• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

21.03.2019. Spotkanie w Katowicach

Katowice, 21.03.2019. Spotkanie emerytów, rencistów i rodzin służb mundurowych woj. śląskiego z przedstawicielami opozycji demokratycznej. Mocne deklaracje Koalicji Europejskiej

Koło Miejskie nr 12 SEiRP w Katowicach przy akceptacji Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wraz z b.Posłem na Sejm RP, W-ce Przewodniczącym SLD, Markiem Baltem (kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej) zorganizowali 21.03.2019 r. w Katowicach spotkanie z Pełnomocnikiem KIU FSSM RP – b. posłem na Sejm RP, red. Andrzejem Rozenkiem, b. W-ce Premierem i Ministrem Obrony Narodowej, W-ce Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Tomaszem Siemoniakiem i Prezydentem FSSM RP, Zdzisławem Czarneckim pod hasłem: „Zmiana ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. w kontekście wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej raz Sejmu i Senatu RP”. W spotkaniu, poza wym. osobami uczestniczyli: posłanka na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej - Ewa Kołodziej, poseł na Sejm RP z Nowoczesnej- W-ce Przewodniczący Klubu - Mirosław Suchoń, gen. Jan Pyrcak, b. Dyrektor Służby Więziennej, W-ce Przewodniczący ZG Służby Więziennej- Stanisław Jaguś, Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk, Prezes Koła Miejskiego i I Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Purzyński, W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach-Henryk Mikosz, W-ce Prezes ZW i Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach - Ewa Macek, przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska, Służby Więziennej. Ogółem było ponad 150 osób, wśród nich emeryci, renciści, rodziny i osoby wspierające. Spotkanie prowadziła – Ewa  Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych ds. ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Uczestnicy spotkania uczcili 1 minutą ciszy pamięć 56 zmarłych koleżanek i kolegów w związku z bezprawnym, drastycznym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych, w tym 3 osoby z woj. śląskiego. Wym. posłowie wraz z zaproszonymi gośćmi stwierdzili, iż ustawa jest represyjna, niezgodna z Konstytucją RP, odbiera bezprawnie emerytury i renty jako prawa nabyte. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej. Należy nieść pomoc psychologiczną i fizyczną dla Represjonowanych. Posłowie partii opozycyjnych, a także osoby uczestniczące w dyskusji uznali, że w pierwszej kolejności należy przygotować się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, a następnie do wyborów parlamentarnych w kraju w taki sposób, aby pokonać partię PIS (uświadamianie ludziom, aby nie głosowali na partię rządzącą, która uchwala w Sejmie ustawy niezgodne z Konstytucją RP, prawem polskim i unijnym).

Członkowie Koalicji Europejskiej, a szczególnie W-ce Przewodniczący PO - Tomasz Siemoniak zapewnił, że porozumienie 5 partii: PO, Nowoczesnej, SLD, PSL i Zielonych ma wspólny cel: zwycięstwo do PE i w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Zaznaczył, że Koalicja  Europejska zaproponuje 1 miejsce dla kandydata ze służb mundurowych zarówno do wyborów do Parlamentu Europejskiego jak i do Sejmu i Senatu RP. Obecni członkowie Koalicji Europejskiej, tj. posłowie na Sejm RP z PO i Nowoczesnej jak i SLD jednomyślnie złożyli deklaracje, że po wygraniu jesiennych wyborów parlamentarnych w pierwszej kolejności cofnięta zostanie ustawa represyjna z 16 grudnia 2016r. Przywrócone zostaną świadczenia emerytalno-rentowe, a także GODNOŚĆ i HONOR. Członkowie PIS zostaną rozliczeni i ukarani. Kandydat do PE z SLD, Marek Balt apelował, że przed nami długi maraton, pomagamy sobie razem, wszyscy dobiegniemy do mety i WYGRAMY. Z kolei Poseł Nowoczesnej-Mirosław Suchoń zaznaczył, że wspólne wsparcie i pomoc pozwoli wygrać wybory do PE oraz do parlamentu polskiego i wówczas pozwoli rozliczyć partię rządzącą. Posłanka z PO-Ewa Kołodziej podkreśliła, że mundurowym emerytom, rencistom, wdowom i sierotom prawa nabyte zostaną przywrócone po wygraniu jesiennych wyborów parlamentarnych. Andrzej Rozenek z SLD, który bardzo wspiera środowisko represjonowanych mundurowych, w swoim wystąpieniu powiedział, że „pieniądze, które ukradł wam PIS, zostaną zwrócone, a państwo będzie musiało was przeprosić. Wszystkie przestępstwa popełnione przez PIS zostaną rozliczone, a sprawcy boleśnie ukarani. Mam nadzieję, że system więziennictwa temu podoła”. Z kolei Prezydent FSSM RP, Zdzisław Czarnecki agitował do koniecznego pójścia do wyborów zarówno do PE jak i Sejmu i Senatu RP. W dyskusji zabierali głos przedstawiciele środowiska mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Wojska, którzy zapewnili, że pójdą na wybory wiosenne i jesienne oraz będą głosować na Koalicję Europejską, bo tylko w niej widzą nadzieję w przywrócenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Na zakończenie Koordynator woj. śląskiego ds. emerytów i rencistów policyjnych, Ewa Macek podziękowała wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w spotkaniu i zaapelowała do emerytów, rencistów, wdów, sierot środowiska wszystkich mundurowych i ich rodzin o aktywny udział w wyborach do PE, Sejmu i Senatu RP i oddanie głosów na Koalicję Europejską, której członkowie deklarują po wygranych wyborach przywrócenie nam świadczeń emerytalno-rentowych, a także godności i honoru. Musimy przywrócić praworządność w kraju. W jedności siła, wspólnie osiągniemy VICTORIĘ.

Ewa Macek, Śląski Koordynator Emerytów i Rencistów Policyjnych

Link do materiału video z transmisji spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=CiNEyyXeYbw&feature=youtu.be

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty