• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Elektroniczny Rejestr Uchwał

Rejestr Uchwał SEiRP zawiera:

- rejestr uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2018), uchwał NZD 2017, 2018, uchwał KZD 2018


Rejestr Uchwał Zarządu Głównego (2014 - 2018), uchwał NZD 2017, 2018, uchwał KZD 2018

Rejestr Uchwał Zarządu Głównego SEiRP 2014 - 2018

Rejestr Uchwał Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów 2017, 2018

Rejestr Uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów 2018

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty