• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

22.05.2018. Zgromadzenie przed SO w Warszawie

Warszawa. Koło 33

„wszyscy potrzebujemy niezawisłych sędziów i niezależnych sądów”

Oto list, który przyszedł do portalu. "Witam Szanowni Państwo; przesłane zdjęcia zostały wykonane w dniu 13 marca 2018 r ok. godz. 8.00 przy wejściu do siedziby Wydziału XIII Sądu Okręgowego w Warszawie ul. Płocka 9. W tym dniu spotkała się spontanicznie grupa emerytów mundurowych dotkniętych działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r aby wesprzeć sędziów w walce o niezawisłość. 13 marca br. to była data wyznaczonych przez Sąd pierwszych rozpraw związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji o obniżeniu emerytur. W związku z tym, że Sąd skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego czy Ustawa Represyjna jest zgodna z Konstytucją - postępowania zostały bezterminowo zawieszone."

W grupie tej były dwie osoby z Koła 33 SEiRP. W dniu 22 maja 2018r. w godz. 7.30 – 9.30 pod  XIII Wydziałem Sądu Okręgowego w Warszawie ul. Płocka 9 pod egidą Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na czele z Prezydentem Zdzisławem Czarneckim odbyło się zgromadzenie represjonowanych funkcjonariuszy Ustawą z dnia 16.12.2016r. Członkowie Koła 33 SEiRP również brali udział. Banery, zostały zakupione ze składek członkowskich naszego koła, niektórzy członkowie rozdawali ulotki.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty