• Adres: ul. Domaniewska 36/38
 • 02-672 Warszawa
 • Tel.: 0 22 601 29 13

19.10.2017. Gdańsk. Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

W  jedności siła

W dniu 19 października 2017 r z inicjatywy ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni, w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku, podpisano:

Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w celu wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania działań na rzecz emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin.

Sygnatariuszami porozumienia są:

 1. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni
 2. Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku
 3. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku
 4. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku
 5. Zarząd Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Gdańsku
 6. Związek Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
 7. Zarząd Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Celem porozumienia w szczególności jest:

 1. Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności
  i stowarzyszeń służb mundurowych na terenie województwa pomorskiego.
 2. Wdrożenie przez Sygnatariuszy Porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanego: Zadania i zasady Działania Komitetów Protestacyjnych.

W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali Prezydium którego przewodniczącym został Józef Wardyn, reprezentujący ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku.

Prezydium Porozumienia powołało następujące Zespoły Problemowe:

 1. Zespół I ds. zbierania podpisów,
 2. Zespół II ds. organizacji protestów,
 3. Zespół III ds. mediów elektronicznych,
 4. Zespół IV ds. poszerzenia kręgu sprzymierzeńców i sympatyków.

Zapraszamy wszyskich zainteresowanych oraz sympatyków, do włączenia się poprzez struktury swoich Związków i Stowarzyszeń, do aktywnego wsparcia i działania.

Zapraszamy do Porozumienia również pozostałe organizacje   emerytów i rencistów służb mundurowych.

Opracował Waldemar Sopek

 

Z poważaniem

Jan Pietruszewski, Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty