• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

informacja publiczna ws ilości odwołań od decyzji ZER

- pismo Prezesa ZG SEiRP skierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej  (czytaj dalej - plik PDF)

- odpowiedź ZER z 27 lipca 2018 roku (tekst poniżej)

 

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pytanie Pana Prezesa z dnia 18 lipca 2018 r. o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję:

1. Realizując postanowienia ustawy dezubekizacyjnej Dyrektor ZER MSWiA wydał 56 544 decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń.

2. Do ZER MSWiA wpłynęło 25 900 odwołań do sądu, złożonych przez 22 015 świadczeniobiorców. Różnica w liczbie złożonych odwołań i liczbie osób, które złożyły odwołania wynika z tego, iż osoby uprawnione jednocześnie do dwóch świadczeń, tj. do emerytury policyjnej i do policyjnej renty inwalidzkiej otrzymały dwie decyzje, o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia, i w takim przypadku składały jednocześnie odwołania od obu decyzji.

3. Wg stanu na 18 lipca 2018 r. ZER MSWiA przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych wraz z aktami sprawy odwołania 16.294 świadczeniobiorców.

4. Wg stanu na dzień 18 lipca 2018 r. pozostały do przekazania odwołania 5721 świadczeniobiorców.

5. Wg stanu na dzień 30 lipca 2018 r. ZER MSWiA przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie odwołania 17.715 świadczeniobiorców, co stanowi ok. 80 % świadczeniobiorców.

 

Z poważaniem

Dorota Cyngot 

Zastępca Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty