• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

5.04.2018. Katowice. Spotkanie z Pełnomocnikiem KIU i Prezydentem FSSM RP

5.04.2018. Katowice. Spotkanie z Pełnomocnikiem KIU Andrzejem Rozenkiem oraz Prezydentem FSSM RP Zdzisławem Czarneckim

Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach, przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącymi SLD, Markiem Baltem i Zbigniewem Zaborowskim, zorganizowało w Centrum Konferencyjnym ul. Żeliwna 38 spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP, Panem Andrzejem Rozenek oraz Prezydentem FSSM RP, Zdzisławem Czarneckim nt.„REPRESJE WOBEC EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN”.

W spotkaniu, poza wym. osobami, uczestniczyli inni  zaproszeni goście, Posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej, Ewa Kołodziej, Posłowie na Sejm RP z Nowoczesnej: W-ce Przewodniczący Partii, Jerzy Meysztowicz, W-ce Przewodniczący Klubu, Mirosław Suchoń, Przedstawiciel Biura Posłanki na Sejm RP Izabeli Leszczyny, Pan Łukasz Pabiś, W-ce Przewodniczący SLD, Marek Balt, Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach, Pani Magdalena Nurzyńska, mec. Bartłomiej Piotrowski, W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach, Edward Krzysztofik, Pan Dariusz Sierocki z FSSM RP, Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach, Ryszard Purzyński, i W-ce Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach, Ewa Macek oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Wojska.

Ogółem było ponad 130 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i osoby wspierające. Spotkanie prowadziła Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych. Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć 38 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych.

Pełnomocnik KIU Andrzej Rozenek bardzo wysoko podsumował pracę Komitetów Inicjatywy Ustawodawczej (w tym woj. śląskie), zbiórkę podpisów pod zmianą Ustawy (ponad 250 tys. w całym kraju).Omówił także swoje wystąpienie w Sejmie 22 marca, pierwsze czytanie zmiany Projektu Ustawy. Podziękował za ogromne wsparcie Posłom na Sejm RP z PO, Nowoczesnej, PSL, Demokratów, SLD, która nie jest w Sejmie, a także uczestnikom pikiety. Większością głosów partii rządzącej PIS, wym. Projekt został odrzucony i oczekiwał będzie do wyborów parlamentarnych.

Pełnomocnik KIU Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki oraz Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych Ewa Macek szeroko omówili wyjazd delegacji służb mundurowych FSSM RP do Brukseli, w której uczestniczyli. Zwrócili szczególną uwagę na WYSŁUCHANIE osób objętych represją Ustawy z 16 grudnia 2016 r. i KONFERENCJĘ w Parlamencie Europejskim w dniu 28.02.2018 r, reakcję Eurodeputowanych z Europy, a także omówiono postanowienia PE i Unii Europejskiej. Wym. Posłowie stwierdzili, iż ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Należy nieść pomoc psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych. Posłowie partii opozycyjnych, przedstawiciele KOD, a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali, że należy połączyć wspólne siły (Komitet ds. Wyborów Samorządowych, Europarlamentarnych i Parlamentarnych).

W pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów samorządowych w  taki sposób, aby pokonać partię PIS/ uświadamianie ludziom, aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucja RP, prawem polskim i unijnym. Zebrani uznali, że w  dalszym ciągu należy organizować wspólne  manifestacje i marsze.

Ciekawy film ze spotkania (link: https://www.youtube.com/watch?v=KG495qgpb9s)

Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty