• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

27.05.2017. Posiedzenie Prezydium ZG

W dniu 27 maja 2017 roku, w siedzibie Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie, odbyło się posiedzenie jego Prezydium w składzie: Antoni Duda, Zdzisław Bartula, Leszek Orkisz, Piotr Styczyński, Izabela Jaros, Zdzisław Pietryka, Jerzy Skrycki oraz gościnnie Józef Piasecki – przewodniczący GKR.

Po powitaniu zebranych przez Prezesa Antoniego Duda, Leszek Orkisz omówił treść protokołu z poprzedniego posiedzenia, a następnie poddano ocenie przebieg wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego w Ustroniu.

W następnej kolejności dokonano podziału zadań do realizacji przez poszczególnych członków Prezydium nie pełniących funkcji statutowych, tj. dla Izabeli Jaros, Zdzisława Pietryki i Jerzego Skryckiego. Dokonano także wyboru rzecznika prasowego ZG SEiRP – został nim Piotr Styczyński.

Antoni Duda zapoznał członków Prezydium z nową organizacją Biura ZG, a tym samym ze zmianami kadrowymi w jego składzie – kierownikiem została Monika Kazula.

Następnym punktem było przygotowanie i określenie tematyki najbliższego, czerwcowego posiedzenia ZG SEiRP. Zdecydowano, że w tym samym czasie zwołane zostanie posiedzenie komisji OPP i jej ponowne ukonstytuowanie.

Antoni Duda i Zdzisław Bartula omówili zamiany w zasadach gospodarki finansowej, obsługę prawną Stowarzyszenia w świetle prowadzonej działalności gospodarczej, współpracy w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, oraz zagadnienia dot. ustawy represyjnej. Zdzisław Pietryka omówił sprawy związane z ubezpieczeniem na życie oraz umowy z EUCO.

Piotr Styczyński

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty