• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Gazeta Wyborcza, 9.11.2017, wywiad z Ryszardem Czarneckim, Prezydentem FSSM RP

Gazeta Wyborcza, 9.11.2017, wywiad z Ryszardem Czarneckim, Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

19.10.2017. Gdańsk. Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

19.10.2017 w Gdańsku, podpisano:

Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w celu wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania działań na rzecz emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin.

Komunikat Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 09 stycznia 2017 r.

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL ....

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych....
 

Podziękowanie Darczyńcom

Odpowiedź MSWiA na wniosek FSSM z 17.03.2017

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty