• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

19.05.2018. Mysłowice. Dzień Seniora

Dzień Seniora po raz drugi w Mysłowicach

19 maja 2018 roku w sobotę mysłowickim rynkiem zawładnęli seniorzy i ich wnuki. Uroczystości obchodów tegorocznej II edycji Dnia Seniora rozpoczęła orkiestra dęta Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice – Wesoła i wypuszczenie gołębi.

Poza zabawą w klimacie lat siedemdziesiątych, na scenie wystąpiły uczennice miejscowych szkół, słuchaczki Uniwersytetu III Wieku. Seniorzy i nie tylko mogli sprawdzić poziom cukru, wykonać badanie wzroku, a także spirometrię i analizę składu ciała. Bogatą część artystyczną przygotowali uczniowie z mysłowickich szkół oraz chóry. Poza tym swoje prace wystawili pensjonariusze domów opieki społecznej i pomocy oraz członkowie klubów seniora. Panie zorganizowały pokaz mody retro. W trosce o bezpieczeństwo seniorów przeprowadzony został pokaz samoobrony, a miejskie służby policji, strażników miejskich i strażaków z PSP udzielili niezbędnych porad w tym zakresie. Porad związanych z bezpieczeństwem konsumentów udzielała rzecznik praw konsumentów.

Odpowiedzialnymi za ten blok zagadnień byli Mieczysław Skowron i Andrzej Makowski, radni Mysłowickiej Rady Seniorów, a zarazem członkowie Koła Nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach.

Dzień Seniora w Mysłowicach był okazją do ogłoszenia wyników konkursu „Przychodnia przyjazna seniorom”. Seniorzy otrzymywali „Koperty życia” i „Paszporty dla zdrowia seniora”. Atrakcją zabawy na rynku był Nocny Zlot Pojazdów Zabytkowych „Classic Mania Night”.

Dzień Seniora odbywał się pod patronatem Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego oraz Edwarda Lasoka, prezydenta Mysłowic.

Tekst i zdjęcia: Alina Skowron

Link do serwisu foto: http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,E9CD70A6D9BD924BA1B5F67812F14A017D89E74A

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty