• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Infoteka 21

Infoteka nr 21 –  przegląd mediów – 28 01 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Większość to materiały związane z różnymi aspektami walki z ustawą represyjną. Artykuły 1-5 to głębokie refleksje o. Ludwika Wiśniewskiego, jakże odmienne wypowiedzi wielu prominentnych hierarchów KK. Polecamy.

 

1. POLSKA, DOM ZAMKNIĘTY

https://www.tygodnikpowszechny.pl/polska-dom-zamkniety-148136  POLSKA, DOM ZAMKNIĘTY O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP 21.05.2017. Kiedy dzisiaj patrzę na Ojczyznę na Kościół w naszym kraju, cisną mi się słowa: cóż ci się stało, Polsko, że zbudowałaś mury między twymi synami i córkami?

2. OSKARŻAM

https://www.tygodnikpowszechny.pl/oskarzam-151647 OSKARŻAM O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP 15.01.2018. W Polsce umiera chrześcijaństwo. Wykorzeniają je gorliwi członkowie Kościoła. Biskupi milczą, niestety.

3. GNIEW LUDU

https://www.tygodnikpowszechny.pl/gniew-ludu-152714 GNIEW LUDU. O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP 16.04.2018. Dla mnie – człowieka, który przez całe życie walczył o prawo do życia wszystkich nienarodzonych – projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” jest faryzejski i nieludzki. Ośmielę się powiedzieć: antychrześcijański.

4. TRZEBA SKOŃCZYĆ Z NIENAWIŚCIĄ!

https://www.tygodnikpowszechny.pl/o-ludwik-wisniewski-trzeba-skonczyc-z-nienawiscia-157276 TRZEBA SKOŃCZYĆ Z NIENAWIŚCIĄ!. O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP/not. MŻ 19.01.2019. Cała Polska czeka, ażeby z Gdańska wyszło przesłanie, które dotrze do każdego Polaka, i które przywróci moralną równowagę w naszym kraju i w naszych sercach – mówił o. Ludwik Wiśniewski podczas uroczystości pogrzebowych prezydenta Pawła Adamowicza.

5. KRZYK Z GDAŃSKA!

https://www.newsweek.pl/polska/krzyk-z-gdanska-czy-przemowienie-ojca-wisniewskiego-zmieni-polske-przeslanie ktore/f14k7p1?utm_source=fb   Krzyk z Gdańska! Czy przemówienie ojca Wiśniewskiego zmieni Polskę? „Przesłanie, które wynika ze śmierci Pawła”. Data publikacji: 19.01.2019. MKA. Przyjaciel zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza, dominikanin ojciec Ludwik Wiśniewski wygłosił bardzo poruszające przemówienie na mszy pogrzebowej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Zebrani w świątyni zareagowali brawami na stojąco. W „Newsweeku” publikujemy je w całości.

6. A JEŚLI KTOŚ MIAŁ, NA PRZYKŁAD, PSA.wiersz znaleziony w internecie

A jeśli ktoś miał, na przykład, psa.

To jak temu psu wytłumaczyć,

że pana już nie będzie?

Choćby pies szukał i tu i tam i gdzie indziej.

I wszędzie?

Jak temu psu wytłumaczyć,

że zapach też zniknie powoli,

że psu zostanie tylko pamięć i ukradziony gdzieś kapeć i nieobecność, co boli?

Że zniknie płaszcz i buty też znikną z korytarza.

I już nie będzie dłoni,

której ciepły dotyk tak miękko psa rozmarzał…

Że coś się tak bardzo zmieniło

i odtąd już będzie inaczej.

Pies patrzy i nie rozumie, dlaczego pani płacze…

/Barbara Borzymowska/

7. ANATOMIA REPRESJI, BEZPRAWIA I NIESPRAWIEDLIWOŚCI

http://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR2mylLddS6qft07-qIoNBs5AWJ1AjSUPpa86-d0mhSBU1ifjISzhzIQKQY  ANATOMIA REPRESJI, BEZPRAWIA I NIESPRAWIEDLIWOŚCI. 25 stycznia 2019. DO CZEGO PROWADZI POLITYKA NIENAWIŚCI? Patrząc na historię Polski i na obecną sytuację w naszym kraju mam wrażenie, że jako naród mamy w sobie jakiś gen autodestrukcji. Tak łatwo wydobyć z nas najgorsze cechy, wzajemnie skłócić, wzbudzić nienawiść, a tragiczne wydarzenia będące tego efektem są w stanie spowodować w nas tylko chwilową refleksje i krótkotrwałą potrzebę zjednoczenia oraz pojednania. /…/ mł. insp. w st. spocz. Tomasz Piechowicz

8. PAWŁOWICZ POZDRAWIA ESBEKÓW (tekst-plik PDF)

9. DROGA DO POWRÓTU PRAWORZĄDNOŚCI (tekst-plik PDF)

10. INTERES SPOŁECZNY SEIRP

Zarządzenie SSR del. do SO w Zielonej Górze z 18 12 2018. (tekst-plik PDF)

11. INTERES SPOŁECZNY SEIRP

pismo do Sądu z 23 01 2019 - uzupełnienie wniosku o wstąpienie do procesu II K 109-18 przedstawiciela ZG SEiRP (tekst-plik PDF)

12. CO JEST NAPRAWDĘ WAŻNE

https://www.tygodnikprzeglad.pl/naprawde-wazne/ Co jest naprawdę ważne. Autor: Jan Widacki wrzesień 26.2010. Gdyby oglądać telewizję, a już szczególnie TVN 24, to najważniejsze rzeczy dzieją się pod Pałacem Prezydenckim.

13. CO MIAŁ SĘDZIA TULEYA NA POSŁÓW PIS

http://wyborcza.pl/7,75398,24351217,co-mial-sedzia-tuleya-na-poslow-pis-znamy-tresc-zawiadomienia.html Co miał sędzia Tuleya na posłów PiS. Znamy treść zawiadomienia, w którym zarzucił im składanie fałszywych zeznań. Ewa Ivanova 11 stycznia 2019. Ponad 230 posłów, niemal wszyscy z PiS, w tym wierchuszka tej partii, mogło - zdaniem sędziego Igora Tulei - składać fałszywe zeznania w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, jej decyzję podtrzymał sąd. "Wyborcza" dotarła do zawiadomienia Tulei.

14. DONIESIENIE SĘDZIEGO TULEY (tekst-plik PDF)

15. INTERPELACJA NR 27813

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B6SEQ5&view=6  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7REBU&view=6 Interpelacja nr 27813 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa. Odpowiedź.

16. INTERPELACJA NR 28559

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B88JVT&view=6 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B8QK2E&view=6  Interpelacja nr 28559 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie skutków wprowadzenia nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Odpowiedź.

17. KACZA ZUPA

 https://www.tygodnikprzeglad.pl/kacza-zupa/  Kacza zupa. Autor: Krzysztof Teodor Toeplitz Maj 20, 2007. To, że historię piszą zwycięzcy, należy do poczciwych banałów. Równie jednak poczciwie i banalnie brzmi maksyma, że prawda, prędzej czy później, wychodzi na jaw.

18. PIS BAWI SIĘ MUNDUROWYMI EMERYTAMI

https://www.tygodnikprzeglad.pl/pis-bawi-sie-mundurowymi-emerytami/ PiS bawi się mundurowymi emerytami.Autor: Ewa Rogowska, Październik 15.2018. Przed wyborami rządzący wyciągnęli sprawę ustawy dezubekizacyjnej. Po wyborach temat zniknie i zmian nie będzie.

19. CIEŃ DYKTATURY

https://www.tygodnikpowszechny.pl/cien-dyktatury-135867 CIEŃ DYKTATURY. ANTONI DUDEK, PIOTR OSĘKA 08.12.2009. Czy rozliczanie komunizmu jest konieczne? Czy lustracja spełnia swój cel? Co po roku 1989 można było zrobić inaczej? Dyskutują historycy: Antoni Dudek i Piotr Osęka. Rozmawia Roman Graczyk

20. MINISTER MILCZANOWSKI DO WICESZEFA KE TIMMERMANSA

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2019.01.25%20Milczanowski%20do%20Timmermansa%20pol.pdf http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4881/opracowanie_min__milczano.html   Opracowanie min. Milczanowskiego trafiło do F. Timmermansa

21. MINISTER MILCZANOWSKI DO WICESZEFA KE TIMMERMANSA - (tekst-plik PDF)

22. INFORMACJA O ZAMIERZONYCH DZIAŁANIACH EUROPOSŁÓW SLD WS. ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM USTAWY REPRESYJNEJ Z 2016r.

http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4877/informacja_o_zamierzonych.html Informacja o zamierzonych działaniach europosłów SLD ws. zapobieżenia skutkom ustawy represyjnej z 2016 r. 24.01.2019. Poseł Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów SLD ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

23. POSTANOWIENIE SA W WARSZAWIE Z 7 12 2018 (tekst-plik PDF)

24. POSTANOWIENIE SA W WARSZAWIE Z 13 12 2018 (tekst-plik PDF)

25. DWIE EMERYTURY WYROK SN Z 24 STYCZNIA 2019 R. (sygn.akt I UK 426 - 17)

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1394134,zus-zolnierz-dodatkowa-emerytura.html  SN: ZUS wyliczy emerytowanemu żołnierzowi dodatkową cywilną emeryturę. Autor: Bożena Wiktorowska24.01.2019, 14:23; Aktualizacja: 24.01.2019

https://www.rp.pl/Mundurowi/301249920-Dwie-emerytury-dla-wojskowych---korzystny-wyrok-SN-dla-mundurowych-emerytow.html Publikacja: 24.01.2019. Dwie emerytury dla wojskowych - korzystny wyrok SN dla mundurowych emerytów. Mateusz Rzemek

26. UMARZALI, TERAZ BĘDĄ ŚCIGAĆ

https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/ogolic-na-lyso-powiesic-na-szubienicy-umarzali-teraz-beda-scigac,196,3414  Ludwik Dorn: Ogolić na łyso, powiesić na szubienicy. Umarzali, teraz będą ścigać? Nawoływała, by złapać i ogolić na łyso posłankę opozycji, groził prezydentowi Poznania wynajęciem "ukraińskich cyngli", zachęcał, by powiesić na szubienicach "całe PO". Każdą z tych spraw prokuratura umarzała, legalizując w ten sposób ewidentne przestępstwa. /…/

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty