• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

22.09.2017. Prezydium ZG

W dniu 22 września 2017 roku, w siedzibie Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie, odbyło się posiedzenie jego Prezydium. Członkowie zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium odbytego w dniu 27.05.2017 roku oraz rozliczyli się z realizacji jego postanowień.

Swoją Decyzją postanowiło przyznać pomoc finansową w siedmiu na osiem wnioskowanych przypadkach przez Komisję OPP. Zapoznano się z przebiegiem prac nad Statutem SEiRP, propozycjami zmian Statutu FSSM RP oraz stanem prac nad opracowaniem regulaminów zatwierdzanych przez Zjazd, a dot. m.in. przyznawania odznaczeń, Głównej Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie informacji o sytuacji finansowej Stowarzyszenia można stwierdzić, że sytuacja finansowa Stowarzyszenia nie jest zła.

Zapoznano się z przedsięwzięciami Federacji dot. ustawy represyjnej, w chwili obecnej jest oczekiwanie na zarejestrowanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej u Marszałka Sejmu.

Przygotowano tematykę posiedzenia Zarządu Głównego, które odbędzie się 26-27 października br. w miejscowości Gołaszewo. Podjęto Decyzję o wyróżnieniu nagrodami finansowymi trzech najbardziej aktywnych w działalność na rzecz SEiRP Prezesów ZW/ZO.                                                                                                  

Piotr Styczyński

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty