• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 18

INFOTEKA NR 18 (10.10.2018)

SUPLEMENT. Poplątanie z Pomieszaniem https://www.wiesz.net.pl/zaskakujace-glosowanie-poslow-pis-na-komisji-sa-przeciwni-dezubekizacji/

  1. Nagranie z posiedzenia w dniu 4.10.2018 roku Komisji Ustawodawczej Sejmu (plik Word+link)
  2. Opinia nr 254 Komisji Ustawodawczej Sejmu uchwalona 4.10.2018 (plik Word)
  3. Stanowisko Sejmu z 5.10.2018 do TK (plik PDF) podpisane przez Marszałka Sejmu
  4. Partia niezadowolona z Komisji Ustawodawczej Sejmu (plik Word + linki)
  5. Z ostatniej chwili. Pomieszania z poplątaniem ciąg dalszy (plik Word + linki)
  6. 12.10.2018. Marszałek Sejmu wycofuje stanowisko Sejmu z dnia 5.10.2018  (PDF:P 4 18  + link: http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskatk.nsf/nazwa/P_4_18/$file/P_4_18.pdf
  7. Ustawa represyjna - wyjaśnienie zagadki
  8. Kto wrobił Marka Kuchcińskiego (GW - 15.10.2018)

Biorąc pod uwagę burzę w szklance wody wywołaną posiedzeniem Komisji Ustawodawczej Sejmu w dniu 4 października 2018 roku, która czkawką odbija się w mediach i to w sytuacji, kiedy opinia Marka Kuchcińskiego nosi datę 5 października 2018 roku, chcemy ułatwić zainteresowanym dostęp do dokumentów i materiałów medialnych. Zebraliśmy zatem w tej Infotece: postanowienie z 24 stycznia 2018 roku, dyskusję na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, treść opinii Sejmu i doniesienia mediów z ostatnich paru dni.

 

1. Poniżej tekst postanowienia SO w Warszawie o zwróceniu się do TK z pytaniem prawnym wraz z uzasadnieniem: Sygn. akt XIII 1 U 326/18

http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Tekst-postanowienia-SO-w-Warszawie-o-zwr%C3%B3ceniu-si%C4%99-do-TK-z-pytaniem-prawnym-wraz-z-uzasadnieniem.pdf

P O S T A N O W I E N I E  z 24 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Młyński Sędziowie: SO Danuta Badowska SO Artur Fryc po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 r. w Warszawie

 

2. Opinia Sejmu z 5 października 2018 roku Sygn. akt P 4/18 BAS-WAKU-462/18

http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskatk.nsf/nazwa/Stanowisko_P_4_18/$file/Stanowisko_P_4_18.pdfSąd pytający zarzuca niezgodność art. 15c ust. 1 pkt 1, art. 15c ust. 2 i 3 u.z.e. z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Sejm nie podziela tego stanowiska z następujących powodów. Po pierwsze, art. 67 ust. 1 Konstytucji wyraża jedno z praw socjalnych – prawo do zabezpieczenia społecznego: „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa”. Zdanie drugie art. 67 ust. 1 Konstytucji nie pozostawia wątpliwości, że z Konstytucji nie da się wyprowadzić prawa do konkretnej postaci świadczenia społecznego ani też w konkretnej wysokości.

 

3. Nagranie posiedzenia Komisji Ustawodawczej Sejmu – 4 października 2018 roku.

Do posłuchania od 14.08 do 14. 50 dyskusja o zaopiniowaniu sprawy sygn. P 4/18 w Trybunale Konstytucyjnym:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=BE43197346426B3CC12583150030851A

 

4. Ast: obniżenie emerytur funkcjonariuszom pracującym po 1990 r. budzi wątpliwości

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-10-09/ast-obnizenie-emerytur-funkcjonariuszom-pracujacym-po-1990-r-budzi-watpliwosci/ Ast: obniżenie emerytur funkcjonariuszom pracującym po 1990 r. budzi wątpliwości 9 10 2018/, 17:55. Sejmowa komisja ustawodawcza przyjęła stanowisko, które stwierdza konstytucyjność obniżenia emerytur funkcjonariuszom zgodnie z tzw. "ustawą dezubekizacyjną"; wątpliwości budzi przepis mówiący o pracy po 1990 r. - powiedział przewodniczący komisji Marek Ast.

 

5. Będzie przełom ws. ustawy dezubekizacyjnej?

http://www.fronda.pl/a/bedzie-przelom-ws-ustawy-dezubekizacyjnej%2C116445.html Będzie przełom ws. ustawy dezubekizacyjnej? 8.10.2018. 4. października podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ustawodawczej posłowie Prawa i Sprawiedliwości uznali, że obcięcie emerytur policjantom, którzy pracowali w okresie PRL, było niezgodne z konstytucją, pisze ,,Gazeta Wyborcza''.

 

6. Ustawa dezubekizacyjna zostanie cofnięta? Opinia prawników o niekonstytucyjności przyjęta przez sejmową komisję

https://www.onet.pl/?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=b6abcbbf-0abe-4857-a52f-9b9725a7e974&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2

Ustawa dezubekizacyjna zostanie cofnięta? Opinia prawników o niekonstytucyjności przyjęta przez sejmową komisję. Sejmowa komisja przyjęła opinię Biura Analiz Sejmowych, w której wskazano, że zmniejszenie emerytur w ramach tzw. ustawy dezubekizacyjnej jest niekonstytucyjne. "Gazeta Wyborcza" wskazuje, że w głosowaniu wzięło udział wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

 

7. De-dezubekizacja to słaba sensacja

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1766768,1,de-dezubekizacja-to-slaba-sensacja.read?page=232&moduleId=4677

Krzysztof Burnetko  8 października 2018. De-dezubekizacja to słaba sensacja. Doszło do tego, że stwierdzenie oczywistości – tym razem przez uznanie tzw. ustawy dezubekizacyjnej za niekonstytucyjny bubel – jest w Polsce PiS sensacją.

 

8. PiS po cichu łagodzi dezubekizację. "Kompletny chaos albo cyniczna gra przed wyborami"

http://wyborcza.pl/7,75398,24019614,pis-po-cichu-lagodzi-dezubekizacje-kompletny-chaos-albo-cyniczna.html  PiS po cichu łagodzi dezubekizację. "Kompletny chaos albo cyniczna gra przed wyborami". Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski 9 października 2018 | 06:00. Marek Ast (PiS), przewodniczący komisji ustawodawczej, potwierdza, że główny przepis tzw. ustawy dezubekizacyjnej może być sprzeczny z konstytucją. Policyjni związkowcy są ostrożni: to może być zagrywka przedwyborcza.

 

9. PiS wycofa się z części dezubekizacji? Opinia Biura Analiz Sejmowych idzie w tym kierunku

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/582705,pis-biuro-analiz-sejmowych-ustawa-dezubekizacyjna-trybunal-konstytucyjny-bezprawna.html PiS wycofa się z części dezubekizacji? Opinia Biura Analiz Sejmowych idzie w tym kierunku. 08.10.2018. Sejmowa Komisja przyjęła opinię Biura Analiz Sejmowych, w której wskazano, że zmniejszenie emerytur w ramach tzw. drugiej dezubekizacji jest niekonstytucyjne, Czy takie stanowisko zajmie Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym?

 

10. PiS zmienia front w sprawie dezubekizacji? Zaskakująca decyzja sejmowej komisji

https://natemat.pl/251219,co-z-emeryturami-mundurowymi-stanowisko-sejmu-przed-tk-ws-dezubekizacji PiS zmienia front w sprawie dezubekizacji? Zaskakująca decyzja sejmowej komisji. Stanowisko sejmowej komisji ustawodawczej przeczy temu, co dotąd zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość. Głosami posłów partii rządzącej przyjęto opinię dotyczącą tzw. ustawy dezubekizacyjnej, na mocy której wielu mundurowym obniżono emerytury. W stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego przyznano, że stało się to częściowo bezprawnie.

 

11. Posłowie PiS: Dezubekizacja niezgodna z konstytucją. Pomyłka czy zmiana frontu?

http://wyborcza.pl/7,75398,24015383,poslowie-pis-dezubekizacja-niezgodna-z-konstytucja-pomylka.html Posłowie PiS: Dezubekizacja niezgodna z konstytucją. Pomyłka czy zmiana frontu? Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski  8 października 2018. Posłowie partii rządzącej zgodzili się, że obniżenie emerytur funkcjonariuszy policji, służb specjalnych i BOR za okres służby dla niepodległej Polski było bezprawne. Czy takie stanowisko zajmie Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym?

 

12. Posłowie PiS przeciwni dezubekizacji?

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/poslowie-pis-przeciwni-dezubekizacji/l8jnnxq Posłowie PiS przeciwni dezubekizacji? dzisiaj 14:57 Zaskakujące głosowanie posłów PiS na komisji. Są przeciwni dezubekizacji?! Pomyłka czy zmiana zdania? Posłowie PiS zgodzili się, że obniżenie emerytur funkcjonariuszy policji, służb specjalnych i BOR za okres służby dla niepodległej Polski było bezprawne. O zaskakującym głosowaniu posłów rządzącej partii na sejmowej komisji ustawodawczej pisze "Gazeta Wyborcza".

 

13. „GW” ogłasza, że PiS cofa dezubekizację. Jaka jest prawda? Ast: Wątpliwości dotyczą tylko byłych policjantów

https://wpolityce.pl/polityka/415569-gw-oglasza-ze-pis-cofa-dezubekizacje-jaka-jest-prawda „GW” ogłasza, że PiS cofa dezubekizację. Jaka jest prawda? Ast: Wątpliwości dotyczą tylko byłych policjantów. SPRAWDŹ!

Sejmowa komisja ustawodawcza przyjęła stanowisko, które stwierdza konstytucyjność obniżenia emerytur funkcjonariuszom zgodnie z tzw. „ustawą dezubekizacyjną”; wątpliwości budzi przepis mówiący o pracy po 1990 r. - powiedział w poniedziałek PAP przewodniczący komisji Marek Ast. Z pewnością jest to odpowiedź na prowokacyjną publikację „Gazety Wyborczej”, która w swoim tytule naciąga rzeczywistość!

 

14. Zaskakujące głosowanie posłów PiS na komisji. Wychodzi na to, że są przeciwni dezubekizacji

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zaskakujace-glosowanie-poslow-pis-na-komisji,110,0,2418030.html Zaskakujące głosowanie posłów PiS na komisji. Wychodzi na to, że są przeciwni dezubekizacji oprac. Tomasz Sąsiada 08.10.2018. Dziwna zmiana zdania albo pomyłka. Tak można skomentować stanowisko, które zajęli posłowie PiS podczas posiedzenia komisji ustawodawczej. Zgodzili się bowiem z twierdzeniem, że obcięcie emerytur byłym policjantom, którzy załapali się jeszcze na pracę w PRL, jest niekonstytucyjne.

 

15. Gwoli przypomnienia

https://pl-pl.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/  Eliza Michalik 29 listopada 2016 Warszawa http://wyborcza.pl/7,75968,22473930,i-nastala-sprawiedliwosc.html

Monika Olejnik "Kropka nad i", TVN 24 I nastała sprawiedliwość 5 października 2017 | 19:19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1577324592327307&id=155449451181502 Monika Olejnik  6 października 2017

 

16. Ponad 23 tys. odwołań ws. obniżenia emerytury w ramach ustawy dezubekizacyjnej utknęło w sądzie

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23954476,ponad-23-tys-odwolan-ws-obnizenia-emerytury-w-ramach-ustawy.html Ponad 23 tys. odwołań ws. obniżenia emerytury w ramach ustawy dezubekizacyjnej utknęło w sądzie. Anna Gmiterek-Zabłocka 22.09.2018. Postępowania nie posuwają się do przodu, bo kilka miesięcy temu w sprawie jednego z nich sąd zwrócił się do TK z pytaniem o zgodność ustawy z konstytucją. Odpowiedzi na razie nie ma.

 

17. WSA w Warszawie: sędzia Mariusz Muszyński nie ma prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym

https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308249945-WSA-w-Warszawie-sedzia-Mariusz-Muszynski-nie-ma-prawa-orzekac-w-Trybunale-Konstytucyjnym.html Mateusz Adamski Aktualizacja: 24.08.2018, Publikacja: 24.08.2018

WSA w Warszawie: sędzia Mariusz Muszyński nie ma prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Wiceprezes TK Mariusz Muszyński jest osobą nieuprawnioną do orzekania w składzie Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty