• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

19.08.2017. Bielsko Biała. Konferencja w sprawie ustawy represyjnej

19.08.2017. Bielsko Biała

Konferencja „ USTAWA  REPRESYJNA  WOBEC  FUNKCJONARIUSZY A OBYWATELSKI  KOMITET  INICJATYWY  USTAWODAWCZEJ  FSSM RP„

 W   dniu  19.08.2017 r. w  godz.od 15-18.30  w  sali konferencyjnej w Hotelu „Beskidy Park” w  Bielsku Białej przy ul.Armii Krajowej 316 odbyło się spotkanie,w którym uczestniczyli:Poseł z PO- Marek Wójcik, Posłowie z Nowoczesnej :Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń,Pełnomocnik OKIU-red.Andrzej Rozenek,Prezydent FSSM RP- Zdzisław Czarnecki, Przedstawiciel SLD z Bielska Białej- Przemysław Koperski,W-ce Prezes ZW SEiRP w  Katowicach- Edward Lesiewicz,Koordynatorzy woj.ślaskiego FSSM RP- Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski.Oprócz członków SEiRP pow.bielskiego byli przedstawiciele Wojska,Straży Granicz- nej,Służby Więziennej i rodziny pokrzywdzonych Ustawą z 16.12.2016r.Ogółem było ok.200 osób,sala była przepełniona.Organizatorem wym spotkania był Zarząd Miejski SEiRP w Katowi- cach na czele z wym. Koordynatorami wraz z W-ce Przewodniczącym SLD- Markiem Balt i liderem bielskiej Lewicy - Przemysławem Koperski. Spotkanie prowadziła Ewa Macek-Sekretarz ZM SEiRP w  Katowicach i Koordynator woj. śląskiego.Nastepnie uczczono 1 minutą ciszy pamięć zmarłych Koleżanek i Kolegów/12 zgonów/ w  związku z  drastycznym i bezprawnym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich  i  rodzinnych.

Pełnomocnik OBIU FSSM RP- Andrzej Rozenek zabierając głos podkreślił,że pow.Ustawa jest „bandycka i faszystowska”.Nie ma odpowiedzialności zbiorowej,nie można wymierzać kary bez udowodnienia winy.Państwo musi dotrzymywać umów,emerytury i renty są prawem nabytym a nie żadnym przywilejem.Obniżenie ich jest bestialstwem,nie można pozwolić na łamanie Konstytucji i prawa. Do połowy września br. OKIU FSSM RP złoży w  Sejmie wniosek z uzasadnieniem projektu zmiany Ustawy dezubekizacyjnej.Póżniej mamy  3 miesiące na zebranie min.100 tys. podpisów.Powyższy wniosek musi być rozpatrzony po wyborach przez nowy Rząd.Decyzje drastycznie obniżające emerytury i renty nazwał”wyrokami smierci”.Zaznaczył,że każdy pracujacy obywatel musi odprowadzać podatek i nie może mieć gwarancji,że jakakolwiek władza nie potraktuje go tak jak nas.Omówił przyznanie  wskażnika 1,3% dla pokrzywdzonych ustawą z 2009 r. i przywrócenie wskażnika 2,6 % przyjetych po 1990r. SLD poparło ten projekt, czego wynikiem jest podpisanie Porozumienia z FSSM RP.

Posłowie opozycji jednomyślnie w  imieniu swoich partii zadeklarowali przywrócenie byłego stanu prawnego naszych emerytur i rent,gdyż to co nas spotkało jest wielkim bezprawiem.Zaznaczyli,iż PIS powinien zostać pociągniety do odpowiedzialności karnej za uchwalenie pow.Ustawy. Apelowali do Pokrzywdzonych  o  odwoływanie się od decyzji i deklarowali pomoc prawną w swoich klubach poselskich.Poseł z PO -M.Wójcik zaznaczył,iż powinna odbyć się debata parlamentarna dot.skutków wym.Ustawy,a Poseł z Nowoczesnej- J.Meysztowicz oświadczył ,iż złożył interpelację dot.zgonów/w tym samobójstw/represjonowanych,ktorzy otrzymali decyzje.Poseł RP- Suchoń podkreślił,że udostepnia swój lokal poselski do zbierania podpisów przez koordynatorów z Komitetów  Protestacyjnych FSSM RP.

Lider bielskiej Lewicy – P.Koperski również podkreślił, z jest to ”faszystowska„ ustawa,zadeklarował wsparcie, zbieranie podpisów pod OKIU.W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety zaapelował o zebranie podpisów na listach,co należy podkreślić,że represjonowani funkcjonariusze i ich rodziny chętnie złożyli swoje podpisy, popierając Kobiety. 

Prezydent FSSM RP-Z.Czarnecki także zaapelował aby odwoływać się do Sądu od każdej decyzji. Jest 7 opinii prawnych,które należy wykorzystać w odwołaniach.Bezwględnie należy składać wnioski dot.art.8a do Ministra Błaszczaka/prawo łaski/.Terminy rozpatrywania wniosków są prze-dłużane do marca 2018r.Osoby starsze mogą zgłaszać się do ZER i  składać swoje odwołania w protokołach.Planujemy,aby debata w naszej sprawie odbyła się w Parlamencie Europejskim. Nawoływal do powoływania Komitetów Protestacyjnych,demonstracji i nagłaśnianiu naszyej sytuacji.

Z kolei W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach zaznaczył,iż w woj.sląskim SEiRP liczy ok.1500 członków w 28 kołach.Ustawa dezubekizacyjna ma ogromny zasięg w naszym woj.śląskim i przygotowujemy grupy osób do aktywnego włączania się w protesty przeciwko dzialalności PIS. Podziękował Koordynatorom Wojewódzkim za bardzo duże zaangażowanie na rzecz walki z Ustawą z 16.12.2016r. Koordynatorzy E.Macek i K.Kwiatkowski zaapelowali o większe zjednoczenie sił w środowisku mundurowych,aktywność w demonstracjach,pomoc koordynatorów powiatowych /jest ich 28/ w  odwołaniach pokrzywdzonych Ustawą.Zaznaczyli,iż zorganizowali już 3 konferencje w ciagu 1 miesięca,jest ogromne zainteresowanie wśród represjonowanych,wynikiem tego jest powstanie Koła SEiRP w Częstochowie.Podkreślali,iż współpracują z Posłami partii opozycyjnych/PO,Nowo-czesna/,KOD,uczestniczą w konferencjach poświęconym represjonowanym mundurowym w Sejmie,przygotowują się do programów telewizyjnych.Walczą w  obronie demokracji,jednoczą się z grupami:górników,nauczycieli,służby zdrowia.Zaznaczyli,iż emerytury i  renty zostały obniżone większości represjonowanym mundurowym do kwoty-850,00 zl.netto.Przestepca,którego zamykali ma przelicznik 0,7 %, odsiadujacy wyrok,a im bezprawnie obniżono emerytury i renty na 0 %.

Byli funkcjonariusze zabierając głos w dyskusji nie ukrywali wielkiego rozgoryczenia,ogromnego braku zaufania do państwa,łamania Konstytucji,odbierania im praw nabytych,a nie żadnych przywilejów za służbę,odpowiedzialności zbiorowej/podwójna kara-Ustawa z 2009r./.

Prowadząca E.Macek podziękowała gościom,emrytom,rencistom za udział w  spotkaniu i zadeklarowała,że bedą walczyć o prawo,godność i honor.

Sporządziła w imieniu  Zespołu Koordynatorów

Ewa   Macek

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty