• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 26

Infoteka nr 26. Przegląd mediów – 9. 08. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Ustawa z dnia 31.07.2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3603_u.htm Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

2. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami.Ważne informacje dla emerytów i rencistów. https://www.money.pl/gospodarka/500-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-wazne-informacje-dla-emerytow-i-rencistow-6409095193577089a.html 02.08.2019. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Ważne informacje dla emerytów i rencistów. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami dotyczy również emerytów i rencistów. Po dodatkowe świadczenie trzeba złożyć specjalny wniosek i warto nie zwlekać.

3. Jeszcze o ekwiwalencie. Sprawa jest prosta lecz generuje spore koszty  http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/18160/?fbclid=IwAR07CuhrXTSVEnUXlz9tXPF28HEjwfFXSALGnFTUokiQPDsZ8YRBWSe3jww Obydwie petycje złożone przez NSZZ Policjantów przyjęte przez Komisję ds. Petycji. Jak wcześniej informowaliśmy, dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET). Pierwszym tematem posiedzenia było rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP-145-544/19). W posiedzeniu udział wziął Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

4. Dziejowa sprawiedliwość czy ustawowa kradzież praw nabytych? https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dziejowa-sprawiedliwo%C5%9B%C4%87-czy-ustawowa-kradzie%C5%BC-praw-nabytych/2283973588390294/ Represjonowani-pomorskie·sobota, 13 lipca 2019. Wiceszef MSWiA minister Zieliński był ostatnio uprzejmy podzielić się publicznie następującymi informacjami, do których postanowiłem się odnieść: Od kiedy zaczęła obowiązywać tzw. ustawa dezubekizacyjna do 27 czerwca 2019 roku wydatki budżetu państwa na świadczenia emerytalno-rentowe dla funkcjonariuszy, którzy pełnili "służbę na rzecz totalitarnego państwa” zmniejszyły się o 1,17 mld zł. Zaznaczył, że już w pierwszym roku obowiązywania ustawy oszczędności przekroczyły założenia zawarte w Ocenie Skutków Regulacji do projektowanej ustawy. Jest to chyba jeden z pierwszych w historii przypadków, aby „ustawowy, polityczny złodziej” publicznie chwalił się swoim łupem nazywając „oszczędnościami” zagrabione emerytury mundurowe wypracowane głównie po 1990 r. w demokratycznej RP.

5. „Dezubekizacja” według PIS https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417780455744143&id=100025365762083 Przemysław Leszek Lis "Warszawski Sąd Okręgowy półtora roku temu zawiesił rozpatrywanie tysięcy spraw emerytów i rencistów, których objęła ustawa dezubekizacyjna. Mógł tak zrobić (choć nie musiał), bo wysyłał pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak wciąż nie wyznaczył terminu publicznego ogłoszenia orzeczenia, a „sprawa jest w toku postępowania merytorycznego" (cyt. za: "Rzeczpospolita"). Cała sprawa stanowi w mojej ocenie sprytną zagrywkę tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, zwanego także Trybunałem Przyłębskim. Pozostawiając jednak na boku skierowane do w/w "organu" przez SO w Warszawie pytanie prawne (każdy sąd ma do tego prawo i to z mocy przepisu rangi konstytucyjnej - art. 193 Konstytucji RP), należy stwierdzić - nie tyle posiłkując się wiedzą prawniczą, ile rozumem - że cała ustawa dezubekizacyjna jest nielegalna. Jest ona sprzeczna z elementarną zasadą filozofii prawa, która zakazuje tak zwanej retroaktywności prawa, czyli działania norm prawnych z mocą wsteczną.

6. Kolejne pytanie prawne do TK. Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego państwa) - P 16-19 http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/ Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego państwa) - P 16/19. Pytanie prawne czy: art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 lutego 1994 r.

7. Kłamstwa i wpadki IPN https://www.tygodnikprzeglad.pl/klamstwa-wpadki-ipn/ Krzysztof Wasilewski | Listopad 18, 2012 Nawet władze państwowe wolą milczeć, niż narazić się wszechpotężnemu urzędowi. Jakie są największe grzechy i kłamstwa IPN?. Prof. Andrzej Romanowski, filolog, historyk, Uniwersytet Jagielloński. Największym grzechem jest pomieszanie porządku historycznego z porządkiem prawnym, a tworzenie trybunału sprawiedliwości dla historii jest absurdalne. Drugi grzech to preferowanie czarno-białego widzenia przeszłości.

8. Dezubekizacja to niezasłużone represje https://trybuna.info/polska/31654/ Dezubekizacja to niezasłużone represje 07.07.2019 Członkowie Koła Podlaskiego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. List otwarty do Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Szanowny Panie Ministrze, W czerwcu br. udzielił Pan Minister wywiadu dla PAP, który w dniu 27.06.2019 r. zamieścił Pan także na swojej stronie internetowej, a którego treści powtórzyło następnie szereg polskich pism i publikatorów. W wywiadzie tym zawarł Pan szereg informacji i komentarzy odnośnie do funkcjonowania Ustawy z dnia 16.12.2016 r. zwanej dezubekizacyjną lub represyjną. Jako osoby objęte tą Ustawą chcielibyśmy, aby Pan Minister zapoznał się z kilkoma naszymi uwagami na ten sam temat. Ponieważ wypowiedź Pana Ministra znalazła szeroki oddźwięk społeczny, powyższe nasze uwagi zdecydowaliśmy się zawrzeć w liście otwartym, udostępnionym wszystkim zainteresowanym mediom społecznościowym.

9. Przewlekłości postępowania nie było, uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76eb9e0823714b45d229d Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił skargę o naruszenie prawa strony do rozpoznania w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych o sygn. akt XIII 1U 466/18 z odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA w Warszawie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej.

10. List otwarty do redaktora Gazety Wyborczej Pana Leszka Kostrzewskiego.    Szanowny Panie Redaktorze, Jestem Panu wielce wdzięczny za poruszenie niezwykle bolesnego dla mnie   i mojego środowiska  tematu, jakim jest tak zwana dezubekizacja. Jestem wdzięczny Panu również za przedstawienie problemu w sposób obiektywny i wyważony. Jednakże Pana artykuł dotyczy aktualnego stanu rzeczy, wynikającego li tylko z ostatniej ustawy represyjnej, a ściślej opisuje skutki jej działania i walkę z nimi przez osoby ustawą dotknięte. Wszelako problem nie zaistniał sam z siebie i nie zaczął się w grudniu 2016 r. (link do tekstu listu: plik Word)

11. PiS przywraca peerelowski model cwaniactwa i kombinatorstwa http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24969710,prof-bierwiaczonek-z-ujd-pis-przywraca-peerelowski-model-cwaniactwa.html?fbclid=IwAR0MWu5TxzRLBEb85KI4-ggHElJubY1xW1I6Uval7p1W0jccAd0iSlZNapY Prof. Bierwiaczonek z UJD: PiS przywraca peerelowski model cwaniactwa i kombinatorstwa [OPINIA] 6 lipca 2019. Kilka dni temu, w wywiadzie Moniki Olejnik doradca Prezydenta D. pan "prof." Zybertowicz wygłosił kolejne sądy, które albo wprost zaprzeczają prawdzie, albo też przedstawiają ją tak selektywnie, że ostatecznie cały komunikat jest fałszywy. Poza tym, sądy Pana Z. jeszcze raz dały wyraz prostej aksjologii typowej dla populistycznych rewolucji: Co MY to dobre, co ONI to złe - pisze prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek.

12. Padają porównania Kaczyńskiego do Stalina.                                          https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=IwAR35_zJveqRVvtN3_I7BlBArXXzfX0OICNj-MoJ0AcCoMaWTPEqmfBVh6vA Ostry wywiad z Holland. Padają porównania Kaczyńskiego do Stalina. Od niedawna działa strona internetowa koduj24.pl, która skierowana jest do sympatyków Komitetu Obrony Demokracji. Kilka dni temu można było przeczytać na niej wywiad z Januszem Gajosem, który mówił otwarcie, że boi się Jarosława Kaczyńskiego. Teraz Marta Grzywacz (45 l.), była prezenterka „Wiadomości", przeprowadziła wywiad z Agnieszką Holland. Znana reżyser porównuje Jarosława Kaczyńskiego do Stalina i zastanawia się czy politycy PiS nie są agentami Putina.

13. Aż tak łatwo PiS-owi nie będzie. https://wiadomo.co/prof-jaroslaw-flis-az-tak-latwo-pis-owi-nie-bedzie/?fbclid=IwAR2ciQjTi73fGO3k7NFJmmS1kwRmAWkli2Z2-g0Apn7527VtxMStHrBqd_4 Prof. Jarosław Flis: Aż tak łatwo PiS-owi nie będzie. Przez Justyna Koć 10 lipca 2019. Cały czas wszystko wisi na włosku. Trzeba przyznać, że jak się policzy tych, którzy są przeciwko PiS-owi w ostatnich wyborach, czyli zwolenników KE, Wiosny i Lewicy Razem, to ten wynik różni się o pół procenta od wyniku PiS. To są wyrównane siły, a nie Węgry, gdzie jest Fidesz, a potem długo nic – mówi nam prof. Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Założenie, że PiS-owi nic nie szkodzi, jest błędne. Z tym potencjałem i taką opozycją, gdyby sama nie robiła błędów, to by miał 60 proc. poparcia, a nie 40 proc. W sondażach. To demonizowanie przeciwnika utrudnia racjonalne działanie – podkreśla

14. Cieszmy się, że mamy „esbeków”. https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/cieszmy-si%C4%99-%C5%BCe-mamy-esbek%C3%B3w/2323295231124796/ represjonowani-pomorskie·niedziela, 4 sierpnia 2019. Na początek, kilka słów przypomnienia. Służba Bezpieczeństwa, była częścią struktury MSW i jego jednostek terenowych. Działała w latach 1956 – 1989. Została ostatecznie rozwiązana w 1990 roku. Aby nie zgubić kontekstu czasowego, przypomnę także, że mamy rok 2019. Cóż to była za organizacja, jeżeli jej członkowie, pomimo bardzo dojrzałego wieku, średnio siedemdziesiąt plus, są ciągle aktywni w sferze publicznej. Oczywiście w wymiarze szkodzenia państwu polskiemu, w każdym miejscu i czasie. Organizują bądź co najmniej współuczestniczą w tworzeniu ruchów społecznych, niechętnych aktualnie rządzącym. Stają na czele pochodów organizowanych przez „tęczową zarazę”. Tworzą grupy przestępcze, uderzające bezpośrednio w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Czynią to wszystko wspólnie, ze swoją agenturą, czyli co najmniej rówieśnikami albo ciut starszymi od nich - renegatami.

15. Śmierć w delegacjihttp://wyborcza.pl/7,75398,24972650,smierc-w-delegacji-prokurator-mial-jezdzic-do-pracy-ze-szczecina.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.3.maly Prokurator miał jeździć do pracy ze Szczecina do Rzeszowa. Zmarł na zawał. Ewa Ivanova 8 lipca 2019. 18 maja w pobliżu dworca kolejowego w Łańcucie znaleziono ciało szczecińskiego prokuratora Dariusza Wituszki. Śmierć śledczego wstrząsnęła środowiskiem prokuratorskim. Wituszko dostał mocno w kość po przejęciu władzy w prokuraturze przez ludzi Zbigniewa Ziobry. Wituszko był doświadczonym śledczym, przed „dobrą zmianą” szefował delegaturze IPN w Szczecinie. Miał 58 lat. Sekcja zwłok wykazała rozległy zawał serca. Rodzina nie życzyła sobie nikogo z prokuratury na pogrzebie. – Dawni koledzy przyjechali incognito, nie afiszując się – opowiada jeden ze śledczych.

16. Byli funkcjonariusze SB na imprezach środowisk LGBT. https://niezalezna.pl/281807-byli-funkcjonariusze-sb-na-imprezach-srodowisk-lgbt-to-prowokacja-ocenil-macierewicz 29.07.2019. Byli funkcjonariusze SB na imprezach środowisk LGBT? "To prowokacja" - ocenił Macierewicz. Byli funkcjonariusze SB na wczorajszych pikietach to prowokacja i wykorzystywanie modnej tematyki w ataku na polski system prawny - mówił w rozmowie z Dorotą Kanią w Polskim Radiu 24 Antoni Macierewicz, który odniósł się do doniesień portalu tvp.info, na temat tego, że TW kontrwywiadu wojskowego „Brzoza” i TW SB „Staszek”, były wiceprezydent Nowego Sącza Stanisław Kaim skazany za kłamstwo lustracyjne na czteroletni zakaz pełnienia funkcji publicznych uczestniczył w pikiecie pro-LGBT w Nowym Sączu.

17. Na naszą ojczyznę naciera bezbożny potop demoralizacji. https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bp-edward-frankowski-trwa-atak-na-kosciol-nadszedl-czas-walki,952668.html. Atak na Kościół staje się ostatnio coraz bardziej zmasowany. Nadszedł czas walki - mówił w sobotę emerytowany biskup sandomierski Edward Frankowski do uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Wezwał do obrony małżeństwa i rodziny oraz krytykował ideologię gender i LGBT. - Na naszą ojczyznę naciera bezbożny potop demoralizacji, niszczenia małżeństw i rodzin, gorszenia dzieci, niszczenia wiary w Pana Boga - stwierdził duchowny.

18. Resekcja ogrodnika. https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/tumor-cultorem-vine%C3%A6-%C5%82ac-resekcja-ogrodnika/2331194947001491/ Tumor cultoremvineæ (łac. resekcja ogrodnika) Represjonowani-Pomorskie·Czwartek, 8 sierpnia 2019 Tyle się dzieje, że łatwo zostać grafomanem albo wpaść w czytelnicze szaleństwo. Muszę się jednak podzielić moimi emocjami, związanymi z zapowiedzią rezygnacji ze stanowiska Marszałka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego. Urzekła mnie historia pana Marszałka przekazana podczas „niemej konferencji prasowej”. Niemej, ponieważ z szacunku do suwerena, w tym wypadku, zaproszonych dziennikarzy, pan Marek po odczytaniu zwięzłej formułki, wyszedł z sali konferencyjnej. Nie rozumiem oburzenia jego adwersarzy.

19. Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/593174,kaczynski-pis-polityka-lgbt-konwencja-rodzina-dzieci-trzaskowski-geje.html. Burza po słowach prezesa PiS. "Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+"10.03.2019. Pod płaszczykiem obrony dzieci i rodziny, Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+, podobnie jak w poprzednich latach, gdy za cel obierano uchodźców" - to jeden z komentarzy na ostanie wystąpienie prezesa PiS. Zawrzało też w sieci i na wizji. Podczas sobotniej konwencji PiS w Jasionce pod Rzeszowem prezes partii Jarosław Kaczyński podkreślał, jak ważna jest rodzina. - Ale jeśli stawiamy na rodzinę, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj także wielki kłopot, wielką trudność, wielkie zagrożenie - tym zagrożeniem jest atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na dzieci - mówił. Kaczyński oceniał, że w niektórych miejscach w Polsce ma być zastosowana, a w niektórych miejscach już właściwie jest stosowana "pewna specyficzna socjotechnika". - Trudno to nazwać wychowaniem; to nie jest wychowanie, to jest właśnie socjotechnika, mająca zmienić człowieka. Co jest w jej centrum? Otóż w jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. To jest nie do uwierzenia; ja sam póki nie przeczytałem, nie mogłem w to uwierzyć, ale to ma się zacząć w okresie 0-4, czyli od urodzenia do czwartego roku życia - podkreślił prezes PiS.

20. Szła dzieweczka do laseczka. http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35134,25070799,komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-tanczy-i-spiewa-z-antonim.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyb. Szef policji w Łódzkiem tańczy i śpiewa z Macierewiczem "Szła dzieweczka do laseczka". Nagranie robi furorę. Blanka Rogowska 9 sierpnia 2019. O nagraniu zrobiło się głośno w ostatnich dniach, chociaż pochodzi z 19 maja. To wtedy - na tydzień przed eurowyborami, po raz pierwszy odbył się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Łódzkiego. Do Opoczna zjechało ok. pół tysiąca kobiet z 80 kół.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty