• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 16

Rozdział XVI. Przegląd mediów (19 08 2018)

Zawiera skrót artykułów opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych w wyborze dokonanym w Biurze ZG SEiRP. Kolejny numer infoteki opublikujemy we wrześniu i poświęcimy głównie zagadnieniom związanym z weryfikacją, lustracją i konsekwencjami ustaw represyjnych stosowanych przez IPN i ZER MSWiA wobec funkcjonariuszy pionu polityczno-wychowawczego

 

1. Dość prześladowania emerytów mundurowych

https://pl-pl.facebook.com/1777736369171619/posts/przedstawiam-biuletyn-kt%C3%B3ry-otrzyma%C5%82em-od-naszych-represjonowanych-koleg%C3%B3w-mo%C5%BCe-/2186757841602801/ „Przedstawiam biuletyn, który otrzymałem od naszych represjonowanych kolegów. Może treści zawarte w tej publikacji staną się inspiracją dla podejmowania dalszych działań w naszej sprawie. Przedstawione propozycje wysłane zostały również do Pana Przewodniczącego SFSM RP.”  (czytaj dalej - tekst artykułu)

2. Inkwizytorzy

http://zbfsop.pl/index.php/archiwum/116-inkwizytorzy Utworzono: 3.12.2004 Mirosław Karwat (politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego): "..Choć inkwizytorzy najlepiej czują się w reżimach totalitarnych i autorytarnych, to jednak znajdują dla siebie pole popisu również w demokracji. (..) Inkwizytorstwo to niezwykle przemyślana metoda nadużycia instytucji i nastrojów demokratycznych do narzucenia autorytarnego układu./…/

3. Interpelacja nr 22709 do ministra spraw wewnętrznych i administracji

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=30C2E3CA&view=6 dotyczy pozbawienia prawa do sądu odwołujących się emerytów mundurowych

4. Interpelacja nr 22710 do ministra spraw wewnętrznych i administracji

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4C523300&view=6 dotyczy wykorzystania środków finansowych z tzw. ustawy dezubekizacyjnej

5. Prof. Jadwiga Staniszkis: Pisiaki zaczynają się bać

https://wiadomo.co/prof-jadwiga-staniszkis-pisiaki-zaczynaja-sie-bac/ 19.07.2018. JUSTYNA KOĆ To autorytarny anarchizm. To właśnie anarchizm jest nastawiony na zniszczenie państwa i przeniesienie całej władzy do społeczeństwa. PiS do tego dodaje jeszcze autorytarną zmianę społeczeństwa. Zresztą oni ciągle mówią o przekształcaniu - mówi nam prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog.

6. Policja polityczna. Operacja „Rekonesans” – setki tajniaków śledziły manifestujących [CZĘŚĆ I] Bianka Mikołajewska 29.07.2018

https://oko.press/policja-polityczna-operacja-rekonesans-setki-tajniakow-sledzily-manifestujacych-czesc-i/ OKO.press dotarło do dokumentów z policyjnej akcji zabezpieczenia ubiegłorocznych protestów przeciwko pisowskim ustawom o sądach. Do akcji rzucono tysiące policjantów, w tym setki tajniaków, ścigających najgroźniejszych przestępców. Raportowali o każdym kroku manifestujących. Zwłaszcza opozycji pozaparlamentarnej i parlamentarnej oraz młodzieży.

7. Prof. Andrzej Zoll: Nic w działalności Dudy nie zasługuje na docenienie

https://wiadomo.co/prof-andrzej-zoll-nic-w-dzialalnosci-andrzeja-dudy-nie-zasluguje-na-docenienie/ 6.08.2018 JUSTYNA KOĆ Nie widzę nic w działalności prezydenta, co zasługiwałoby na docenienie. Miałem pewne złudzenie, gdy rok temu prezydent użył weta przy ustawach sądowych. Niestety, okazało się to tylko złudzeniem - tak prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, podsumowuje w rozmowie z nami trzy lata urzędowania Andrzeja Dudy. - Moim zdaniem Andrzej Duda otrzymał wielką szansę, aby zrobić coś dobrego dla Polski.

8. PSL nie odpuści pomysłu Emerytury bez podatku!

https://www.salon24.pl/u/smiech/879116,psl-nie-odpusci-pomyslu-emerytury-bez-podatku Projekt „Emerytura bez podatku” zakłada, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby „na rękę” świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

9. Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa ws. zeznań dot. obrad Sejmu z końca 2016 r. rozpozna radomski sąd

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1209016,zazalenie-na-odmowe-wszczecia-sledztwa-ws-zeznan-dot-obrad-sejmu-z-konca-2016-r-rozpozna-radomski-sad.html Aktualizacja: 08.08.2018.  Sąd Rejonowy w Radomiu rozpozna sprawę zażalenia prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa dot. złożenia fałszywych zeznań przez 233 świadków w postępowaniach dot. posiedzenia Sejmu RP w sali kolumnowej w grudniu 2016 r. - poinformował w środę PAP zespół prasowy SN.

10. Adam Bodnar dla Gazeta.pl: Skończy się jak u Niemöllera - Kiedy przyszli po mnie, nie było nikogo, kto mógłby protestować. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich 3.07.2018

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,161770,23628072,adam-bodnar-rpo-dla-gazeta-pl-po-co-ludziom-sad-najwyzszy.html Sąd Najwyższy może realizować funkcję zapewniania poczucia wymiaru sprawiedliwości dzięki odrębności od innych władz. Na tym właśnie polega geniusz Monteskiusza i jego zasada trójpodziału władz - pisze dla Gazeta.pl Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Sąd Najwyższy jest zazwyczaj niewidoczny dla obywateli. Na co dzień przeciętny obywatel nie docenia znaczenia Sądu Najwyższego dla budowania systemu prawnego.

11. Ten bałagan musi zniknąć. Tylko tak wygramy z PiS. “Szpila” – Eliza Michalik dla CM. 29/07/2018

https://crowdmedia.pl/ten-balagan-musi-zniknac-tylko-tak-wygramy-z-pis-szpila-eliza-michalik-dla-cm/  Eliza Michalik. LIST DO WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ WYGRAĆ Z PIS.  Wielce Szanowni i mniej szanowni niektórzy politycy, publicyści, historycy, działacze, politolodzy, prawnicy, a także autorzy dziwnych symetrycznych artykułów w prasie.

12. Za służbę w wolnej Polsce

http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza Piszmy, że obniżono emerytury także tym, którzy pracowali po 26 lat w wolnej Polsce. Szanowny Panie Pośle! Jest Pan jednym z niewielu polityków, którzy zajmują się ustawą represyjną i dlatego chciałabym Panu za to serdecznie podziękować. Jednocześnie zwracam się do Pana z ogromną prośbą w imieniu represjonowanych, aby w pismach pisać WPROST, tj., że obniżane są funkcjonariuszom emerytury za służbę w wolnej Polsce nawet za okresy do 26 lat.

13. Zapytanie nr 7302 do ministra spraw wewnętrznych i administracji

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=31F5F5D6&view=6 w sprawie kryteriów stosowania przez ZER MSWiA art. 15c ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji

14. Znowu smutna wiadomość!

https://www.facebook.com/FSSM.RP/ NiezaSŁUŻYLIŚMY udostępnił post. Marek Hebda. Zmarła kolejna Ofiara zbrodniczej ustawy represyjnej - mjr MO w st. spocz. Jerzy PANTKOWSKI - b. Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr KWMO w Nowym Sączu. Przeżył 82 lata. Przed służbą i po jej zakończeniu w MO pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym. Człowiek prawy, uczynny Kolega, sumienny i odpowiedzialny pracownik-oficer.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty