwa PRL. W czwartek napisaliśmy, że Buniowski, ale także inni wpływowi policjanci (Kazimierz Szwajcowski i Mirosław Hakiel) są w grupie 39 byłych funkcjonariuszy, którym - na mocy art. 8 a ustawy dezubekizacyjnej - przywrócono pełną wysokość świadczeń. Decyzje o tym podjął uznaniowo minister (de facto - wiceszef resortu do niedawna nadzorujący służby), publicznie nie są one ujawniane i nie jest podawane ich uzasadnienie. Sprawa budzi ogromne emocje w środowisku, bo ustawą obniżającą emerytury do poziomu 1,2 tys. zł objęto ponad 39 tys. funkcjonariuszy i ich rodziny - nawet jeśli tylko przez miesiąc pracowali np. w Biurze Ochrony Rządu czy zajmowali się bazą PESEL.

13. MSWiA - ubecki protektorat. https://www.salon24.pl/u/szmarowski/982704,mswia-ubecki-protektorat. 5.09.2019, Mariusz Kamiński jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji ledwie od trzech tygodni, a już zdążył ogarnąć resort. No może nie cały. Ściślej, zdążył ogarnąć problem dezubekizacji, w ramach której skrzywdzono bardzo wielu przyzwoitych funkcjonariuszy, wsypując ich do jednego wora z najpodlejszymi kanaliami.

14. Kamiński zastanowi się nad zmianą decyzji. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mswia-zawiesza-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek/1qe4xfp MSWiA zawiesza emeryturę zomowcowi z kopalni Wujek. 6.09.2019. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, wstrzymał wypłatę pełnej emerytury Bronisławowi Buniowskiemu, który w 1981 r. w stanie wojennym brał udział - jako dowódca rzeszowskiego ZOMO - w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach - podaje dzisiaj "Rzeczpospolita".

15. Jarosław Kaczyński dał zgodę na ścięcie kompetencji wiceszefa MSWiA. https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-zielinski-traci-ksiestwo-nieoficjalnie-jaroslaw-kaczynski-dal-zgode-na-sciecie-kompetencji-wiceszefa-mswia-6421548018346113a Jarosław Zieliński traci "księstwo". Nieoficjalnie: Jarosław Kaczyński dał zgodę na "ścięcie" kompetencji wiceszefa MSWiA. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński nie będzie już nadzorował policji. Został odcięty od swojego "księstwa". – Policjanci mieli go dość i się doczekali – mówi nam człowiek z resortu. Wedle naszych informacji, nowy minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński dostał zielone światło od prezesa PiS. Jarosław Kaczyński pozwolił Kamińskiemu "ściąć" nielubianego wśród mundurowych wiceministra.

16. To nie jest ustawa sprawiedliwości społecznej to jest podważenie wiarygodności państwa. https://dziennikzachodni.pl/30-rocznica-powstania-wolnych-zwiazkow-zawodowych-w-policji-grozily-im-za-to-wielkie-represje/ar/c1-14404091. 30 rocznica powstania wolnych związków zawodowych w policji. Groziły im za to wielkie represje. Agata Pustułka, 6 września. W Piekarach Śląskich spotkali się funkcjonariusze dawnej milicji, którzy tworzyli pierwszy wolny związek zawodowy w służbach mundurowych. Były ordery i rozmowy oraz mocne przemówienie dawnego szefa podinspektora Romana Huli, pierwszego niekomunistycznego Komendanta Głównego Policji. /…/ Hula odniósł się też do wprowadzonej przez PiS tzw. ustawy dezubekizacyjnej, czyli do współczesności: - Pozytywnie zweryfikowani funkcjonariusze, którzy pracowali po kilkanaście lat w policji czy to w pionie prewencji czy policji kryminalnej, często z narażeniem życia, niejednokrotnie wyróżniani i awansowani zostali ustawą dezubekizacyjną – czytaj represyjną, dotkliwie ukarani. Ukarano również ich rodziny. To nie jest ustawa sprawiedliwości społecznej to jest podważenie wiarygodności państwa. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj w państwie demokratycznym odwołując się do sądu lub ministerstwa nie otrzymują odpowiedzi. Mam nadzieję, że już nigdy przy kolejnych zmianach politycznych polski policjant nie będzie musiał stawać przed komisją weryfikacyjną - apelował Hula.

17. Mariusz Kamiński zamroził emeryturę zomowcowi z kopalni "Wujek". https://www.dorzeczy.pl/obserwator-mediow/113148/mariusz-kaminski-zamrozil-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek.html. Mariusz Kamiński zamroził emeryturę zomowcowi z kopalni "Wujek". 7 września 2019. Bronisław Buniowski, który w 1981 r. brał udział w pacyfikacji kopalni "Wujek", nie dostanie pełnej emerytury. Tak zdecydował szef MSWiA Mariusz Kamiński –informuje "Rzeczpospolita".

18. Mariusz Kamiński tworzy “superresort”. https://crowdmedia.pl/mariusz-kaminski-tworzy-niebezpieczny-super-resort-zagrazajacy-wolnosci-obywatelskiej-bez-zgody-sadow-moga-inwigilowac-kazdego-z-nas/. Alarmujące zagrożenie dla wolności obywatelskiej. Mariusz Kamiński tworzy “superresort”, dzięki któremu rząd może inwigilować każdego z nas? 07/09/2019 Adam Wiśniewski Przez ostatnie lata w debacie publicznej wydawało się, że największym zagrożeniem dla Polaków jest Zbigniew Ziobro, który poprzez upolitycznienie prokuratury i upartyjnienie sądów sprawi, że obywatel nie będzie mógł dłużej liczyć na sprawiedliwy proces bez koneksji partyjnych, a polityczni nominaci będą całkowicie bezkarni. Jednak kiedy całą uwagę przykuwa Minister Sprawiedliwości, to równie potężne, ale dla naszego bezpieczeństwa jeszcze groźniejsze imperium zbudował Mariusz Kamiński – minister koordynator służb specjalnych, od niedawna także szef MSWiA.

19. Odszedłem, bo sędzia sędziemu hejterem. https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-sedziemu-hejterem/ar/c1-14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5vOJIMNKuDex8xVqijl8 Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia Jarosław Gwizdak: Oni wiedzieli wszystko. Odszedłem, bo sędzia sędziemu hejterem. Marcin Zasada, 23 sierpnia. Czytałem o sobie, że jestem „błotnym sędzią” i „pijakiem”, bo byłem na festiwalu Owsiaka... Nie zaskoczyła mnie historia z internetowymi trollami w ministerstwie sprawiedliwości, bo zjawisko to obserwowałem od kilkunastu miesięcy, mniej więcej od pojawienia się na Twitterze profilu KastaWatch - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" Jarosław Gwizdak, były prezes sądu w Katowicach. Odszedł z zawodu, gdy zorientował się, że "przełożeni są źródłami przecieków, że sędzia sędziemu hejterem". Po aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem i farmą trolli jego historia nabrała nowego znaczenia.

20. PiS chce dezubekizować żołnierzy. http://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9ADhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU Duda zaprzeczał, ale projekt ustawy jest w Sejmie: tak PiS chce dezubekizować żołnierzy. Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski, 16 sierpnia 2019. Prezydent Duda zapewniał podczas przemówienia na defiladzie 15 sierpnia, że nie ma planów obniżenia emerytur wojskowych. To nieprawda: w Sejmie od trzech lat leży projekt rządu PiS obniżający emerytury tysiącom byłych żołnierzy lub ich rodzinom.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty