• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

23.03.2018. Spotkanie u Prezydenta B. Komorowskiego

Spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

W dniu 23 marca 2018 r. Pan Prezydent Bronisław Komorowski przyjął w swoim biurze w Warszawie wdowy, osobę niepełnosprawną, żony i matki osób niepełnosprawnych, służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczyły Posłanki na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej, Mirosława Nykiel i Ewa Kołodziej. Wielkie podziękowania należą się wym. Posłankom, za jego zorganizowanie.

Pan Prezydent Bronisław Komorowski z wielką uwagą wysłuchał poszczególnych historii wym. osób represjonowanych Ustawą z 16 grudnia 2016 r., które szczegółowo opowiedziały o tym wszystkim, co je ostatnio spotkało i o walce, jaką toczą, aby zmienić tę represyjną Ustawę, niezgodną z prawem i Konstytucją RP.

Pan Prezydent wraz z Małżonką, zapewnili, że na wszelkich spotkaniach będą informować różne środowiska o niesprawiedliwej represji, jaka spotkała emerytów, rencistów-inwalidów, wdowy i sieroty służb mundurowych ze strony partii rządzącej, która uchwaliła tę haniebną Ustawę.

Delegaci służb mundurowych podziękowali serdecznie za spotkanie i wsparcie ze strony Pana Prezydenta, Bronisława Komorowskiego oraz Pani Prezydentowej, Anny Komorowskiej.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty