• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

Pierwsze czytanie projektu naszej ustawy

22.03.2018. godz. 17.57

Dezubekizacja bez zmian. Obywatelski projekt z 250 tys. podpisów poszedł do kosza (Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski. 23.03.2018)

Sejm ekspresowo odrzucił obywatelski projekt przywracający emerytury i renty, które PiS odebrał prawie 50 tys. b. funkcjonariuszy policji i służb mundurowych. Mimo dziesiątków przykładów krzywdy spowodowanej przez te przepisy rząd nadal uważa je za sprawiedliwe. PiS poparł Kukiz'15.

– To potworne, że w Polsce ustawą zabija się ludzi – mówił w czwartek w Sejmie Andrzej Rozenek, działacz SLD i b. poseł prezentujący projekt podpisany przez 250 tys. osób. Przypomniał, że od grudnia 2016 r., gdy uchwalono obniżenie świadczeń każdemu, kto choć dzień przepracował w organach bezpieczeństwa PRL, zmarło już 37 osób objętych nowymi przepisami. Część popełniła samobójstwo, część zmarła bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o obcięciu dochodów.

Pełna relacja na stronie FSSM RP: https://fssm.pl/projekt-odrzucony-w-pierwszym-czytaniu_  

 

22 marca 2018 r. PIKIETUJEMY PRZED SEJMEM

https://fssm.pl/22-marca-2018-r_-pikietujemy-przed-sejmem

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

22 marca 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie NASZEGO, obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawi go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, Andrzej Rozenek.

MUSIMY UDZIELIĆ MU WSPARCIA! TO NASZ OBOWIĄZEK!

Tego dnia w godz. 17:00–20:00 14.30-17.30 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizuje przed gmachem Sejmu zgromadzenie. Stawmy się na nie jak najliczniej!

NIC O NAS, BEZ NAS!

Powinniśmy być tam wszyscy. Nie tylko dziś represjonowani, ale naprawdę wszyscy - emerytowani i czynni funkcjonariusze służb i żołnierze, nasi bliscy, znajomi i ci, którym nasz los nie jest obojętny. Pamiętajmy, ustawa represyjna nie jest jedynym aktem „prawa” stanowionego przez obecnie rządzących, skierowanym przeciwko naszemu środowisku. Ustawy „degradacyjna” i czekająca na procedowanie „dezubekizacyjna” emerytów wojskowych, to kolejne „podziękowania” „podłej zmiany” dla nas za wierną służbę Polsce. Przeciw takiemu traktowaniu obywateli, łamaniu Konstytucji i umów społecznych będziemy protestowali podczas naszego zgromadzenia.

Nasza liczna obecność pod Sejmem 22 marca br. będzie też najlepszym podziękowaniem dla wszystkich, którzy wsparli Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą FSSM RP. Dla 250 tys. obywateli, którzy złożyli swoje podpisy pod projektem ustawy, który tego dnia będzie czytany w Sejmie, dla tych partii i organizacji, które czynnie pomagały nam owe podpisy zebrać - przede wszystkim SLD, KODu i Obywateli RP oraz dla PO, .Nowoczesnej i PSL, których posłowie brali udział w wielu spotkaniach zorganizowanych w całym kraju w ramach Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.

Do udziału w naszym zgromadzeniu, serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy nie godzą się na destrukcję prawa i demokracji w Polsce.

POLSKA TO NIE PiS! POLSKA TO MY! BĄDŹMY RAZEM!

Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM RP

 

UWAGA!  

Bardzo ważny komunikat. Zmiana godzin Zgromadzenia przed Sejmem 22 marca 2018

Zgromadzenie, organizowane przez FSSM RP przed Sejmem RP w związku z pierwszym czytaniem NASZEGO, obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) odbędzie się 22 marca 2018 r. w godz. 14:30 – 17:30. Zmiany pierwotnie planowanych godzin rozpoczęcia i zakończenia zgromadzenia dokonaliśmy, chcąc dostosować się do Harmonogramu obrad 60 posiedzenia Sejmu RP.

Zdzisław Czarnecki, Prezydent FSSM RP

 

Koleżanki i Koledzy!

Wiemy już, że pierwsze czytanie naszego obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znalazło się w porządku dziennym 60 posiedzenia Sejmu RP zaplanowanym w dniach 20, 21, 22 i 23 marca 2018 r. Jeżeli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, w dniu 22 marca b.r., w godzinach 17:00–18:30 14.30-17.30, dojdzie do przedstawienia projektu ustawy przez Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – Andrzeja Rozenka na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Oznacza to, że zbliża się finał jednego z projektów Federacji zmierzających do zmiany naszej ustawy zaopatrzeniowej znowelizowanej ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

Wiemy też, że arytmetyka sejmowych głosowań jest przewidywalna i nie rokuje pozytywnie. Odrzucenie naszego projektu ustawy głosami posłów PIS i jego satelitów, już w pierwszym czytaniu, jest bardzo prawdopodobne ale nie będzie dla nas zaskoczeniem. Istnieje też ewentualność, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami niektórych parlamentarzystów, w tym także partii obecnie rządzącej, dotyczącymi procedowania projektów obywatelskich, nasz projekt ustawy zostanie jednak skierowany do odpowiednich komisji sejmowych, niejako do dalszych prac. Jeżeli tak się stanie, to pojawi się możliwość podjęcia, w warunkach parlamentarnych, dyskusji nad stworzonym 16 grudnia 2016 r. dramatycznie szkodliwym bublem prawnym. Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się właśnie 22 marca b.r.

Niezależnie od tego na tym etapie naszych działań, zmierzających do wyłączenia z systemu prawa przepisów wprowadzonych ustawą represyjną, musimy przypominać posłom partii opozycyjnych obecnych w parlamencie i popierających naszą walkę o przywrócenie słusznie nabytych praw. Stąd też potrzeba pilnego kontaktu z Nimi, także poprzez wizyty w biurach poselskich i wręczenie naszego „Przesłania” nawiązującego do pierwszego czytania projektu ustawy. Załączony tekst jest tym przesłaniem, naszym zdaniem zawierającym niezbędne treści. Niemniej jednak, jeżeli relacje naszych środowisk z tymi parlamentarzystami na poziomie lokalnym determinują potrzebę modyfikacji ww. „przesłania”, nic nie stoi na przeszkodzie aby jego treść odpowiednio zmodyfikować. Pożądanym też jest, aby pod tekstem „przesłania” widniały podpisy Koleżanek i Kolegów, którzy są aktywni w swoich środowiskach i utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami partii opozycyjnych. 

Pamiętajmy jednak, że wszystko to musi się stać jeszcze w bieżącym tygodniu!!!

Zdzisław Czarnecki, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

Panie Posłanki!, Panowie Posłowie!                     (wystąpienie do Posłów PO,Nowoczesnej, PSL)

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu dojdzie do pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294).

Zasadnicze motywy utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przedstawiliśmy w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy. Wierzymy, że Państwo zechcecie się z nim zapoznać. Teraz chcielibyśmy jedynie przypomnieć jak do tego doszło, że tysiące byłych policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych zostało potraktowanych nie jak obywatele naszego Kraju, lecz jak ludzie wyjęci spod prawa. Jak to się mogło stać, że nasze Państwo, po 27 latach od odzyskania pełnej suwerenności, tak bardzo skrzywdziło liczną grupę swoich obywateli, którzy przez całe lata, także po transformacji ustrojowej w 1990 r., czuwali nad bezpieczeństwem Polek i Polaków i chronili granice naszego Kraju?

Jak wiemy, bezprecedensową ustawę, zwaną przez nas represyjną, uchwaliła w dniu 16 grudnia 2016 r. obecna większość w polskim Parlamencie, która bez żądnego powodu pozbawiła czci i honoru oraz  zepchnęła na skraj ubóstwa tysiące emerytowanych policjantów i funkcjonariuszy służb mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rodziny.

Skrajnie krytyczne opinie nt. stanowionego prawa przedstawili miedzy innymi: Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz wiele uznanych w Polsce autorytetów prawniczych.  Wskazano na jaskrawą sprzeczność przyjętych rozwiązań prawnych z Konstytucją RP, a także z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Nie ulega wątpliwości, że przyjęta ustawa, w sposób oczywisty, narusza podstawowe zasady zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym między innymi: ochrony praw nabytych, niedziałania prawa wstecz, sprawiedliwości społecznej, zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.  Oczywistym jest także naruszenie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności polegające na pogwałceniu prawa własności, prawa do życia prywatnego oraz zakazu dyskryminacji.

W imię tzw. „sprawiedliwości społecznej”, bez wyroku sądowego, jawnie naruszając zasadę trójpodziału władz oraz stosując na masową skalę odpowiedzialność zbiorową w szczególny sposób ukarano ponad 50 tys. emerytowanych policjantów i funkcjonariuszy oraz ich bliskich, poprzez drastyczne zmniejszenie emerytur i rent, w tym rent rodzinnych po zmarłych. W znacznej części zmniejszono je do poziomu absolutnego minimum socjalnego. Poprzez kłamliwą propagandę odebrano im honor i godność ludzką oraz możliwość normalnego życia, często po wielu latach ciężkiej służby dla wolnej i demokratycznej Polski.

Przyjęta ustawa zerwała umowę zawartą w 1990 r. między zweryfikowanymi pozytywnie policjantami i funkcjonariuszami innych służb z jednej strony, a niepodległym Państwem Polskim z drugiej. My policjanci i funkcjonariusze, w pełni wykonaliśmy swoje zobowiązanie. Natomiast Państwo Polskie, bez żadnej racjonalnej i prawnie uzasadnionej przyczyny nie dotrzymało złożonych zobowiązań. Po 27 latach uznało, że ówczesne ustalenia są nic nie warte, podobnie jak wieloletnia służba tysięcy policjantów i funkcjonariuszy po 1990 r. dla wolnej Ojczyzny.

To nieludzkie prawo krzywdzi tych byłych policjantów i funkcjonariuszy, którzy chociażby jeden dzień pełnili służbę przed 31 lipca 1990 r., bez względu na to, co robili, czy dopuścili się czegokolwiek nagannego, czy też nie. Nie ma też znaczenia, przez ile lat pełnili służbę po 1990 r. dla wolnej i suwerennej Polski. Tego rodzaju, niczym nie uzasadnione restrykcje rządzący wprowadzili już po raz drugi na przestrzeni ostatnich sześciu lat, tym razem jednak z o wiele bardziej tragicznymi w skutkami.

Od 1 października 2017 r., na mocy ustanowionego prawa, drastycznie zmniejszone emerytury i renty, często o ok. 80%, otrzymują nie tylko emerytowani policjanci i funkcjonariusze innych służb, w tym Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, ale także informatycy, lekarze, zasłużeni sportowcy, specjaliści od łączności oraz wykładowcy i słuchacze wybranych szkół podległych ówczesnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W analogicznym zakresie zmniejszono także świadczenia rentowe wdowom i sierotom po poległych na służbie i zmarłych policjantach i funkcjonariuszach. Wysokość świadczeń zamyka się w przedziale, od ok. 700 zł. – do 1716,81 zł., gdzie kwota 1716,81 zł., będzie maksymalną, którą otrzyma jedynie część z nich za wiele lat służby po 1990 r. dla wolnej Polski.

Praktyczna realizacja ustawy już spowodowała tragiczne skutki. Odnotowaliśmy, nie budzących wątpliwości, 36 przypadków nagłych zgonów, w tym samobójstw, których podłożem był stan załamania nerwowego i poczucie krzywdy wyrządzonej byłym policjantom i funkcjonariuszom oraz ich rodzinom. Wielu z nas straciło zdolność kredytową i u schyłku życia zostało doprowadzonych do utraty majątku i skrajnego ubóstwa.

Możliwości obrony naszych praw w Polsce na drodze prawnej stały się iluzoryczne. Trybunał Konstytucyjny jest instytucją fasadową. Sądy powszechne, przed którymi chcemy dochodzić naszych słusznie nabytych praw, z każdym dniem co raz bardziej są uzależniane od rządu. Istnieje realne zagrożenie niezawisłości sędziów i ich obiektywizmu przy rozpatrywaniu naszych spraw. Oczywistym tego dowodem jest postawa sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy w ramach rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA skierowali w dniu 24 stycznia 2018 r. pytania prawne do tegoż „Trybunału Konstytucyjnego” dotyczące konstytucyjności ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. Zrobili to chociaż wiedzą jaki będzie wyrok „TK”. Uzasadnili to tym, że sąd powszechny nie jest uprawniony do odmowy zastosowania przepisów ustawy, co do której nie zapadło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności tej konkretnie normy prawnej z przepisami Konstytucji RP”. Naszym zdaniem to nieprawda, ma takie prawo, ale z niego nie skorzystał. Zadziałał już tzw. efekt „mrożący”.

Widząc opisane wyżej bezprawie i bezmiar krzywdy wyrządzonej nam przez ludzi owładniętych nienawiścią do swoich współobywateli, zwracamy się do Pań i Panów Posłów o jednoznaczne opowiedzenie się za naszym, obywatelskim projektu ustawy, dając tego wyraz w głosowaniu w dniu 22 marca 2018 r. Oczywiście mamy świadomość arytmetyki sejmowej, ale postawa każdej partii opozycyjnej, której celem jest przywrócenie w naszym Kraju zasad demokracji i poszanowania prawa, a także odbudowanie właściwych relacji w społeczeństwie, ma dla nas ogromne znaczenie, zarówno teraz jak i w przyszłości. Tak więc zademonstrowanie przez Panie i Panów Posłów na sali sejmowej poparcia dla proponowanych zmian w ustawie emerytalnej da naszemu środowisku skupionemu w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP realną nadzieję na końcowy sukces. Wiemy jednak, że decydującą próbą dla nas wszystkich będą wybory, zarówno najbliższe samorządowe jak i późniejsze parlamentarne.

Zdzisław Czarnecki, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

Panie Posłanki!, Panowie Posłowie!                                                          (wystąpienie do Posłów)

Wiemy, że w trakcie najbliższego 60 posiedzenia Sejmu w dniu 22 marca 2018 r., odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294).

Motywy podjęcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zostały szczegółowo przedstawione w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy.  Wierzymy, że Panie Posłanki i Panowie Posłowie zechcą zapoznać się z przedstawionymi tam argumentami, które naszym zdaniem są niepodważalne i w pełni zasługują na uwzględnienie.

Sytuacja jest bardzo poważna, albowiem w wyniku wejścia w życie tej jakże szkodliwej ustawy, zwanej przez nas represyjną, doszło do ludzkich tragedii i powszechnego poczucia krzywdy. Popełniło samobójstwo lub zmarło nagle już 36 byłych policjantek, policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Uważamy, że w obliczu śmierci nie ma miejsca na jakąkolwiek demagogię. Przypadki tych zgonów i ich związek z decyzjami emerytalnymi drastycznie obniżającymi świadczenia emerytalne i rentowe zostały przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP dokładnie sprawdzone i udokumentowane. Nie może dziwić fakt, że rozgoryczenie na sposób potraktowania tysięcy z nas jak ludzi wyjętych spod prawa, często po dziesiątkach lat wiernej służby, także dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, spowodował tak tragiczne skutki.

Nie ulega wątpliwości, że Parlament Rzeczypospolitej Polskiej popełnił poważny błąd uchwalając w interesie politycznym obecnej większości ustawę, która jak najszybciej powinna być derogowana z porządku prawnego RP. Nie przywróci to życia zmarłym, ale może zapobiec kolejnym tragediom.

Panie Posłanki i Panowie Posłowie!

Słyszeliśmy deklaracje wielu z Was o potrzebie szacunku do obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, w tym  przypadku dla blisko trzystu tysięcy obywateli naszego Kraju, którzy swoimi podpisami wyrazili poparcie dla złożonego przez nas projektu ustawy. Apelujemy do Was! podejmijcie uchwałę o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych. Dajcie sobie i nam szanse na dyskusje o tym co się już stało, ale także o szczegółach proponowanych zmian. Odrzucenie tego projektu ustawy już po pierwszym czytaniu byłoby niegodziwością, która na lata pozostanie w świadomości naszej i naszych bliskich.

Zdzisław Czarnecki, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty