• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Odlicz 1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP (KRS 0000043188)

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych uzyskało wpis na listę Organizacji Pożytku Publicznego w 2010 roku. Zadania organizacji pożytku publicznego zostały określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W art. 4 ustawy wskazano dziedziny życia społecznego, w których mogą realizować się tego typu organizacje. 

W ramach tej działalności utworzyliśmy fundusz OPP, z którego udzielamy pomocy finansowej naszym członkom. Przyjęliśmy następujące kryteria uzasadniające pozytywne decyzje o przyznaniu pomocy finansowej. Są to, w kolejności:

  1. trudna sytuacja życiowa
  2. skutki katastrof i klęsk żywiołowych
  3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  4. promocja i ochrona zdrowia
  5. działalność na rzecz kultury, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami.

Podmiotami upoważnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy z funduszu OPP są członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, oraz Koła jako podstawowa struktura organizacyjna SE i RP. Bliższe szczegóły dotyczące pozyskiwania środków na fundusz OPP w piśmie Prezesa i dołączonej ulotce informacyjnej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

Komunikat Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 09 stycznia 2017 r.

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL ....

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych....
 

Nie zasłużyliśmy. Dodatek Specjalny do Dziennika Trybuna

Podziękowanie Darczyńcom

Odpowiedź MSWiA na wniosek FSSM z 17.03.2017

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty