• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

1.10.2017. Warszawa. III sesja OPS

Trzecia Sesja, tak jak i poprzednia, po usunięciu przez PiS rok temu OPS z Sejmu, zgromadziła delegatów OPS w Muzeum Żydów Polskich „Polin” w Warszawie 1 października 2017 r.

Wśród zaproszonych wielu znakomitych gości, którzy przyjęli zaproszenia przewodniczącej OPS Krystyny Lewkowicz, przybyli i wzięli udział w obradach:

 • Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy
 • Małgorzata Kidawa-Błońska – posłanka PO
 • Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Adam Bodnar – rzecznik praw obywatelskich
 • Krzysztof Kwiatkowski – prezes NIK
 • Michał Szczerba – poseł PO

Wśród delegatów związanych z SEiRP dało się zauważyć:

 • Zdzisława Czarneckiego – Prezydenta FSSM RP
 • Zdzisława Pietrykę – członka Prezydium Zarządu Głównego SEiRP
 • Alinę Skowron z Koła 27 w Katowicach i Mieczysława Skowron z ZW SEiRP w Katowicach
 • Jerzego K. Kowalewicza z ZW SEiRP w Olsztynie

Otwarcia obrad Sesji dokonała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pani prezydent, jak i kolejni mówcy podkreślali znaczenia jakie dla ich polityczno-zawodowej działalności ma kilkumilionowa grupa osób starszych, jak teraz nazywa się seniorów. Jak wiele troski wymagają te osoby i jak wspomniana troska i opieka (także medyczna) jest niedoskonała i niedofinansowana.

Wysunięto szereg postulatów, których realizacja znakomicie ułatwiłaby  życie i bycie seniorem:

 1. Opieka nad osobami starszymi nie jest „łaską”  Państwa, a jego obowiązkiem;
 2. Element wzrostu płac w gospodarce powinien być przynajmniej wysokości 40% przyjmowany do naliczanie rewaloryzacji emerytur i rent;
 3. „Koszyk” potrzeb seniorów powinien być porównywalny z „koszykiem” rodzin pracujących’
 4. Podnieść minimalny wzrost rewaloryzacji rent i emerytur by nie śmiesznie niski – nawet 4 zł.

W dyskusji plenarnej wysunięto kilka ciekawych propozycji:

 1. Budowa „centralnego domu dla osób starszych”
 2. Olimpiada wiedzy obywatelskiej seniorów (Zespół Pomorski)
 3. Konieczność integracji i współpracy z miejscowymi samorządami w terenie

W Sesji udział wzięli członkowie Delegatury Warmińsko-Mazurskiej OPS. Jej Przewodniczący Aleksander Pieczkin zaproponował z trybuny sesyjnej by:

1.Sejm RP przywrócił emerytom i rencistom korzystających z internetu w warunkach domowych możliwość odpisu 760 zł. od indywidualnego, rocznego podatku dochodowego; (tą propozycją zainteresował się poseł PSL rzecznik prasowy obecny na obradach w zastępstwie szefa PSL Kosiniaka-Kamysza, obiecując rozważenie tej propozycji na forum partyjnym)

 1. W posiedzeniach Prezydium OPS powinni brać udział delegowani członkowie delegatur czy zespołów regionalnych. (po aprobującej reakcji pani przewodniczącej można sądzić że postulat ten zostanie uwzględniony w pracach Prezydium)

Niemal wszyscy mówcy, także zaproszeni goście, zwracali uwagę na złośliwe usunięcie OPS z Sejmu RP, na nieludzkość ustawy dezubekizacyjnej („tylko państwa totalitarne stosują odpowiedzialność zbiorową”), na niekonstytucyjność ustaw około sądowniczych, czy uderzającą bezpośrednio w osoby starsze ustawę o „sieci szpitali” z których pousuwano oddziały geriatryczne.

W czasie obrad przyjęto „Deklarację programową” (tekst "Deklaracji").

Jerzy K. Kowalewicz

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty