• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

23.05.2019. Olsztyn. Spotkanie z RPO

23 maja, w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie odbyło się spotkanie z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przyszło na nie kilkadziesiąt osób. Poruszyli wiele tematów, m.in. problem odpowiedzialności zbiorowej po wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej, bariery komunikacyjne osób głuchych, czy problemy służby zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do seniorów. Kwestię pozbawienia praw i emerytur osób mundurowych poruszył Jerzy Kowalewicz ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Wydawałoby się, że prawa są niezmienne, prawo nie działa wstecz, nie ma odpowiedzialności zbiorowej, respektuje się prawa nabyte oraz prawa człowieka i obywatela. Tych praw zostało pozbawionych kilkadziesiąt tysięcy osób mundurowych. Pod różnymi pretekstami. A to służba państwu totalitarnemu, a to udział w grupie przestępczej. W każdym razie, gdy odebrano prawa, to można pójść dalej. Zabrać emerytury. Jak rzecznik do tego się ustosunkowuje? – zapytał.

Rzecznik odpowiedział, że wprowadziła to tzw. ustawa dezubekizacyjna z 16 grudnia 2016 roku. Pozbawiono ok. 50 tys. osób uprawnień emerytalnych uzasadniając to tym, że osoby podlegały MSW przed 1989 rokiem. Ale ustawa dotknęła także tych, którzy przeszli pozytywną weryfikację, czyli od 1990 służyli demokratycznemu państwu. Zostały nią objęte także osoby, które nawet nie pracowały jako funkcjonariusze. W odpowiedzi swojej RPO przedstawił historię eskalacji represji skierowanej ku „mundurowym” i ich rodzinom. Używając określenie „ustawy represyjne” wskazał na ich aspołeczny charakter i tworzenie praw wbrew zasadom ich powstawania i mających charakter zemsty politycznej.

Kolega Andrzej Leszczyński poinformował zebranych i RPO o tragicznych blisko 100 zgonach wśród tych, którym odebrano część emerytur. Więcej o sprawach i problemach poruszanych podczas ponad dwugodzinnego spotkania warto przeczytać na stronie www, do której link podaję niżej.

http://www.olsztyn.com.pl/artykul,rzecznik-praw-obywatelskich-wysluchal-problemow-olsztynian,27235.html

Jerzy K. Kowalewicz

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty