• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 20

INFOTEKA nr 20 - PRZEGLĄD MEDIÓW (20 12 2018)

Zawiera skrót artykułów dotyczących głównie szeroko pojętej problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych w wyborze dokonanym w Biurze ZG SEiRP

1. Zestawienie porównawcze dwóch opinii marszałka Kuchcińskiego w sprawie konstytucyjności ustawy represyjnej - sporządzone przez FSSM https://fssm.pl/o-sprawie-opinii-sejmu-nt_-ustawy-represyjnej-poinformowalismy-instytucje-ue 

​2.  Apel, Ciebie też może to spotkać – ulotka przygotowana przez FSSM RP.        link do strony: https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/CIEBIE%20TE%C5%BB%20MO%C5%BBE%20TO%20SPOTKA%C4%86.pdf) 16 grudnia mijają dwa lata od uchwalenia ustawy represyjnej drastycznie obniżającej emerytury i renty ponad 43 tysiącom funkcjonariuszy służb mundurowych. Ustawa represyjna objęła każdego, kto chociażby jeden dzień przed 31 lipca 1990 roku służył w cywilnych i wojskowych instytucjach na rzecz tzw. państwa totalitarnego – chociaż Polska nigdy takim nie była. Zakres podmiotowy jej jest tak szeroki, że obejmuje również milicjantów, żołnierzy WOP, funkcjonariuszy BOR, więzienników, informatyków z PESELA, żołnierzy WSW itp.

3. Co dalej z osobami dotkniętymi ustawą dezubekizacyjną?   http://gazetabaltycka.pl/promowane/co-dalej-z-osobami-dotknietymi-ustawa-dezubekizacyjna Opublikowano 11. 12 2018. Sytuacja, w której się znaleźli emeryci i renciści mundurowi, w tym wdowy i dzieci po funkcjonariuszach, a mianowicie objęcie ich bublem prawnym, czyli ustawą represyjną nazywaną przez PiS ustawą deubekizacyjną, jest nieciekawa, ale nie beznadziejna. W najgorszym przypadku nie odzyskają oni należnych im świadczeń emerytalnych, pozwy wniesione przez nich do sądów będą się ciągnęły latami. Ich finał będzie trudny do przewidzenia i w wielu przypadkach niepozostanie nic innego jak zapisanie tych spraw w spadku dzieciom albo wnukom.

4. Dobra zmiana przegrała z Unią http://thefad.pl/aktualnosci/stefan-niesiolowski-dobra-zmiana/  Stefan Niesiołowski. 26 listopada 2018 Pisowskie kłamstwo obiegło rzeczywiście kawał globu, ale Unia wreszcie założyła buty i kłamstwo zdechło w konwulsjach. Ten sukces jest częściowy, został pisowski TK, groteskowa KRS i p. Ziobro, któremu wydaje się, że może decydować o aresztach i wyrokach

5. Drugi apel do sędziów – 18.12.2018:  https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/2018.12.18%20Drugi%20apel%20do%20s%C4%99dzi%C3%B3w%20SO.pdf

6. Pierwszy apel do sędziów - 18 08 2018 http://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/FSSM_Pierwszy-apel-do-sedzi%C3%B3w-SO_2018_08_20.pdf

7. Endangered Species…http://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/142%20Endangered%20Species.pdf … to nie tylko tytuł doskonałej, akustycznej płyty, ale także przyczynek do tego, żeby „pochylić się” nad tym, jak niedoskonałości natury ludzkiej biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Czytając to, co niektórzy wypisują na forach internetowych i portalach społecznościowych ogarnia mnie przerażenie.

8. List do Profesora Stefana Niesiołowskiego (hiperłącze link do strony) Szanowny Panie Pośle! Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych powstało w 1990 roku i zrzesza prawie 20 tysięcy członków. Większość naszych członków to policjanci w stanie spoczynku którzy uzyskali uprawnienia emerytalne lub rentowe pod rządami ustawy emerytalnej uchwalonej w 1994 roku. W tej grupie jest kilkanaście tysięcy byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy podjęli służbę w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i kontynuowali ją w Policji już Rzeczpospolitej Polskiej.

9. List represjonowanej o absurdach i bestialstwie IPN   Witam. Ponieważ nie mam konta na "F" i tam się nie udzielam, pozwalam sobie podzielić się z Panem informacją, że w tym miesiącu obniżono mi po raz kolejny emeryturę. Pierwszy raz w roku 2009, następnie w wyniku ostatniej ustawy w roku 2017 i obecnie po raz trzeci w roku 2018. Obniżka ta jest konsekwencją mojej kilkumiesięcznej korespondencji z IPN, w trakcie której usiłowałam ustalić dlaczego IPN na przestrzeni lat 2009 - 2017 wydał kolejno trzy różne informacje o przebiegu mojej służby (różniące się nawet okresami kilku lat) oraz dlaczego zaliczył okresy mojego pobytu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym jako okres służby na rzecz "państwa totalitarnego". Wszystkie wymienione decyzje wydano na podstawie tych samych dokumentów a stan faktyczny od momentu wydania pierwszej decyzji emerytalnej nie uległ zmianie. Oczywiście nie uzyskałam żadnej informacji o powodach wydania trzech różnych i sprzecznych ze sobą informacji o przebiegu mojej służby, natomiast w ramach "uspokojenia mnie" jako natarczywego interesanta - IPN wydał kolejną, czwartą z rzędu informację o przebiegu mojej służby - dokładają mi ok. 2 lata służby na rzecz "państwa totalitarnego". W wyniku tej decyzji Dyrektor ZER MSW po raz trzeci obniżył mi emeryturę (która i tak była "głodowa"). Oczywiście Dyrektor ZER tak jak poprzednio - zaliczył okres moich urlopów związanych z wychowywaniem dziecka jako okres służby w jednostce służby bezpieczeństwa, pomimo faktu, że IPN poinformował go o moim pobycie na wym. urlopach w takcie których korzystałam z dobrodziejstwa Kodeksu Pracy, nie otrzymywałam żadnego wynagrodzenia z tytułu służby a nawet byłam przeniesiona do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego MO, nie zajmując żadnego etatu. Ponadto posiadam wyrok Sądu Apelacyjnego, który w wyniku mojego odwołania od pierwszej decyzji obniżającej z 2009 r - uznał okresy wychowywania dziecka za służbę liczoną po 2,6 % podstawy za każdy rok. To absolutnie nie robi żadnego wrażenia na Dyrektorze ZER, który skwapliwie i niezgodnie z prawem po raz trzeci obniżył mi emeryturę. Całą tę sytuację odbieram jako wyraźny sygnał, aby "nie próbować fikać", nie kierować niewygodnych pytań do IPN, gdyż można zostać "zdyscyplinowanym" poprzez kolejną obniżkę świadczenia ("no i co nam zrobisz?" a Sąd Okręgowy nawet nie wyznaczył terminu rozprawy w wyniku mojego odwołania z czerwca 2017r.). Jestem inwalidką I grupy niezdolną do samodzielnej egzystencji. Po otrzymaniu decyzji w 2017 r, która całkowicie zlikwidowała moją rentę i przyznała mi głodową emeryturę - znalazłam się w szpitalu na oddziale kardiologicznym. Udało mi się z tego wyjść. Teraz czuję się podobnie, leżę chora i czekam na polepszenie aby móc napisać kolejne odwołanie. Zastanawiam się czy to już ostatnia decyzja obniżająca? Być może, zanim napiszę odwołanie dostanę kolejną.... Pozdrawiam,

[List opublikowano za zgodą autora - dane do wiadomości administratora] Opublikowane na FB Represjonowani-Pomorskie‎ 15 marca 2018

10. Negatywne skutki wprowadzenia ustawy represyjnej z 16.12.2016r. http://igiifp.000webhostapp.com/assets/files/147%20Skutki%20ustawy.pdf Złamana została Konstytucja RP, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. i Europejska Konwencja Praw Człowieka 

11. Nie byli funkcjonariuszami SB http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,24280690,nie-byli-funkcjonariuszami-sb-kielecki-sad-uznal-racje-bylych.html Sąd Okręgowy w Kielcach uznał za prawdziwe oświadczenia lustracyjne 12 byłych pracowników wydziału łączności milicji, których zaliczono po latach do SB i pozbawiono znacznej części emerytur. Ostatnie wydane w piątek orzeczenie dotyczyło byłej telefonistki.

12. Odpowiedź ZER MSWiA na wystąpienie ZG SEiRP z 6 listopada 2018 roku. (PDF.- link do strony:http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Odpowied%C5%BA%20ZER%20MSWiA%20na%20pismo%20SEiRP%20z%206%2011%202018%20r..pdf) Kolejna odpowiedź w stylu Barei, czy pisania na Berdyczów

13. Opinia prawna w sprawie ekwiwalentu za urlop w Straży Granicznej https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/11/Opinia-ekwiwalent-SG.pdf 

14. Posłanka PO zawiadamia prokuraturę. "Tak nie powinien zachowywać się komendant policji" https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury- HYPERLINK "https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/587368,zawiadomienie-poslanka-po-prokuratury-podlaski-komendant-policji.html"podlaski-komendant-policji.html Posłanka Bożena Kamińska (PO) złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez podlaskiego komendanta policji Daniela Kołnierowicza, który na antenie lokalnej rozgłośni radiowej miał zaproponować "konkurs na najlepszy anonim" o posłance

15. Wyjaśnienia Marszałka Sejmu w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa z 24 stycznia 2018 r. http://kielce.seirp.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Stanowisko_Sejmu_P_4_18_2018_11_23.pdf

16. Obradująca w Warszawie Rada Krajowa SLD przyjęła uchwałę w sprawie ustawy represyjnej wobec emerytów mundurowych      http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4836/uchwala_rk_sld_ws__ustawy.html  Solidaryzujemy się ze środowiskiem osób objętych ustawą represyjną oraz ich rodzinami. Pamiętamy o Waszej krzywdzie i zrobimy wszystko, by przywrócić należne Wam świadczenia oraz ukarać winnych tragedii jaka Was dotknęła.

17. Użyto nawet drona https://www.niebywalesuwalki.pl/2018/12/jaroslaw-zielinski-w-sieci-o-anonimach-i-nagonce-medialnej-uzyto-nawet-drona/ Posłanka PO Bożena Kamińska, nie mając ze swojej strony wyborcom nic do zaoferowania, swoją szansę na szersze zaistnienie w mediach upatrzyła w atakach na mnie – przekonuje w najnowszym wywiadzie dla „Sieci” wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński, dodając, że już zwrócił się do prawników w kwestii analizy sytuacji związanej z ostatnimi atakami politycznymi i medialnymi

18. Wystąpienie Prezesa ZG SEiRP do Komendanta Głównego Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop             (PDF-link do strony: http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Wyst%C4%85pienie%20Prezesa%20Zarz%C4%85du%20G%C5%82%C3%B3wnego%20SEiRP%20-%20Antoniego%20Dudy%20do%20Komendanta%20G%C5%82%C3%B3wnego%20Policji%20z%2017%2012%202018%20r.%20%20w%20sprawie%20ekwiwalentu.pdf )

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty