• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

26-30.09.2017. Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych

Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych w dniach 26 – 30 września 2017 roku zorganizowała XXV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych, który odbył się w Szczyrku.

Honorowy patronat nad Rajdem objęli: Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego PTTK, Prezes

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu oraz Burmistrz Szczyrku.

Relację przesłał Kazimierz Rabczuk, Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych. Tekst Relacji.

 

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty