• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 2019


Infoteka 21

Infoteka nr 21 –  przegląd mediów – 28 01 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Większość to materiały związane z różnymi aspektami walki z ustawą represyjną. Artykuły 1-5 to głębokie refleksje o. Ludwika Wiśniewskiego, jakże odmienne wypowiedzi wielu prominentnych hierarchów KK. Polecamy


Infoteka 22

Infoteka nr 22. Przegląd mediów – 24.02.2019r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Większość to materiały związane z różnymi aspektami walki z ustawą represyjną. Kilka z nich dotyczy odzyskania emerytury przez Leszka Tillingera z Bydgoszczy – sportowca klubu sportowego Polonia Bydgoszcz, który /podobnie jak wielu innych/ korzystał z etatu milicyjnego, w tym przez krótki okres z etatu ówczesnego wydziału T WUSW w Bydgoszczy.


Infoteka 23

Infoteka nr 23. Przegląd mediów – 5.05.2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Po krótkiej przerwie publikujemy kilkanaście materiałów, istotnych w naszej ocenie z punktu widzenia opartego o główną linię doboru wyznaczaną meandrami walki z ustawą represyjną.


Infoteka 24

Infoteka nr 24. Przegląd mediów – 15.06.2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi ważnymi dla naszego środowiska sprawami


Infoteka 25

Infoteka nr 25. Przegląd mediów – 7. 07. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Przypominamy, że pełne teksty artykułów przekazujemy również na adresy e-mailowe naszych zarządów.


Infoteka 26

Infoteka nr 26. Przegląd mediów – 9. 08. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 27

Infoteka nr 27. Przegląd mediów – 9. 09. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 28

Infoteka nr 28. Przegląd mediów – 9. 10. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Infoteka 29

Infoteka nr 29. Przegląd mediów – 12. 11. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty