• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

6.05.2019. Częstochowa

Koło Miejskie nr 12 w Katowicach we współpracy z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach, a także z b. posłem na Sejm RP,W-ce Przewodniczącym SLD: - Markiem Baltem (kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej) zorganizowali 06.05.2019 r. w Częstochowie spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b. posłem na Sejm RP- red. Andrzejem Rozenkiem, b. W-ce Premierem i Ministrem Obrony Narodowej, W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej –Tomaszem Siemoniakiem i Prezydentem FSSM RP – Zdzisławem Czarneckim pt. „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej oraz Sejmu i Senatu RP”.

W spotkaniu, uczestniczyli również zaproszeni goście: posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, posłanka na Sejm RP z PO - Izabela Leszczyna, poseł na Sejm RP - Wice Przewodniczący Nowoczesnej - Jerzy Meysztowicz, poseł na Sejm RP - W-ce Przewodniczący Klubu z Nowoczesnej- Mirosław Suchoń, kandydat z listy KE - Paweł Wojtunik (reprezentant środowiska mundurowego), Wice Prezydent FSSM RP, Przewodniczący ZG KZ EiR Służby Więziennej - Janusz Kwiecień, członek GKR ZG KZ EiR -Służby Więziennej - Bogdan Mentlewiak, płk Wojska Polskiego - Adam Mazguła, Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk,a także W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek, liczne grono członków Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie z Prezesem - Konradem Ptakiem, koordynatorzy ds. ustawy represyjnej, środowisko emerytów, rencistów, wdów Policji służb mundurowych, przedstawiciele KOD z Częstochowy, sympatycy i mieszkańcy Częstochowy i okolic. Ogółem było ok.200 osób. Spotkanie prowadziła – Ewa Macek - Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Uczestnicy spotkania  uczcili 1 minutą ciszy pamięć 56 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych, w tym 3 osoby z woj. śląskiego.

Zgromadzeni jednomyślnie stwierdzili, iż nie może być odpowiedzialności zbiorowej, ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Posłowie partii opozycyjnych, a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali, że w pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, a następnie do wyborów parlamentarnych w kraju w taki sposób, aby pokonać partie PIS (uświadamianie ludziom, aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i unijnym). Trzeci krok to wybory prezydenckie na wiosnę 2020 roku. Członkowie Koalicji Europejskiej, a szczególnie b.W-ce Premier, Minister Obrony Narodowej, W-ce Przewodniczący PO - Tomasz Siemoniak zapewnił, że porozumienie 5 partii: PO, Nowoczesnej, SLD, PSL i Zielonych ma wspólny cel - zwycięstwo do PE i w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Jednoznacznie stwierdził, że żadna władza nie powinna odbierać uprawnień mundurowym i nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z FSSM RP, jej koordynatorami, czego wynikiem jest wytypowanie kandydata z listy KE do PE ze środowiska mundurowego-Pawła Wojtunika. Ponownie zapewnił, że po wyborach parlamentarnych w pierwszej kolejności przywrócone zostaną świadczenia emerytalno-rentowe osobom objętym wym. ustawą, a także godność i honor. Członkowie PIS zostaną rozliczeni i ukarani. Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej: Ewa Kołodziej i Izabela Leszczyna podkreśliły jednoznacznie, że posłowie KE solidaryzują się z represjonowanymi mundurowymi. Stwierdziły, że ustawa jest haniebna, partia PIS zastosowała wobec mundurowych ”wendetę” i zadeklarowały w imieniu KE przywrócenie represjonowanym skradzionych niezgodnie z Konstytucją i prawem unijnym praw nabytych. Duża frekwencja i zagłosowanie na KE zagwarantuje nam przywrócenie normalnego życia i dużego rozwoju kraju. Kandydat do PE z SLD Marek Balt zaznaczył, że SLD podjęło uchwałę, iż każdy rekomendowany kandydat na Posła zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że po wygranych wyborach i uzyskaniu mandatu będzie głosował za anulowaniem ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. i przywróceniem skradzionych przez PIS świadczeń emerytalno-rentowych. Zaapelował o pójście do urn wyborczych i głosowanie na kandydatów Koalicji Europejskiej, gdyż tylko oni są gwarantem pozyskania dużych środków unijnych na rozwój naszego kraju i zapobiegną wyjścia z Unii Europejskiej i likwidacji strefy Schengen, które to działania są w planach partii rządzącej. Posłowie Nowoczesnej: Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń zaznaczyli, że koniecznie musi nastąpić naprawa państwa polskiego, trzeba wygrać wojnę z partią rządzącą PIS, nie można dalej tolerować jej kłamstw, matactwa i po wygranych wyborach należy ją rozliczyć i ukarać. Prawa nabyte należy emerytowanym mundurowym przywrócić i przeprosić ich. Andrzej Rozenek z SLD, który wspiera środowisko represjonowanych mundurowych, w swoim wystąpieniu powiedział, że „pieniądze, które ukradł wam PIS, zostaną zwrócone, a państwo będzie musiało was przeprosić. Wszystkie przestępstwa popełnione przez PIS zostaną rozliczone, a sprawcy boleśnie ukarani. Mam nadzieję, że system więziennictwa temu podoła”.

Z kolei Wice Prezydent FSSM RP - Janusz Kwiecień agitował do koniecznego pójścia do wyborów zarówno do PE jak i Sejmu i Senatu RP i zapewnił, że po wygraniu wyborów do PE Federacja „dopilnuje rozliczenie partii PIS i konsekwentne realizowanie kar pozbawienia wolności”. Paweł Wojtunik jako kandydat KE do PE z ramienia środowiska mundurowego jednoznacznie stwierdził, że „jest obrońcą esbeków”, poniżająca jest ocena według art.8a. Będzie bronił represjonowanych i na dowód tego napisał do nich otwarty list. Płk Wojska Polskiego - Adam Mazguła, który utożsamia się z esbekami, zaapelował, żeby represjonowani walczyli o swoją godność i honor, ”podnosili głowy do góry, gdyż nie mają się czego wstydzić”. Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk podkreślił,że wzajemnie musimy sobie pomagać i zapewnił, że środowisko emerytowanych górników będzie głosowało za KE i z przeprowadzonych z nimi rozmów wynika, że wspierają nasze środowisko. W dyskusji bardzo ważny był głos emerytowanego funkcjonariusza - Pawła Gromniaka, który przedstawiając swoją historię pokazał łamanie Konstytucji, prawa i znęcanie psychiczne przez IPN i władzę rządzącą. Zaznaczył, że po odwołaniu IPN Oddział w Kielcach przywrócił mu w 2018 r. zabrane świadczenie emerytalne i zaznaczył, że ”nie jest funkcjonariuszem totalitarnego państwa” (ukończył WSO w Legionowie), a po 8 miesiącach IPN w Warszawie odebrał mu kolejną decyzją przyznane świadczenie emerytalne uznając, że jest funkcjonariuszem państwa totalitarnego”. Istotny był też głos przedstawiciela KOD w Częstochowie, który stwierdził, że tylko wspólnie z innymi grupami społecznymi jesteśmy w stanie wygrać wybory do parlamentu krajowego, należy współpracować. W dyskusji jeden z koordynatorów poinformował, że otrzymał odmowę z art.8a, gdzie Minister MSWiA stwierdził, że ”nie narażał zdrowia i życia pełniąc służbę w policji”. Tymczasem w ciągu miesiąca otrzymał orzeczenie lekarskie przyznające III grupę inwalidzką „w związku z narażaniem życia i zdrowia w związku ze służbą w policji”. Można to skwitować dwoma słowami:”schizofrenia władzy”.

Były też głosy, że żadna grupa społeczna nie może czuć się bezpiecznie po uchwaleniu przez PIS ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Przedstawiciele środowiska mundurowych: Policji, Służby Więziennej i Wojska zapewniali, iż pójdą na wybory wiosenne i jesienne i będą głosować na Koalicję Europejską, bo tylko w niej widzą nadzieję w przywrócenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych-Ewa Macek podziękowała gościom i wszystkim zebranym za uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała o aktywny udział w wyborach i oddanie głosów na Koalicję Europejską, której członkowie deklarują po wygranych wyborach przywrócenie świadczeń emerytalno-rentowych, a także godności i honoru. Musimy przywrócić praworządność w kraju. Zaapelowała o wsparcie i współpracę z innymi pokrzywdzonymi grupami społecznymi. Jesteśmy za silną Polską w Unii Europejskiej. Nic bez nas o nas.

Zapraszam do obejrzenia ciekawej transmisji (https://youtu.be/4MXkD2exJIM), a także do wywiadów posłów na Sejm RP: Tomasza Siemoniaka, Mirosława Suchonia i kandydata KE do PE-Marka Balta przeprowadzonych przez telewizję kablową „Orion” w Częstochowie.

Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty