• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

20.04.2017. ZW w Bydgoszczy. Spotkanie z europosłem J.Zemke

Spotkanie europosła Janusza Zemke z emerytami mundurowymi woj. kujawsko-pomorskiego

Zarząd wojewódzki SEiRP i Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zorganizował spotkanie z Europosłem Januszem Zemke, byłym wiceministrerm Obrony Narodowej w rządzie SLD z emerytami mundurowymi głównie z byłymi funkcjonariuszami służb ochrony państwa dotkniętymi ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
Ireneusz Nitkiewicz – szef Rady Wojewódzkiej SLD w Bydgoszczy, 
Zdzisław Czarnecki – prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
Dariusz Deptała – przewodniczący Komisji Prawnej FSSM RP,
Płk Jerzy Kozłowski – były wiceminister, kierownik Urzędu ds. Kombatantów,
Roman Skrzeszewski – prezes Zarządu Wojewódzkiego SE i RP w Bydgoszczy,
Marian Szłapa – emeryt,
Henryk Grobelny – członek prezydium FSSM RP - prowadzący spotkanie, 
Zbigniew Milej – członek zarządu Koła SE i RP Śródmieście w Bydgoszczy,
Grzegorz Matuszewski – emeryt policyjny. 

Uczestniczący w spotkaniu goście jak i emeryci przybyli na spotkanie, wskazywali na potrzebę podjęcia wspólnych działań w celu usunięcia z systemu prawnego, skrajnie represyjnej i niegodziwej ustawy z 16 grudnia 2016 roku, która pozbawia wybraną grupę emerytów i rencistów oraz osób pobierających po tych funkcjonariuszach renty rodzinne, należnych świadczeń, naruszając podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa, łamiąc Konstytucję RP. Pozbawiając nas słusznie nabytych praw emerytalnych i rentowych, większość parlamentarna doprowadzając do uchwalenia skrajnie niegodziwego prawa, które godzi w podstawy naszej egzystencji i spycha wielu z nas na skraj ubóstwa. 
Działania partii rządzącej prowadzą do pozbawienia nas godności i honoru, czyniąc nas oprawcami, przestępcami i zbrodniarzami. Nie możemy z tym się godzić. Musimy podjąć walkę o nasze słuszne prawa. Nie możemy liczyć wyłącznie na drogę prawną, która staje się wątpliwa i odległa. Należy podjąć działania również na płaszczyźnie politycznej, na współpracę z partiami politycznymi i środowiskami oraz grupami społecznymi, których podobne restrykcje mogą w najbliższym czasie  również ich spotkać. 
Na spotkaniu tym wiele miejsca poświęcono sprawom organizacyjnym skupionych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Obszerną prezentację podejmowanych działań przedstawił prezydent FSSM RP Zbigniew Czarnecki oraz Dariusz Deptała. Min. założenia do obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę „represyjną” oraz przygotowania do powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
W podsumowaniu spotkania europoseł Janusz Zemke omówił główne zapisy ustawy z 16 grudnia 2016 roku, jej zakres i charakter. Postępowanie odwoławcze przed sądami krajowymi i międzynarodowymi. Zapewnił, że SLD jako jedyna formacja polityczna jest całkowicie przeciwna odbieraniu lub obniżaniu emerytur i rent funkcjonariuszom służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 emerytów i rencistów policyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

Prezes ZW SEiRP w Bydgoszczy
Roman Skrzeszewski  

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty