• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 29 13

13-14.09.2018. Konferencja: „Senior naszych czasów”

W dniach 13–14 września 2018 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował VII konferencję pod nazwą „Senior naszych czasów”, której myślą przewodnią było hasło „Zrozumieć starość”. Na konferencję, jak co roku, licznie przybyli seniorzy z Mysłowic. Z zaproszenia Prezydenta Miasta Mysłowice, pana Edwarda Lasoka skorzystali także seniorzy ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach, w tym Alina Skowron, Zdzisława Stoksik, Urszula Michalak i Mieczysław Skowron.

Podczas konferencji, w pierwszym dniu poruszono szereg ważnych dla seniorów tematów, w tym m. in. Psychologiczne i społeczne aspekty samotności wśród seniorów, Zaburzenia snu, Stary człowiek i może oraz Jak dobrze i bezpiecznie zestarzeć się.

W drugim dniu uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć występ artystyczny przygotowany przez Mysłowicką Radę Seniorów, a następnie wziąć udział w balu zorganizowanym dla seniorów.

Warto zaznaczyć, że tego rodzaju konferencje corocznie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ tematyka jest starannie dobrana, a co najważniejsze co roku inna.

Tekst i zdjęcia: Alina Skowron

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty