• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

18-24.06.2017. 46.Ogólnopolski Rajd Górski "Szlakami Obrońców Granic"

Kazimierz Rabczuk, Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych przesłał relację z 46. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego "Szlakami Obrońców Granic" - Beskid Mały 2017

W dniach 18 - 24 czerwca 2017 roku w Międzybrodziu Żywieckim /gm. Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie/ odbył się 46. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”.

Komunikat Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 09 stycznia 2017 r.

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL ....

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych....
 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty