• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

6.02.2018. Spotkanie emerytów służb mundurowych

Spotkanie z żołnierzami

W dniu 6 lutego 2018 r. w Cieszynie z inicjatywy przedstawicieli emerytów służb mundurowych odbyło się spotkanie z Koordynatorem FSSM woj. śląskiego, Ewą Macek i Koordynatorem, Krzysztofem Buchacz. Celem spotkania było podsumowanie akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy zmieniającej „ustawę represyjną” z dnia 16 grudnia 2016 r. 

Spotkanie rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy 33 ofiar obowiązującej od października 2017 r. ustawy. Ewa Macek przedstawiła aktualny status ustawy złożonej w dniu 11 stycznia przez OKIU na ręce Marszałka Sejmu. W skali kraju udało się zebrać 250.000 podpisów poparcia. W województwie śląskim zebrano ich ponad 30.000. Należy podkreślić, że przedstawiciele służb mundurowych z Cieszyna byli bardzo mocno zaangażowani w zbierania podpisów i wspierali działania OKIU.

W dalszej części spotkania poinformowano zebranych o odbytych 5 konferencjach z udziałem Posłów na Sejm RP partii opozycyjnych: PO, Nowoczesnej, SLD, Kol. Ewa Macek podkreśliła bardzo duże wsparcie i zaangażowanie Pani Poseł na Sejm RP z PO- Ewy Kołodziej. E. Macek i K. Buchacz poinformowali zebranych o wyjeździe przedstawicieli środowisk mundurowych do siedziby PE w Brukseli. W dniu 28 lutego nastąpi wysłuchanie na forum PE delegatów środowisk mundurowych dotkniętych „ustawą represyjną”, Woj. śląskie i wdowy reprezentować będzie- Ewa Macek. Spotkanie zorganizowane zostało przez uerodeputowanych SLD z inicjatywy Posła Janusza Zemke.

Wspólnie uzgodniono, że aktualnie najważniejszą sprawą jest docieranie do osób starszych, nieporadnych, niepełnosprawnych i samotnych, dotkniętych ustawą. Zwrócono uwagę na konieczność udzielania wsparcia tym osobom. Nie bez znaczenia jest również dalsza integracja środowisk służb mundurowych.

Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 30 osób zostało zorganizowane z inicjatywy Pana Jana Ogara, Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Cieszynie. W spotkaniu wziął udział Prezes Koła SEiRP w Cieszynie, Pan Józef Hanzel, oraz przedstawiciele ZEiR SG.

W imieniu Koordynatorów woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych

Ewa Macek, Krzysztof Buchacz

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty