• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 19

INFOTEKA nr 19 - PRZEGLĄD MEDIÓW (19 11 2018)

Zawiera skrót artykułów dotyczących głównie szeroko pojętej problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych w wyborze dokonanym w Biurze ZG SEiRP. 

1. Brudziński nie cofnął żadnej decyzji o obniżeniu emerytury byłym funkcjonariuszom  https://www.rp.pl/Rzad-PiS/311079901-Brudzinski-nie-cofnal-zadnej-decyzji-o-obnizeniu-emerytury-bylym-funkcjonariuszom.html&cid=44&template=restricted  Izabela Kacprzak Aktualizacja: 2018-11-08, 21:19 Publikacja: 2018-11-07. W ciągu blisko dwóch lat minister nie wydał ani jednej pozytywnej decyzji cofającej obniżkę emerytury byłym funkcjonariuszom.

2. Państwo z tektury
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2262932417318676&id=1777736369171619&__tn__=K-R     Jestem jednym z kilkudziesięciu tysięcy represjonowanych emerytów mundurowych, których „dobra zmiana” pozbawiła środków egzystencji i jednym z kilku tysięcy byłych funkcjonariuszy, którzy zwrócili się do Ministra Spraw Wewnętrznych o uwzględnienie przepisów art. 8a ustawy represyjnej cofających wobec nich skutki stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Zwracając się do Ministra, miałem nadzieję, że przestrzegał on będzie zasad demokratycznego państwa prawa. Jednak po dwu latach wymiany jałowej korespondencji z Ministrem, przekonałem się, że w państwie pis podczas konfrontacji obywatela z władzą nie obowiązują żadne zasady cywilizowanego postępowania.

3. Fikcyjna nadzieja...8a po 20 latach służby w Policji (plik PDF, link:   ) Prezentujemy decyzję jaką otrzymał jeden z naszych kolegów, który chciał skorzystać z dobrodziejstwa sławetnego artykułu 8a, po ponad 20 latach służby na podstawowych stanowiskach w Policji, w ostatnich kilku latach na stanowisku zastępcy, a następnie  komendanta jednego z podwarszawskich komisariatów Policji. Ten wykwit intelektualny urzędników MSWiA – to jawne kpiny z policjanta po 20 latach służby w dodatku w anturażu upowszechnianych informacji, że policjanci i milicjanci nie podlegają tej ustawie.

4. Nie wiedziałeś, że w twojej sprawie toczyło się postępowanie administracyjne? Możesz żądać wznowienia       https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1115908,wznowienie-postepowania-administracyjnego-kiedy-to-mozliwe.html autor: Adam Sroga 08.04.2018, 15:00; Aktualizacja: 10.04.2018, 13:39 Powyższy artykuł publikujemy w kontekście wniosku, w którym wzywamy Dyrektora ZER MSWiA do wydania decyzji o umorzeniu tych postępowań i dołączenie do nich indywidualnych imiennie oznaczonych wyciągów  z wniosków ZER MSWiA skierowanych do IPN o sprawdzenie świadczeniobiorców i odpowiedzi IPN w każdej pojedynczej, indywidualnej sprawie.

5. O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/o-ustawie-dezubekizacyjnej-w-brukseli-byly-szef-msw-represjonowany-w-prl-staje-w/x054qlr MATEUSZ BACZYŃSKI I JANUSZ SCHWERTNER  28 lut, 12:25 /…/      Porucznik Wojciech Raczuk: Leżałem na ziemi, po chwili podniosłem się i zobaczyłem jak leje się ze mnie krew. Zacząłem prosić jeszcze o 10 minut życia. Więcej w naszym wniosku do Premiera: http://www.seirp.pl/wniosek-o-przyznanie-renty-specjalnej  

6. Postrzelony na służbie milicjant stracił część renty                https://www.rp.pl/Sluzby-mundurowe/181119750-Postrzelony-na-sluzbie-milicjant-stracil-czesc-renty.html&cid=44&template=restricted Izabela Kacprzak Aktualizacja: 2018-11-13, 19:46 Publikacja: 2018-11-13. Został kaleką, kiedy jako milicjant ścigał zabójcę, PiS zabrało mu świadczenia. Czy premier przyzna mu rentę specjalną? PRL oddał zdrowie, III RP – rentę – historia 68-letniego dziś porucznika Wojciecha Raczuka, funkcjonariusza wydziału kryminalnego Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej, pokazuje, jak rozlicza się mundurowych bohaterów.

7. Policjant stracił prawie 5 tys. zł emerytury, bo pilnował konsulatu. "Przygotowuję pismo do Trybunału Praw Człowieka" Marcin Pietraszewski 18.11.2018       http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24170804,policjant-stracil-prawie-5-tys-zl-emerytury-przygotowuje.html Ma kilka prezydenckich odznaczeń, ponad 200 nagród oraz podziękowania za zabezpieczenie pielgrzymki Jana Pawła II w Sosnowcu. W "nagrodę" Krzysztofowi Kwiatkowskiemu obniżono emeryturę z 6,5 tys. do 1,7 tys. zł.

8. Potraktowano nas gorzej niż przestępców http://gazetabaltycka.pl/promowane/potraktowano-nas-gorzej-niz-przestepcow-nie-mamy-za-co-zyc  Opublikowano: 13 11 2018 r. /…/Wśród adresatów pisowskiej ustawy represyjnej są osoby starsze, które za młodu przeżyły piekło obozów koncentracyjnych, ofiary hitlerowskich eksperymentów medycznych, funkcjonariusze, którzy w służbie zostali ranni w wyniku starcia z bandytami i do dzisiaj pozostają kalekami. Wreszcie, ustawa ta skrzywdziła tysiące wdów i dzieci (w tym wiele dzieci niepełnosprawnych) pobierających renty po zmarłych funkcjonariuszach oraz dzieci niepełnosprawne będące jeszcze na utrzymaniu represjonowanych rodziców.

9. Kuchciński: do TK trafi stanowisko Sejmu o konstytucyjności tzw. ustawy dezubekizacyjnej,aktualizacja:2018-10-10       https://www.pap.pl/aktualnosci/news,337757,kuchcinski-do-tk-trafi-stanowisko-sejmu-o-konstytucyjnosci-tzw-ustawy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że do Trybunału Konstytucyjnego przesłane zostanie stanowisko Sejmu, zgodnie z którym tzw. ustawa dezubekizacyjna jest w całości zgodna z konstytucją. "W związku z wątpliwościami wokół ustawy dezubekizacyjnej informuję, że nie podzielam opinii Komisji Ustawodawczej w części dotyczącej niezgodności art. 15c ust. 2 i 3 ustawy z Konstytucją. Do TK przesłane zostanie stanowisko, zgodnie z którym ustawa jest w całości zgodna z Konstytucją" - napisał marszałek na Twitterze.

10. Mecenas o ustawie dezubekizacyjnej: Pięć skarg do EPTC to taka próbna seria - co sąd zrobi MiraSuchodolska 12.10.2018, http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/582963,ustawa-dezubekizacyjna-rakowska-trela-etpc-dezubekizacyjna-ubezy-renta-emerytura.html,komentarze-popularne,1#comment-4843746 "Mam nadzieję, że Trybunał odpowie jeszcze w tym roku. Ta pierwsza odpowiedź będzie krótka: przyjmujemy bądź nie przyjmujemy skargi. Liczę jednak na to, że skargi zostaną przyjęte do rozpoznania" - mówi mecenas Anna Rakowska Trela, która reprezentuje osoby objęte ustawą dezubekizacyjną.

11. Strasburg na razie nie dla represjonowanych emerytów mundurowych – info. p. mec.A.Rakowskiej-Treli:/…/  „… Szanowni Państwo, dziś odebrałam pierwsze z rozstrzygnięć Trybunału odnośnie skarg, które składałam - niestety, Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną z uwagi na niewyczerpanie krajowych środków odwoławczych (art. 35 par. 1 Konwencji). Należy zakładać, że w pozostałych sprawach, które składałam, odpowiedź będzie analogiczna. Przykro mi. Jednocześnie moje domysły co do przenoszenia do innych sądów spraw, które Apelacja "odwiesiła" się sprawdzają - w takiej właśnie sprawie na portalu informacyjnym ukazała mi się informacja, że Sąd Okręgowy zwraca się do Apelacyjnego o przekazanie. Pozdrawiam i pozostaję do dyspozycji, adwokat prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska-Trela …”

12. Interpelacja nr 26712 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej                                            http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B59HT6&view=6

13. Interpelacja nr 26276 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16.12.2016 r. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHMN&view=6

14. Interpelacja nr 26251 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odwołań funkcjonariuszy od decyzji obniżających świadczenia emerytalne                                              http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B4WHLV&view=6

15. Interpelacja nr 26775 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej      http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B5EJ6A&view=6

16. Interpelacja nr 22953 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości udzielanych przez MSWiA dotacji dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=014D4181&view=6

​17. Interpelacja nr 27721 w sprawie patologii w suwalskiej Policji Zgłaszający Bożena Kamińska. Adresat minister spraw wewnętrznych i administracji. Data wpływu 15-11-2018 do decyzji Prezydium Sejmu                 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27721  (plik Word)

18. Suwalscy policjanci mają dość wiceministra Jarosława Zielińskiego        http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,24170351,suwalscy-policjanci-maja-dosc-wiceministra-jaroslawa-zielinskiego.html Maciej Chołodowski 5 listopada 2018 |Suwalscy policjanci mają dość tego, jak są traktowani przez wiceministra Jarosława Zielińskiego - suwalskiego posła, podlaskiego "barona" PiS

19. Dymisja Zielińskiego nieuchronna? "Policjanci są traktowani jak chłopi pańszczyźniani" https://dorzeczy.pl/kraj/84021/Dymisja-Zielinskiego-nieuchronna-Policjanci-sa-traktowani-jak-chlopi-panszczyzniani  Policjanci są traktowani jak słudzy, jak chłopi pańszczyźniani, a nie jak funkcjonariusze poważnego państwa. Nikt się nimi nie zajmuje do momentu, gdy są potrzebni do obsypania wiceministra Zielińskiego konfetti lub do stania pod jego domem - podkreśla Marek Biernacki były szef MSWiA, minister sprawiedliwości oraz koordynator ds. służb specjalnych.

20. Panowie od historii        https://www.tygodnikprzeglad.pl/panowie-od-historii/  Przemysław Witkowski | Listopad 13, 2018. Od lat do IPN napływali ludzie związani ze skrajną prawicą. Instytut stał się przechowalnią radykałów, ekskatechetów i hobbystów

21. To już będzie inna Policja...             https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/marek-balawajder/blogi/news-to-juz-bedzie-inna-policja,nId,2658962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome Autor: Marek Balawajder Piątek, 9 listopada. /…/ Zapomnieli, że w służbie są dzisiaj 20-, 30-, 40-latkowie. Zapomnieli, że za 2,5 tysiąca nie da się żyć, zapomnieli, że etosu do garnka nie włożysz i zupy nie ugotujesz. Nie zrzucą już winy na komunistyczne macki, bo sami te macki odcięli. I gdzie są winni? Bo w sobie winy nie widzą. Dzisiaj Policjanci poczuli, że w jedności siła, że jak się zjednoczą i nie dadzą złamać, to zmienią swoje życie.

22. Cyryl jak Cyryl ale te metody  (plik PDF)

23. Afera KNF: Pałką bezpieki w Czarneckiego http://wyborcza.pl/7,75398,24178912,afera-knf-palka-bezpieki-w-czarneckiego.html Wojciech Czuchnowski 17 listopada 2018 | Robienie z Leszka Czarneckiego agenta bezpieki ma w oczach opinii publicznej zohydzić bankiera, dzięki któremu udało się ujawnić aferę KNF. Sprawę jego kontaktów z SB opisywaliśmy 10 lat temu. Czarnecki na nikogo nie donosił. O naciskach ze strony służb powiedział kolegom z konspiracji.

24. „Brak standardów”. Szybka habilitacja Marka Chrzanowskiego  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%E2%80%9Ebrak-standard%C3%B3w%E2%80%9D-szybka-habilitacja-marka-chrzanowskiego/ar-BBPP5b8?li=BBr5MK7 Grażyna Zawadka, Izabela Kacprzak 7 godz. temu  Zarzuty o plagiat, „brak standardów”, niewielki dorobek naukowy - kontrowersje wokół kariery naukowej dr Marka Chrzanowskiego, byłego już przewodniczącego KNF.

25. Tercet egzotyczny, czy ostatnie takie trio  (plik Word)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty