• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA 12

Rozdział XII. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (21 05 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych

 

1. Broszura jako nagroda

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/broszura-stowarzyszenia-solidarnosc-jako-nagroda-w-konkursie-o-zolnierzach-wykletych,artykuly,427458,1.html „Kapusie, Oszuści, Dewianci”. Prawicowa broszura jako nagroda dla uczniów grodziskich szkół Data publikacji: 18.05.2018, KOW

Wśród nagród, które otrzymali uczestnicy VII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, znalazła się broszura wydawana przez Stowarzyszenie Solidarność Warszawa. Część jej treści w dosadny sposób nawiązywała m. in. do Komitetu Obrony Demokracji czy Donalda Tuska. W konkursie wzięło udział 120 osób, z czego większość stanowili uczniowie grodziskich szkół.

 

2. Czy odwoływać się od decyzji waloryzacyjnych ?

https://fssm.pl/czy-odwolywac-sie-od-decyzji-waloryzacyjnych? 14 maja 2018. INFORMACJA PRAWNA. Dotyczy waloryzacji w 2018 r. świadczeń emerytalno-rentowych osób represjonowanych /.../ Zdaniem niektórych kancelarii prawnych reprezentujących osoby represjonowane, przywołanie jako podstawy prawnej decyzji waloryzacyjnych art. 15c, 22a oraz art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), jest dowodem bezprawnego ograniczania świadczeń na podstawie tych samych przesłanek jak w przypadku decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej wydawanych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Okoliczność ta, zdaniem tych kancelarii, powinna determinować potrzebę odwołania się od takich decyzji Dyrektora ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie, chociażby dlatego by obalić potencjalny zarzut Rządu RP, jako strony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, niewykorzystania krajowych środków odwoławczych. /.../

 

3. Dezubekizacja idzie do wojska?

http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/7169-7-v-dezubekizacja-idzie-do-wojska

poniedziałek, 07 maj 2018 06:52 Napisane przez Wolin. W ubiegłym tygodniu wyszło na jaw, że ugrupowanie rządzące chce uderzyć w środowisko byłych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy rozpoczęli służbę w czasach PRL. Po głośnym zawetowaniu przez Pana prezydenta tak zwanej ustawy degradacyjnej, obecny szef MON zapowiedział, że jego resort nie będzie wychodzić z żadną nową ustawą dolegliwościową skierowaną nie tylko do członków Wojskowej Rady Narodowej ( WRON), i…. słowa dotrzymał.

 

4. Dlaczego należy zlikwidować IPN?

http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1111/Dlaczego_nalezy_zlikwidowac_IPN CYPRIAN KRASZEWSKI 21/02/2018. Okres rządów PIS-u to czas dzikiej dekomunizacji. Problem nie zaczął się jednak od ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku. Z dekomunizacją mieliśmy do czynienia już wcześniej. Wówczas z przestrzeni usuwano jednak osoby jednoznacznie związane z marksizmem, leninizmem czy stalinizmem. Przy okazji usunięto oczywiście także osoby, które nie kojarzyły się jednoznacznie z tymi prądami. Dzisiejsza dekomunizacja jest jednak jeszcze bardziej fanatyczna i dotyka szeroko pojętą lewicę, a także tych, którzy chociaż przez chwilę byli w PZPR. Wcześniej mieliśmy do czynienia z bardziej subtelnym antykomunizmem środowisk liberalnych. To właśnie one jednak przez całe lata dawały przyzwolenie na coraz bardziej prawicową narrację, której głównym wodzirejem cały czas był IPN.

 

5. Interpelacja nr 20459 w sprawie wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla mikroprzedsiębiorców

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=3DE8DB2A15EBAD67C12582480050508C&view=6.

 

6. Komisariat to relikt PRL-u. Za biurkiem "frustraci bez sprzętu"

http://tustolica.pl/komisariat-to-relikt-prl-u-za-biurkiem-frustraci-bez-sprzetu_77176 9 maja 2018. Przestępczość na Bemowie rośnie, a mieszkańców obsługują frustraci bez sprzętu - to jeden z komentarzy mieszkanki naszej dzielnicy, opisującej swoje wrażenia po wizycie w komisariacie przy Raginisa. Zgłoszenia są przyjmowane w warunkach gorszych niż w PRL-u. Policjanci protokoły zgłoszeń wypisują ręcznie, żeby zrobić kopię idą na drugi koniec budynku, często zabierając dokumenty osobiste, bez możliwości pójścia z nimi. Zamiast kopiować treść przesłuchania, piszą je od nowa, na nowych arkuszach. Sprawy ciągną się tygodniami, bo brak ludzi. Policjant narzekał, że mu dodaję pracy, bo zgłaszam przestępstwo. Miałam ostatnio dwie kradzieże, więc bywałam na posterunku wielokrotnie - napisała w mediach społecznościowych pani Ala.

 

7. Jestem UB - ekiem?

http://grzegorzkramer.pl/jestem-ub-ekiem/ 30 sierpnia 2017. Kilka dni temu, przez grupę osób (w sieci) i TVP3 – Opole [KLIK], zostałem obwołanym obrońcą UB-eków. Mówiono, że nie zależy mi na ofiarach systemu, że bronię zbrodniarzy. Wszystko to po tym, kiedy na TT powiesiłem link do artykułu z portalu ONET.PL [KLIK], z komentarzem: „Ludzie z doktoratami z PRL, służbą w prokuraturach PRL tworzą prawo, które innych zabija. To nie jest sprawiedliwość”. I polała się wspomniana lawina, której szczytem manipulacji był materiał dziennikarza Jakuba Biel.

 

8. "Pełnienie służby", "służba na rzecz totalitarnego państwa", kompetencje IPN...

http://www.janusz-zemke.pl/internauci_pisza W nawiązaniu do mojej wcześniejszej korespondencji przedstawiam kilka argumentów w sprawie obliczania emerytur funkcjonariuszy Policji (…). Mogą one być istotne dla tych osób, które posiadają wysługę emerytalną za służbę po 1990 roku lub w formacjach i instytucjach nie wymienionych w art. 13b. Zwracam też uwagę na błędną definicję pojęcia „pełnienie służby” wobec osób, które były podchorążymi studiów stacjonarnych w WSO MSW w Legionowie i w Akademii Spraw Wewnętrznych.

Poddaję również w wątpliwość możliwość zgodnego z prawem uznania przez Instytut Pamięci Narodowej jako służby na rzecz totalitarnego państwa tych okresów służby, które nie mogły być wcześniej uznane za służbę w organach bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów.

 

9. Pismo H. Majewskiego do komisarz M. Thyssen

http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4605/pismo_h__majewskiego_do_k.html 15.05.2018. Wracamy dziś raz jeszcze do konferencji w Brukseli ph. "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", która odbyła się 28 lutego br. Jednym z mówców był Henryk Majewski, były minister spraw wewnętrznych w III RP i działacz opozycji w latach 80.

Poniżej tekst wystąpienia Henryka Majewskiego podczas brukselskiej konferencji oraz pismo do komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Komisji Europejskiej Marianne Thyssen (w wersji polskiej i angielskiej). To właśnie ta pani komisarz została upoważniona przez J.-C. Junckera do przeanalizowania materiałów z konferencji i przedłożenia informacji:/.../

 

10. Tomczyk: policja chroni pomnik smoleński przez całą dobę

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-10/po-pomnik-smolenski-otrzymal-calodobowa-ochrone/?ref=kafle bas/dro/ 2018-05-10. Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej to pierwszy na świecie pomnik z całodobową ochroną. Terenu wokół niego pilnuje sześciu funkcjonariuszy - informuje poseł PO Cezary Tomczyk, który o ochronę pomnika zapytał w interpelacji. Z odpowiedzi policji wynika, że koszt ok. 20 tys. zł brutto miesięcznie.

 

11. Poradnik dla uczestników wyborów samorządowych 2018

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – „Jak się samorządzić?” (tekst opracowania)

 

12. Przewlekłość postępowania cywilnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

https://www.temidium.pl/artykul/przewleklosc_postepowania_cywilnego_w_swietle_orzecznictwa_sadu_najwyzszego-3264.html opublikowano: 2017-01-09. Ustawowe uprawnienie do wniesienia skargi Ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej: „ustawa” albo „ustawa o skardze na przewlekłość”) przyznano stronom postępowania sądowego prawo do wniesienia skargi o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

 

13. Trzy krety z bezpieki. Dezubekizacja dopada tajnych współpracowników opozycji

Leszek Kostrzewski 21 maja 2018. Trzech funkcjonariuszy SB współpracowało z Kościołem i "Solidarnością". Wynosili najbardziej tajne dokumenty bezpieki. Potwierdził to wyrok sądu. Mimo to minister Mariusz Błaszczak obniżył im emerytury. Nie pomogły prośby "Solidarności", księży i Rzecznika Praw Obywatelskich. (tekst artykułu).

 

14. Znalezione w internecie. Kilka komentarzy prywatnych w sprawie

Konsekwentnie podnoszę, iż aby iść do przodu i w efekcie końcowym wygrać sprawę, musimy wpierw zastanowić się nad przyczynami klęski poniesionej w trakcie spraw związanych z obniżką emerytur wprowadzoną ustawą z 2009 r., bowiem zauważam, iż niektórzy mecenasi ponownie namawiają do powtórzenia argumentacji i postępowania, które doprowadziło już raz do naszej klęski.

Proszę o przeczytanie wyroku TK z 2010 r. i decyzji Strasburga z 2013 r., gdyż moim zdaniem musimy zwrócić uwagę na dwa elementy, o których nikt dotychczas głośno nie mówi, gdyż po pierwsze, jesteśmy jedynym krajem wschodnioeuropejskim, który wprowadził ustawę z represjami politycznymi i ekonomicznymi w stosunku do wybranych przez IPN emerytów mundurowych odnoszące się za nienaganna pracę po 1990 roku dla kraju, po drugie zauważyłem, iż część prawników pragnie aktualnie powtórzyć argumenty poprzednio już podnoszone odnoszące się do naruszeń postanowień Konstytucji i prawa unijnego, które w efekcie końcowym doprowadziły do naszej klęski.

Zatem – moim zdaniem - dopóki nie wyciągniemy wniosków związanych z klęską w trakcie walki z obniżką emerytur z ustawą z 2009 roku, to nie ma sensu iść do przodu, bowiem nie osiągniemy zamierzonego sukcesu. (tekst opracowania)

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty