• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

18-24.06.2017. 46.Ogólnopolski Rajd Górski "Szlakami Obrońców Granic"

Kazimierz Rabczuk, Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych przesłał relację z 46. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego "Szlakami Obrońców Granic" - Beskid Mały 2017

W dniach 18 - 24 czerwca 2017 roku w Międzybrodziu Żywieckim /gm. Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie/ odbył się 46. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”.

Komunikat Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 09 stycznia 2017 r.

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP – podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin. Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL ....

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP od lipca 2016 r. prowadzi działania przeciwko tym rozwiązaniom prawnym. Przyjęta strategia zależna jest od posiadanych środków finansowych....
 

Podziękowanie Darczyńcom

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty