Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
Adres: ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, Tel.: 0 22 601 29 13
Strefa chroniona
Biuletyn
Dodaj Usuń
Jesteś tutaj Konfrontacje i polemiki    /     Wizerunek Stowarzyszenia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Zajmujemy się
 • > Regulacje prawne
  więcej
 • > Zmniejszone świadczenia emerytalne
  więcej
  • > Wznowienie postępowania w sprawie o ustalenie świadczenia emerytalnego
   więcej
  • > Uchwała SN z dnia 15.10.2015 w sprawie interpretacji czy służba w pionie łączności była służbą w organach bezpieczeństwa
   więcej
  • > Ogólna wskazówka dotycząca postępowań odwoławczych
   więcej
  • > Pozytywny wyrok Sądu Apelacyjnego
   więcej
  • > Obniżenie świadczeń emerytalnych za okres korzystania z urlopu wychowawczego. Wzory wniosków
   więcej
  • > Odsetki od Dyrektora ZER MSW
   więcej
  • > INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE WPŁYWU KOPII DOKUMENTU "INSTRUKCJA PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIIKACYJNEJ” z dnia 25.06.1990 r.
   więcej
  • > POSTĘPOWANIE PO ZŁOŻENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WALORYZACYJNEJ. INFORMACJA DOT. OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY RODZINNE
   więcej
  • > SKARGA KASACYJNA
   więcej
  • > Skarga kasacyjna - wyjaśnienie
   więcej
  • > SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM
   więcej
 • > Konfrontacje i polemiki
  więcej
  • > "W sprawie nowego programu ubezpieczeniowego" - Henryk Borowiński
   więcej
  • > "Sprawiedliwość społeczna" - refleksje Bohdana Makowskiego
   więcej
  • > Trzeci rok funkcjonowania strony internetowej Zarządu Okręgowego w Słupsku
   więcej
  • > Echa po VII Zjeździe
   więcej
  • > Wizerunek Stowarzyszenia
   więcej
   • > O wizerunku SEiRP - Henryk Borowiński
    więcej
   • > Określenie „wizerunek” - Jan Papis
    więcej
   • > Ochrona i rozpowszechnianie wizerunku - praca zbiorowa
    więcej
  • > Kilka uwag na temat ...”niemożności„ czyli odwieczne pytanie: co zrobić ..”żeby nam się chciało chcieć”
   więcej
 • > Biuletyny Informacyjne
  więcej
  • > Biuletyn Informacyjny nr 2 - 3 (56-57). Grudzień 2015
   więcej

Twoje menu

Wizerunek Stowarzyszenia

Powstał nowy rozdział dotyczący wizerunku Stowarzyszenia. Zapraszamy do lektury oraz nadsyłania własnych na ten temat wypowiedzi.

O wizerunku SEiRP - Henryk Borowiński

O wizerunku SEiRP słów kilka

Pozwoliłem sobie na pobieżne zasygnalizowanie niektórych aspektów wizerunku,  licząc na wywołanie dyskusji w okresie poprzedzającym jubileusz 25-lecia naszej organizacji.

Henryk Borowiński
Prezes Zarządu Głównego SEiRP

więcej
Określenie „wizerunek” - Jan Papis

Co rozumiemy przez określenie „wizerunek”

Prezentuję pierwszą część opracowania na temat "wizerunku Stowarzyszenia". Liczę, że wywoła ono dyskusję i nadsyłanie licznych opracowań innych autorów.

Pozdrawiam J. Papis

więcej
Ochrona i rozpowszechnianie wizerunku - praca zbiorowa

Szanowni Rzecznicy Prasowi Stowarzyszenia 

Opracowanie niniejsze sporządzone zostało w reakcji na zgłaszane przez rzeczników prasowych problemy dotyczące legalności publikowania opisów oraz zdjęć ze zdarzeń dokumentujących działalność organizacyjną i statutową Stowarzyszenia.
W części drugiej - opinie sporządzone przez członków Komisji Prawnej Zarządu Głównego.
więcej
Archiwalne numery biuletynu
Projekt i wykonanie: InforpolNET