• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Informacja Prezesa ZG SEiRP ws średniej emerytury i renty rodzinnej ZUS

Szanowni Państwo!

Znamy już wszystkie informacje dotyczące waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku. Następstwem Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku, według którego wskaźnik ten wynosi 102,98%, w efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł, są komunikaty PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

  1. komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (PDF),
  2. komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (PDF).

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9717,waloryzacja-rent-i-emerytur-w-2018-roku.html

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/223/1

http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/224/1

Zgodnie z tymi komunikatami miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 2130,68 zł., a miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 1799,26 zł. Linki do dokumentów - w treści Informacji.

Z poważaniem

Prezes ZG SEiRP Antoni Duda

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty