• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Gazeta Wyborcza, 9.11.2017, wywiad ze Zdzisławem Czarneckim, Prezydentem FSSM RP

…w przestrzeni publicznej brak jest informacji o znaczeniu zasadniczym

jedna strona umowy w pełni się z niej wywiązała, druga natomiast – Państwo Polskie – bez żadnej racjonalnej i prawnie uzasadnionej przyczyny zerwała ją…

Czy może być coś bardziej podłego?

Czy w cywilizowanym państwie takie postępowanie władzy wobec swoich obywateli można uznać za normalne? 

treść wywiadu

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty