• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 23

Infoteka nr 23. Przegląd mediów – 5.05.2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Po krótkiej przerwie publikujemy kilkanaście materiałów, istotnych w naszej ocenie z punktu widzenia opartego o główną linię doboru wyznaczaną meandrami walki z ustawą represyjną.

1. Kpiny Ministra - Wyrok WSA w Warszawie VIII SAB/Wa 1/19 z 20 lutego 2019 roku. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DC1BF57995?fbclid=IwAR0s9JYZv-Il98eF4HuZKVzVNxo0ZyiS96pFxx_vDHpoFLh92G0cVeHc6w8 „W przekonaniu Sądu, zarówno czas trwania postępowania z wniosku strony w przedmiocie wydania decyzji w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, jak i brak po stronie organu w toku trwania postępowania zintensyfikowanych działań, które wskazywałyby jednoznacznie, że faktycznie zmierzał do jak najszybszego zakończenia postępowania, lecz na przeszkodzie stanęła okoliczność, która usprawiedliwiałaby choćby czasowy brak działania, powodują, że konieczne stało się stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało charakter rażącego naruszenia prawa. Stan ten trwa nadal, bowiem do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie organ nie rozpoznał wniosku i nie zakończył postępowania wydaniem decyzji. Świadczy to o opieszałości organu i nie znajduje jakiegokolwiek usprawiedliwienia.”

2. "Nie wierzę w polskie sądownictwo" 

http://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,24495911,oficer-ktory-chronil-jana-pawla-ii-zlozyl-skarge-napolske.html?fbclid=IwAR2Pe_kpZpXoWYHAdGVqtwJ6L4PFA3GMyrPJGIkLUrU8fEVmuKiqMUh0yoY#S.1-K.R-P.1-B.1-L.5.zw  Oficer, który chronił Jana Pawła II złożył skargę na Polskę. "Nie wierzę w polskie sądownictwo"  Marcin Pietraszewski 26 lutego 2019 Młodszy inspektor Krzysztof Kwiatkowski, który padł ofiarą ustawy dezubekizacyjnej, złożył w Komisji Europejskiej skargę na rząd Polski. "Nie wierzę, żeby polskie sądownictwo mogło rozstrzygnąć przedmiotową sprawę w sposób obiektywny, w oparciu o obowiązujące zasady prawa, Konstytucję RP oraz dotychczasowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału w Strasburgu" - napisał.

3. MSWiA zabrało policjantowi emeryturę

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24741544,mswia-zabralo-policjantowi-emeryture-samo-przyznaje-ze-inwalidztwa.html?fbclid=IwAR2w5u2NBf_QryLt1bOWe1sFc2aN_xPwhBS7TFBRuScd_0rchGQXh5Xbzjk MSWiA zabrało policjantowi emeryturę. Samo przyznaje, że inwalidztwa nabawił się przez służbę Marcin Pietraszewski 1 maja 2019  Po dwóch latach oczekiwania MSWiA odrzuciło wniosek młodszego inspektora Krzysztofa Kwiatkowskiego o wyłączeniu go z ustawy dezubekizacyjnej. Ministerstwo wskazało na brak dowodów, że pełnił służbę z narażeniem zdrowia. - Zaraz potem otrzymałem pismo, że jestem inwalidą z powodu służby. Czy to nie schizofreniczne? - pyta policjant.

4. Byli funkcjonariusze bezskutecznie proszą szefa MSWiA o łaskę ws. emerytur

https://www.prawo.pl/kadry/byli-funkcjonariusze-wnioskuja-do-szefa-mswia-ws-emerytur,383741.html?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR2asijtUYCi31a9gcQvHA9iVLUnQ_bvqdfCiqe7tBXASQWbpNQwSdMoTGo  Byli funkcjonariusze bezskutecznie proszą szefa MSWiA o łaskę ws. emerytur Paweł Żebrowski data dodania: 12.03.2019 Blisko 5 tys. byłych funkcjonariuszy zwróciło się do szefa MSWiA z wnioskiem, aby wyłączyć ich spod ustawy dezubekizacyjnej. Resort w tej sprawie wydał ponad tysiąc decyzji, nie informuje jednak jakie są w nich rozstrzygnięcia. Z naszych informacji wynika, że minister nie rozpatrzył żadnego wniosku pozytywnie - mówi wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Andrzej Szary.

5. Dlaczego MSWiA boi się stosować art. 8a tzw. ustawy represyjnej

https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dlaczego-mswia-boi-si%C4%99-stosowa%C4%87-art-8a-tzw-ustawy-represyjnej/2100394003414921/ Dlaczego MSWiA boi się stosować art. 8a tzw. ustawy represyjnej? REPRESJONOWANI-POMORSKIE·PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA 2019 Jako ustawowy „funkcjonariusz totalitarnego państwa, oprawca i zbrodniarz”, a w rzeczywistości absurdalnie pomawiany o najcięższe zbrodnie oraz bezpodstawnie szkalowany starszy oficer policji w stanie spoczynku, postanowiłem „wziąć na tapetę” art. 8a ustawy bezpodstawnie określanej jako dezubekizacyjna, zwanej dalej represyjną. Zanim przejdę do meritum sprawy przypomnę, że ustawa ta w założeniu jej autorów miała przywracać konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej. To, że ewidentnie narusza przy tym: zasadę praw nabytych, zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, niedziałania prawa wstecz, zakazu podwójnego karania oraz stosuje barbarzyńską odpowiedzialność zbiorową nikomu w PiS, deklarującym przestrzeganie Konstytucji RP, jakoś nie przeszkadza. Podobnie jak fakt ograbiania pod byle pretekstem wielu tysięcy funkcjonariuszy Policji i innych służb III RP z praw słusznie nabytych w demokratycznej Polsce, w tym wypracowanych świadczeń emerytalnych, często z narażeniem życia i zdrowia, które nie wiedzieć czemu (bez jakiegokolwiek sądowego procesu) zmniejszono ustawowo do poziomu średniej ZUS lub emerytury minimalnej.

6. Byli szefowie BOR niegodni łaski ministra

https://www.rp.pl/Polityka/303119929-Byli-szefowie-BOR-niegodni-laski-ministra.html?smclient=2efff1bd-6ff6-4fc5-857c-359283cf0192&utm_source=salesmanago&utm_medium=scheduled&utm_campaign=2018-nl-Rz Aktualizacja: 12.03.2019, 06:29 Publikacja: 11.03.2019. Byli szefowie BOR niegodni łaski ministra. Gen. Krzysztof Klimek służył w BOR ponad 30 lat. Nieco ponad pięć w czasach PRL. Zdaniem ministra za długo, by przywrócić mu emeryturę. Izabela Kacprzak. MSWiA nie wyłączyło spod ustawy dezubekizacyjnej byłych szefów BOR. „Przesłanki o charakterze nieostrym" – tak szef MSWiA ocenia przepisy, które w wyjątkowych przypadkach mogą wyłączyć emeryta spod ustawy dezubekizacyjnej, na podstawie której osobom służącym w okresie PRL w służbach mundurowych obcięto emerytury. O tych wyjątkach w sposób całkowicie „uznaniowy" decyduje minister spraw wewnętrznych. Tak wynika z uzasadnienia odmownych decyzji dla byłych szefów Biura Ochrony Rządu Mirosława Gawora i Krzysztofa Klimka, które poznała „Rzeczpospolita".

7. Esbek lepszego sortu

http://nie.com.pl/esbek-lepszego-sortu/#more-48075 Esbek lepszego sortu numer 11/2019 Autor ANDRZEJ ROZENEK andrzej.rozenek@redakcja.nie.com.plNie ma żadnego przełomu w sprawie emerytur mundurowych. Sąd tylko pozytywnie załatwił sprawę kumpla biskupa. Media ogłosiły zwycięstwo esbeków nad pisowskim rządem. „Rząd PiS przegrał pierwszy proces sądowy w sprawie dezubekizacji” – donosiła „Gazeta Wyborcza”. „Pierwszy przegrany przez PiS proces ws. dezubekizacji” – oznajmił Onet. Do osób objętych ustawą represyjną zaczęli dzwonić znajomi i rodziny, gratulując odzyskania emerytur. Nic z tego! Nie ma żadnego zwycięstwa, nie ma zwrotu należnych świadczeń, jest tylko kolejne zagmatwanie sprawy.

8. List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/8411 List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. 22/03/2019 Redakcja. Szanowny Panie, Od kilku dni cała Polska mówi o liście „zatroskanej” żony Pana Zybertowicza, która obawia się o stan finansów męża po ewentualnym, przegranym procesie o zniesławienie, który mogą mu wytoczyć osoby biorące udział w obradach Okrągłego Stołu. Proszę pozwolić, że zabiorę głos w imieniu tysięcy innych, prawdziwie skrzywdzonych kobiet o których nikt dziś nie mówi (nasuwa się pytanie dlaczego?). Mój list dotyczy policjanta, którego po wieloletniej służbie dla III RP niesłusznie zniesławiono i drastycznie zmniejszono mu emeryturę. W sprawie, o której piszę, napisano już wiele skarg, złożono wiele pozwów… A nad tym wszystkim zalega solidarna cisza. Czasem tylko ktoś wrzuci jedno, dwa zdania i wstydliwie milknie… Dalsze milczenie oznacza zgodę na podłość, niesprawiedliwość i krzywdę wielu tysięcy ludzi i ich rodzin.

9. Dezubekizacja: pierwszy wyrok sądu pracy z odwołania funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa

https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/303249993-Dezubekizacja-pierwszy-wyrok-sadu-pracy-z-odwolania-funkcjonariusza-Sluzby-Bezpieczenstwa.html Aktualizacja: 24.03.2019, Publikacja: 24.03.2019 Dezubekizacja: pierwszy wyrok sądu pracy z odwołania funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Tomasz Oklejak RPO apelował o odejście od odpowiedzialności zbiorowej. Wydanie po przeszło dwóch latach od uchwalenia „ustawy represyjnej" z 16 grudnia 2016 r. pierwszego wyroku sądu pracy pierwszej instancji z odwołania funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, któremu obniżono emeryturę, każe się zastanowić, czy tysiące pozostałych funkcjonariuszy i członków ich rodzin mogą liczyć na rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie. 4 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie przywrócił należne świadczenie Augustynowi Skitkowi, który współpracował z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Wyrok przeczy ogólnej tendencji do zawieszania takich postępowań w sądzie pracy po skierowaniu w 2018 r. przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 4/18).

10. Krótkie studium nienawiści

http://thefad.pl/aktualnosci/krotkie-studium-nienawisci/?fbclid=IwAR0TgMjEEPo4JttnIo9YBYRU19Wb4TjcM9FOeMu7gchZMxiOGqtto4JIUpI  12 kwietnia 2019 Dariusz Stokwiszewski: Krótkie studium nienawiści. Jako świadomy obywatel oskarżam pana Jarosława Kaczyńskiego o to, że doprowadził państwo do ruiny nie tylko wizerunkowej, a moralno – etycznej, która spowodowała zniszczenie więzi społecznych. /…/ Skąd się wzięła straszna nienawiść, która jakby ścianą ognia rozdzieliła społeczeństwo naszego kraju? Moja opinia jest następująca; nadeszła wraz z Jarosławem Kaczyńskim, który sam (mówiły o tym nawet opinie jego ojca) był, jest i prawdopodobnie już zawsze pozostanie „dystrybutorem” zła, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Czy tego człowieka ktoś skrzywdził w młodości, śmiał się z niego, poniżał czy poddawał innym szykanom nie wiem. Nie wiem też skąd się bierze takie zło! Nauka, ale i rozsądek podpowiadają, że dziecko rodzi się zazwyczaj normalne, no w każdym razie w sensie takim, że nie zna na początku uczuć innych, jak potrzeba bycia blisko matki i poczucia, związanego z tym, bezpieczeństwa. Dziecko jest tak „plastyczne”, że przynajmniej duchowo i uczuciowo można je ukształtować jak glinę czy plastelinę.

11. Już czas, by się opamiętać

https://wiadomo.co/prof-radoslaw-markowski-juz-czas-by-sie-opamietac/?fbclid=IwAR3dd0Kw2zmRdHAoFvozSBbOwAIaWIo1aE_OUEZNp7Xke6LR2vPYaGx5J6Q       Prof. Radosław Markowski: Już czas, by się opamiętać KWIECIEŃ 22, 2019 JUSTYNA KOĆ CO, DLACZEGO, GDZIE, JAK, KIEDY, KTO. Te ponad 5 mln może dać PiS-owi albo 48 proc., albo 30 proc. Wszystko zależy od tego, kogo i ilu z pozostałych 26 mln zaniepokoi to, co się w kraju dzieje. Ile osób będzie w stanie sobie uświadomić i powiedzieć, że cztery lata autorytarno-klientelistycznego reżimu, który nie ma żadnego pomysłu na przyszłość kraju, to dostateczny czas, by się opamiętać - mówi nam prof. Radosław Markowski, politolog, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS.

12. Wyrok WSA w Warszawie z 10 stycznia 2019 roku  II SA/Wa 636/18

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D78A58C49E  II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2019-01-10     orzeczenie prawomocne. Data wpływu 2018-04-23 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. /…/ Rozpatrując sprawę ponownie organ uwzględni przedstawioną ocenę prawną. Dokona wykładni pojęć nieostrych wymienionych w art. 8a ust. 1 ww. ustawy, poczyni pełne ustalenia faktyczne i wnikliwie rozważy, czy w sprawie zostały spełnione przesłanki zastosowania ww. przepisu. Swe stanowisko należycie uzasadni stosownie do wymogów określonych w art. 107 § 3 i art. 11 k.p.a. Dopełnienie tych wymogów stanowić będzie wyraz należytego rozpatrzenia sprawy i przyczyni się do pogłębienia zaufania jednostki do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.). Organ weźmie również pod uwagę, że rozstrzygnięcie podjęte w oparciu o uznanie administracyjne nie może nosić znamion dowolności, bowiem jako takie narusza zasadę praworządności (art. 6 k.p.a.) oraz zasadę prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.).”./…/

13. Agenci SB współpracowali z "Solidarnością". Teraz walczą o sprawiedliwość i emerytury

http://wyborcza.pl/7,75398,24746796,agenci-sb-wspolpracowali-z-solidarnoscia-teraz-walcza-o-sprawiedliwosc.html Agenci SB współpracowali z "Solidarnością". Teraz walczą o sprawiedliwość i emerytury Leszek Kostrzewski 3 maja 2019. Wszyscy trzej byli agentami, wszyscy współpracowali w PRL-u z opozycją i wszystkim PiS obniżył emerytury. Gdy poszli do sądu, ten w sprawie każdego z nich zdecydował inaczej

14. 1 005 000 000 złotych

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BA2E25&view=6 Interpelacja nr 29997 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zaoszczędzonych środków w związku ze zniesieniem przywilejów emerytalnych osobom pełniącym służbę na rzecz państwa totalitarnego

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBDDB6&view=6 W okresie od października 2017 r. do dnia 25 marca 2019 r. wydatki na wypłatę świadczeń objętych regulacjami ustawy dezubekizacyjnej zmniejszyły się łącznie o około 1.005 mln zł.

15. Byli esbecy uciekają do ZUS. W kolejce do deubekizacji czekają żołnierze

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/594823,byli-esbecy-uciekaja-do-zus-ipn-emerytura-renta-pieniadze.html,komentarze-popularne,1#comment-5047530 02.04.2019, 06:29 Bożena Wiktorowska Co 10. osoba, której na podstawie ustawy dezubekizacyjnej obniżono wysokość renty lub emerytury, zrezygnowała z niej. I przeszła na wyższe świadczenie cywilne lub wojskowe.

16. LIST OTWARTY REPRESJONOWANEJ

https://www.facebook.com/search/top/?q=nie%20dla%20obni%C5%BCania%20emerytur%20mundurowych&epa=SEARCH_BOX Przygniotła mnie wściekłość, żal, smutek, beznadzieja. JESTEM W CZARNEJ DUPIE. Gdy pomyślę o tym, ile pieniędzy kradnie mi rząd z powodu stosowania wobec mnie przepisów ustawy represyjnej, ogarnia mnie takie uczucie wściekłości i nienawiści, że nie mogę spać, myśleć racjonalnie, funkcjonować. TO JEST WYKAŃCZAJĄCE! Nikt nigdy nie zrekompensuje mi strat spowodowanych wejściem w życie tej ustawy. Każdy poseł, głosujący za tym perfidnym aktem zbrodni (!) ma na sumieniu mojego raka, mój spalony dom, moje długi, moją depresję, a także tragiczną śmierć 55 mundurowych emerytów i wielu, wielu chorujących lub żyjących w skrajnie trudnych warunkach. Życzę im jak najgorzej. Są to ludzie nie mający ani kszty honoru i osobistej godności. Ludzie, którzy się sprzedali mamonie i PREZESOWI, ludzie, których obecność w Polsce jest wielkim nieporozumieniem! Skazali mnie BEZ SĄDU(!) na wegetację w skrajnych okolicznościach. Bezmyślnie zagłosowali za wprowadzeniem w życie przepisu bez jakiejkolwiek analizy jego skutków. Decyzje o obniżeniu emerytur mundurowych wydawane są zwykle jedynie w oparciu o Informację o przebiegu służby, które, nie zawierają informacji o wspieraniu reżimu, bądź informacji, iż służba związana była z przestępczą działalnością przeciwko obywatelom. Skoro ustawa dotyczy funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych, to z założenia osoby te nie mogły propagować, ani podzielać idei totalitaryzmu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien wyjątkowo wnikliwe badać każdą sprawę. Nie każdy bowiem, kto według ustawowych przesłanek, pracował "dla służb państwa totalitarnego” rzeczywiście służył państwu totalitarnemu. Nie da się udowodnić na podstawie informacji o przebiegu służby, że pełniono służbę „na rzecz” totalitarnego państwa. Wykładnia językowa sformułowania „działanie na rzecz… ” sugeruje świadome, dobrowolne działanie podejmowane w zamiarze osiągnięcia określonego celu. W ogromnej większości przypadków postawa w służbie i motywacja osób pokrzywdzonych ustawą represyjną, absolutnie nie wskazują na takie działanie. Odbywało się to ewentualnie „w warunkach” państwa, jakim była PRL. Bezpodstawnym i bezprawnym jest obarczanie emerytów mundurowych podlegających ustawie, winą za realia tamtego okresu. Ustawa emerytalna wprowadza domniemanie winy, które skutkuje AUTOMATYCZNYM ograniczeniem praw emerytów mundurowych. Ustawodawca wprost bowiem założył, A POSŁOWIE PIS przegłosowali, że wszyscy funkcjonariusze odbywający służbę przed 1990 rokiem byli przestępcami i że nie należą im się żadne uprawnienia. Tymczasem swoją postawą, OFIARNĄ pracą wykazali oni, iż są przykładnymi obywatelami, służącymi ludziom, sprawiedliwości i Rzeczypospolitej. Posłowie pis głosujący za ustawą represyjną doprowadzili mnie do tego, że jestem śmiertelnie chora, nie mam domu i nie mam za co dalej żyć. Taką bezpieczną Polskę nam zbudowali.

Amanda Smith‎

17. Interpelacja nr 30714

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=33AB2A46D692496CC12583D2004A87C6&view=6  Interpelacja nr 30714 w sprawie wyznaczania przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, innych sądów okręgowych do rozpoznania odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom

18. Polska jest jedna

https://oko.press/pelny-tekst-tusk-nie-dajcie-sobie-wmowic-ze-mamy-myslec-w-sposob-jednakowy-ze-mamy-nie-przeszkadzac-i-popierac/ Tusk: Nie dajcie sobie wmówić, że mamy myśleć w sposób jednakowy, że mamy nie przeszkadzać i popierać Edward Krzemień 3 maja 2019 roku. „Dziś często przywoływane jest słowo Targowica. Obalenie przez nią Konstytucji 3 maja było pokazem cynizmu i propagandy, który odwoływał się do narodowych emocji, ale był sprzeczny z narodowymi interesami. To jest lekcja o tym, jak łatwo przypochlebiać się narodowym emocjom, działając de facto w sprzeczności z narodowymi interesami” - mówił Tusk.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty