• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

INFOTEKA arch.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej.

Liczymy, że przekazywane informacje będą przydatne w bieżącej działalności, a w szczególności interesujące dla naszych członków i pomocne w procesach o odzyskanie rent i emerytur.

Pakiety zawierające bieżące zbiory informacji nazwaliśmy mianem „Infoteka”. Informacje źródłowe o zawartości kolejnych pakietów będziemy publikować w nowej zakładce na naszej stronie internetowej, a pełną treść będziemy przekazywać drogą elektroniczną. W pierwszym numerze „Infoteki” zebraliśmy opublikowane w II półroczu 2017 roku, interpelacje poselskie z odpowiedziami MSWiA. Wszystkie interpelacje dotyczą różnych aspektów ustawy represyjnej. Drugi numer zawiera w większości zbiór bieżących artykułów prasowych i innych informacji medialnych odnoszących się do tej ustawy.

W załączeniu pełna zawartość pierwszego numeru „Infoteki” wraz ze spisem opublikowanym na stronie internetowej. Z najlepszymi życzeniami!

Antoni Duda

Prezes ZG SEiRP"


INFOTEKA I

Rozdział I. INTERPELACJE

Zawiera teksty interpelacji i odpowiedzi na interpelacje poselskie dot. ustawy represyjnej opublikowane w II połowie 2017 roku


INFOTEKA 2

Rozdział II. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW   (22 01 2018)

Zawiera skrót artykułów opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 3

Rozdział III. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW   (29 01 2018)

Zawiera skrót artykułów opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 4

Rozdział IV. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW   (05 02 2018)

Zawiera skrót artykułów opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 5

Rozdział V. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (11 02 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 6

Rozdział VI. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (19 02 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 7

Rozdział VII. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (26 02 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 8

Rozdział VIII. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (12 03 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 9

Rozdział IX. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (26 03 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 10

Rozdział X. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (8 04 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 11

Rozdział XI. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (7 05 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 12

Rozdział XII. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (21 05 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 13

Rozdział XIII. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (4 06 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 14

Rozdział XIV. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (9 07 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 15

Rozdział XV. SKRÓTY ARTYKUŁÓW PRASOWYCH. PRZEGLĄD MEDIÓW (10 07 2018)

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych


INFOTEKA 16

Rozdział XVI. PRZEGLĄD MEDIÓW (19 08 2018)

Zawiera skrót artykułów opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych w wyborze dokonanym w Biurze ZG SEiRP. Kolejny numer infoteki opublikujemy we wrześniu i poświęcimy głównie zagadnieniom związanym z weryfikacją, lustracją i konsekwencjami ustaw represyjnych stosowanych przez IPN i ZER MSWiA wobec funkcjonariuszy pionu polityczno-wychowawczego


INFOTEKA 17

INFOTEKA NR 17 - (24 09 2018)

Zgodnie z zapowiedzią ten numer Infoteki poświęcamy przypomnieniu zagadnień związanym z weryfikacją, lustracją i konsekwencjami ustaw represyjnych stosowanych przez IPN i ZER MSWiA wobec funkcjonariuszy pionu polityczno-wychowawczego i innych bezprawnie włączonych przez IPN do katalogów represyjnych w oparciu o fałszywą wersję tzw. Instrukcji Kozłowskiego.


INFOTEKA 18

INFOTEKA Nr 18  (10.10.2018)


INFOTEKA 19


INFOTEKA 20

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty