• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

27.04.2018. Warszawa. Krajowy Zjazd Delegatów

27.04.2018. Warszawa. Odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Uchwalony został nowy Statut Stowarzyszenia oraz dokonano zmian w Prezydium ZG SEiRP.

Zarząd Główny, na posiedzeniu w dniu 27.04.2018, podjął decyzje w przedmiocie dalszego korzystania z usług brokera, pokrycia kosztów nagłośnienia na zgromadzeniu publicznym 22 marca 2018 roku i w sprawie środków finansowych pozostających na rachunku Stowarzyszenia. Wykaz oraz teksty uchwał NKZD oraz ZG SEiRP zostaną zamieszczone w Elektronicznym Rejestrze Uchwał.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia ZG SEiRP w dniu 27.04.2018 r

foto: Henryk Znaniecki

 

Poniżej link do informacji o odbytym zjeździe - na stronie ZO Słupsk:

http://www.slupsk.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE¶m1=941
 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty