• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

5.01.2018. Katowice. Spotkanie z Pełnomocnikiem KOIU A. Rozenkiem

5.01.2018. Katowice. Spotkanie z Pełnomocnikiem KOIU Andrzejem Rozenkiem

Koło Miejskie nr 12 w Katowicach przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z W-ce Przewodniczącym SLD - Markiem Balt zorganizowało 05.01.2018 r. w Katowicach spotkanie z Pełnomocnikiem KOIU FSSM RP – Panem Andrzejem Rozenek pod hasłem „Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza, a Ustawa Represyjna z 16.12.2016r. dotycząca funkcjonariuszy mundurowych i ich rodzin”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Posłowie na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, Mirosława Nykiel, Marek Wójcik, Posłanka z Nowoczesnej – Monika Rosa, W-ce Przewodniczący SLD - Zbigniew Zaborowski, członkowie Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Katowicach - Magdalena Nurzyńska i mec. Bartłomiej Piotrowski, W-ce Prezesi ZW SEiRP w Katowicach - Mieczysław Skowron, Edward Krzysztofik i Prezes Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ryszard Purzyński, przedstawiciele Służby Więziennej i Straży Granicznej. Ogółem było ponad 120 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i osoby wspierające.

Spotkanie prowadziła – Ewa Macek /Śląski Koordynato Emerytów i Rencistów Policyjnych/, która oficjalnie przekazała Pełnomocnikowi KOIU - Andrzejowi Rozenek ok. 10 tysięcy podpisów. Poinformowała, że wg jej wiedzy z woj. śląskiego przekazano ponad 20 tys. podpisów do FSSM RP, zaznaczyła jednak, że z  pewnością podpisów będzie więcej, gdyż do 10 stycznia trwa ich sukcesywna wysyłka.

Zapraszam do obejrzenia filmu z relacji całego spotkania:

https://drive.google.com/file/d/1DT1vvP6zT52vJ4344HwNKoRQwCCKtMv6/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1sOBpfon7C_tQySONP-6FhE_Gn9PHgPYW/view?usp=drive_web

Zdjęcia ze spotkania w Katowicach 05.01.2018:

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,2D3A7B56470AD60AA92451052CC84B5B2C54D47D

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,B61F110EDBCD2C8010A27DC980C7FB59C2752E59

 

Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty