• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 2019


Infoteka 21

Infoteka nr 21 –  przegląd mediów – 28 01 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Większość to materiały związane z różnymi aspektami walki z ustawą represyjną. Artykuły 1-5 to głębokie refleksje o. Ludwika Wiśniewskiego, jakże odmienne wypowiedzi wielu prominentnych hierarchów KK. Polecamy


Infoteka 22

Infoteka nr 22. Przegląd mediów – 24.02.2019r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. Większość to materiały związane z różnymi aspektami walki z ustawą represyjną. Kilka z nich dotyczy odzyskania emerytury przez Leszka Tillingera z Bydgoszczy – sportowca klubu sportowego Polonia Bydgoszcz, który /podobnie jak wielu innych/ korzystał z etatu milicyjnego, w tym przez krótki okres z etatu ówczesnego wydziału T WUSW w Bydgoszczy.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty